Τρίτη, 26/05/2020 | 23:27

Επιμελητήριο Πρέβεζας : «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών»

322 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 17/07/2018, 1:21 μμ | 0 σχόλια

 

 

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για την Πρόσκληση της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών», που στοχεύουν στη στήριξή τους.

Η πρόσκληση αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα, υγεία – ευεξία, οι οποίες θα πρέπει να έχουν κλείσει δύο (2) τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2016, 2017) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και έναρξη δραστηριότητας πριν την 01.01.2016.

Ενισχύονται υφιστάμενες ΜΜΕ για αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα καθώς και ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης, ώστε να υιοθετήσουν νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι από 10/7/2018 έως 10/9/2018 (ώρα 15:00). Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών».

Αναλυτικά η πρόσκληση και τα συνημμένα αρχεία αυτής βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου, www.peproe.gr.

Για πληροφορίες στο Επιμελητήριο Πρέβεζας στο τηλέφωνο: 2682029414 (Εσωτ. 4)Υπεύθυνη ενημέρωσης κα Σέβη Κονταξή.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα