Παρασκευή, 19/04/2024 | 05:36

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

293 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 22/03/2024, 5:48 μμ | 0 σχόλια

Προσκαλούνται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, όπως συμμετάσχουν σε Τακτική Συνεδρίαση, στις 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

Τρόπος Διεξαγωγής της συνεδρίασης:  Μεικτή Συνεδρίαση  (δια ζώσης: με φυσική παρουσία και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη: μέσω της εφαρμογής ZOOM σε σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί), σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 6 του Ν.4497/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4605/2019.   

 

Με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Μηνάς Μικρούλης.

 

  1. Ενημέρωση για τις ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

  1. Έγκριση Απολογισμού Δράσεων Έτους 2023 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (Ν.4497/2017 αρθ.79 παρ.3). 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

  1. Ένταξη της πράξης με τίτλο «Promoting Interregional logistic clustering in Adrion Area», με ακρωνύμιο «InteregionaLogistiCluster», Project ID IPA-ADRION00290, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ADRION 2021-2027. 

Λήψη αποφάσεων. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

  1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2024 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητές: Ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κος Αναστάσιος Τσάλης και η Ειδικός Συνεργάτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιππολύτη Μακρή.

 

  1. Ίδρυση Αγροτικού Τμήματος στο Επιμελητήριο Πρέβεζας (Ν. 5087, ΦΕΚ Α’ 25/16-02-2024). Λήψη αποφάσεων.

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης και ο Προϊστάμενος Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κος Νικόλαος Καραμάνης. 

 

  1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, Υπευθύνου Διαχείρισης και Επικοινωνίας, για την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Mediterranean Network for the Promotion of Sustainability & Authenticity in Olive Oil Sector», ακρωνύμιο «ΟliveOilMedNet», Project ID Euro-MED0200570, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG Euro-MED 2021-2027. Λήψη απαραίτητων αποφάσεων.

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης και η Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης κα Ιππολύτη Μακρή.

 

  1. 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για κοινά έργα, Interreg VI-A IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2021-2027. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

  1. Αναθεωρημένη Έκθεση Εκκαθαριστή κου Δ. Φίλη επί της εκκαθαρίσεως της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». Λήψη απόφασης.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

                                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                                                   Ο Πρόεδρος                     

                                                  

 

                     

                                                                                Ιωάννης Μπούρης

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα