Σάββατο, 15/06/2024 | 12:35

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

275 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 19/02/2024, 10:57 πμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Οδικό Δίκτυο της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ιωαννίνων, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.-
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων
Α) Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί
Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του
Ν.4313/2014.
β) Την από 19-02-2024 αναφορά-εισήγηση του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.
γ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Β) Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, λόγω
αγροτικών κινητοποιήσεων:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
α) Την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κάτω των 3,5 τόνων από τον οδικό
άξονα στο 33ο χλμ της Ε.Ο Ιωαννίνων – Κόνιτσας – Κακαβιάς (κόμβος Καλπακίου

Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων), με την κίνηση αυτών να διεξάγεται από παρακαμπτήριες
τοπικές οδούς εντός του οικισμού Δ.Δ. Καλπακίου Δήμου Πωγωνίου.
β) Τη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, στο 29ο χλμ της Ε.Ο
Ιωαννίνων – Κόνιτσας.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο και
τη δημοσίευσή της.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται με τις
διατάξεις του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει
καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Με την παρούσα, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και το Αστυνομικό
Τμήμα Πωγωνίου, για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης, κατά
τόπο αρμοδιότητας.
Ο
Διευθυντής
Γεώργιος ΑΖΕΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα