Παρασκευή, 19/04/2024 | 23:41

«Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο 22ο χλμ Ε.Ο. Πρέβεζας- Γέφυρας Καλογήρων»

836 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 23/02/2024, 8:40 μμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ: «Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο 22ο
χλμ Ε.Ο.
Πρέβεζας- Γέφυρας Καλογήρων»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σχετικά.
β)Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και
λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Την υπ΄αριθμ. 2501/1/118-ε’ από 23/02/2024 Απόφαση της Δ/νσής μας.
δ)Την από 23/02/2024 εισήγηση του Τ.Τ. Πρέβεζας για άρση της διακοπής της
κυκλοφορίας
ε)Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
– Την άρση της διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στο
22ο
χλμ της Ε.Ο. Πρέβεζας – Γέφυρας Καλογήρων και την διεξαγωγή της
κυκλοφορίας για τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων που είχε αποφασισθεί ένεκα των
αγροτικών κινητοποιήσεων.
Ως εκ τούτου, η ανωτέρω (γ) Απόφασή μας παύει να ισχύει.

Άρθρο 2
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Πρέβεζας.

Πρέβεζα, 23/02/2024
Ο Διευθυντής
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Παναγιώτης
Αστυνομικός Διευθυντής

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα