Δευτέρα, 15/07/2024 | 02:01

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδριάζει την Πέμπτη 31 Αυγούστου η Επιτροπή Περιβάλλοντος

703 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 29/08/2023, 3:10 μμ | 0 σχόλια

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2 ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η & 2η): «Ε.Π.Ο. εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας,
δυναμικότητας 35.280 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ασβεσταριές», Τ.Κ.
Πέτα, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».
2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.)
του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ,α/α 1): «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής
μονάδας, από 30.000 σε 50.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Κρυόβρυσης, Δ.Ε. Περάματος,
Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ,α/α 1): «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας υφιστάμενης
πτηνοτροφικής μονάδας, από 17.500 σε 36.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση,
αποτελούμενη από δυο επιμέρους πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 17.000 και 19.000 ορνιθίων
κρεατοπαραγωγής αντίστοιχα, στη θέση «Βάλτος», Τ.Κ. Πολυδρόσου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας,
Περιφέρειας Ηπείρου».
4. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.)
του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ,α/α 1): «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας υφιστάμενης
πτηνοτροφικής μονάδας, από 19.000 σε 37.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Μουζακαίων,
Δ.Ε. Παμβώτιδος, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.)
του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ,α/α 1): «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας υφιστάμενης

2
πτηνοτροφικής μονάδας, από 12.000 σε 22.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Κόντσικας, Δ.Ε.
Μπιζανίου, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 3η , α/α 8):»Έργα προστασίας και αναβάθμισης παράκτιας ζώνης
Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».
7. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 3η): «Αδειοδότηση υφιστάμενων συνοδών χερσαίων και λιμενικών
υποδομών, για την υποστήριξη λειτουργούσας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και
λαβρακίου και διάφορων μεσογειακών ειδών θαλασσινών ψαριών, Δ.Ε. Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών,
Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».
8. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.)
του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η & 4η, α/α 11): «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 999 ΚW , από καύση βιοαερίου, Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος,
Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
9. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του
έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η & 4η, α/α 6α): «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης
βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 1,99 MW , στην Τ.Κ. Σκλίβανης,
Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
10. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 2.α): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά, ισχύος 20 MW, στη θέση αγρόκτημα Σπαθαραίων- ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ 1 , Δ.Ε. Μαργαριτίου,
Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».
11. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 2.α): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά, ισχύος 20 MW, στη θέση αγρόκτημα Σπαθαραίων- ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ 2 , Δ.Ε. Μαργαριτίου,
Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».
12. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής του Έργου « Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου».
13. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής («ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΕΤΑ (ΠΟΠ)») της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ ΚΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5000146 λόγω αναπροσαρμογής των τιμών
στα συμβατικά είδη (Τρόφιμα) της Σύμβασης υπ’ αριθ. 149490/5051/28-09-2022 (22SYMV011323352)
(διανομής τροφίμων ΤΕΒΑ 7-8-9 Ιουνίου 2023).
14. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής («ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ», «ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ») της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ ΚΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5000146 λόγω αναπροσαρμογής των τιμών

3
στα συμβατικά είδη (ΒΥΣ) της Σύμβασης υπ’ αριθ. 149490/5051/28-09-2022 (22SYMV011323352)
(διανομής τροφίμων ΤΕΒΑ 7-8-9 Ιουνίου 2023).
15. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής («ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ» και «ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ») της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5029481 λόγω αναπροσαρμογής των τιμών
στα συμβατικά είδη (Τρόφιμα) της Σύμβασης υπ’ αριθ. 122079/4407/11-08-2022 (22SYMV011091610)
(διανομής τροφίμων ΤΕΒΑ 7-8-9 Ιουνίου 2023).
16. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για την υλοποίηση του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας με
κωδικό ΟΠΣ 5000127,για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και αναπροσαρμογής των τιμών στα συμβατικά
είδη «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΕΤΑ» της αριθμ. πρωτ. 3670/03.11.2022 Σύμβασης και τις υπ΄αριθμ.
4451/27-12-2022 & 3237/28-06-2023 τροποποιήσεις αυτής.
17. Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων
ηλικίας 55-67 ετών ΠΕ Θεσπρωτίας.
18. Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων
ηλικίας 55-67 ετών ΠΕ Πρέβεζας.
19. Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων
ηλικίας 55-67 ετών ΠΕ Ιωαννίνων
20. Έγκριση υποβολής αιτήματος για κάλυψη θέσης κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών στην Περιφέρεια Ηπείρου.
21. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας και του
Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου ««Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού
καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», όσον αφορά την ένταξη νέου υποέργου με τίτλο «Επείγουσες
εργασίες άρσης καταπτώσεων – αντιστήριξης πρανών και αποκατάστασης των οδών πρόσβασης μετά
από εκτεταμένο κατολισθητικό φαινόμενο « προϋπολογισμού 680.000,00 ευρώ
22. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Ναυταθλητικού
Ομίλου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση
κωπηλατικής δεξαμενής του Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας » , προϋπολογισμού 37.200. 00
ευρώ (με ΦΠΑ)
23. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς
Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου « Aποκατάσταση υφαντικής σχολής
κληροδοτήματος Τούλη» (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ) .
24. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου « Επισκευή -αποκατάσταση πρώην σχολικού κτιρίου Τ.Κ.
Καταρράκτη δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων » , προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) .
25. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου
για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες άμεσης αντιστήριξης εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Μετσόβου
», προϋπολογισμού 24.300,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
26. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης
Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου « Ανακαίνηση αναμόρφωση
του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Κλειδωνιάς », προϋπολογισμού 31.000,00 ευρώ..

4
27. Έγκριση παράτασης σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «INNOS ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΓΤΟΜΙΑΣ ΙΚΕ – PREMIUMCONSULTING»για την υλοποίηση του έργου «Ερευνά,
ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου: « Holistic networking of creative industries via hubs” στα πλαίσια του
προγράμματος Εδαφικής συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 που υλοποιείται από την
Περιφέρεια Ηπείρου με κωδικό ΜΙS 5041432, μέχρι 30-11-2023 (λήξη του έργου.
28. Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2023-24 ΠΕ Άρτας.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα