Τετάρτη, 17/07/2024 | 12:59

Ταυτότητα

Επωνυμία: ΤΟΜΗ στην Ενημέρωση

Διακριτικός τίτλος: ΤΟΜΗ στην Ενημέρωση

Tίτλος: ΤΟΜΗ στην Ενημέρωση

Έδρα της επιχείρησης: Πρέβεζα

Nομικής μορφή: Ατομική

Α.Φ.Μ: 116067290

Δ.Ο.Υ.: Πρέβεζας

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 48100

Aριθμός τηλεφώνου: 2682401062

Hλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: tomistinenimerosi@gmail.com

Ονόματα του ιδιοκτήτη: Σπύρος Πλέουρας

Όνομα του νομίμου εκπροσώπου: Σπύρος Πλέουρας

Όνομα του διευθυντή: Σπύρος Πλέουρας

Όνομα του διευθυντή σύνταξης: Σπύρος Πλέουρας

Όνομα του διαχειριστή: Σπύρος Πλέουρας

Όνομα του δικαιούχου του ονόματος τομέα (domain name): Σπύρος Πλέουρας