Σάββατο, 02/03/2024 | 01:55

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδριάζει αύριο η οικονομική επιτροπή

380 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 25/08/2022, 2:28 μμ | 0 σχόλια

Την Παρασκευή 26-08-2022 και ώρα 09:30 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρεια Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Έγκριση του από 19-08-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αποκατάστασης ευρύτερης περιοχής Μπαλντούμας μετά την αρχική διάνοιξη από Χ.Θ 25+000 έως Χ.Θ 27+700 της παλαιάς Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 136.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Έγκριση του από 17-08-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πηγών Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Έγκριση χορήγησης επιμήκυνσης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων» αναδόχου «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε..», μέχρι την 30-12-2022, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.
Έγκριση χορήγησης επιμήκυνσης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», αναδόχου «Κ-ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», μέχρι την 30-12-2022, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού» αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΕΔΕ, μέχρι την 28-02-2023.
Έγκριση παράτασης καταληκτικής προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών των συμμετεχόντων στη Β΄ Φάση – Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση της φωτεινής σηματοδότησης των κόμβων Τ.Ε.Ι., Μύτικα και Μαυρουδίου».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής, συμπλήρωσης και αποκατάστασης στεγών κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη γέφυρας Γρανιτσοπούλας (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση φύτευσης θάμνων εδαφοκάλυψης (σπάρτα) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Χουλιαράδες – Συρράκο (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από διακλάδωση Μηλιάς προς Λίμνη Πηγών Αώου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πινακίδων στα σημαντικότερα γεφύρια της Ηπείρου και κοπή πλατάνων στους Κουκλιούς επί της επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου και καθαρισμός ρέματος στη Βροσύνα (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιοχής Δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την βελτίωση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Δροσοχώρι και σύνδεση με όμορα Δημοτικά Διαμερίσματα», προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα, επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΦΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2022.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», αναδόχου «Παππάς Ευγένιος Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 28-12-2022.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγία Παρασκευή – Φούρκα», αναδόχου Νικόλαου Χ. Καλτσούνη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 28-11-2022.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού στο υπόγειο του Β’ Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου στα Καρδαμίτσια για χρήση ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Η Εστία».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διευθέτησης όμβριων και αποκατάστασης οδοστρώματος προς Λουτρά Καβασίλων (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εξυγίανση και διαπλάτυνση οδοστρώματος και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στα όρια του Δ.Δ. Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών επαρχιακού δικτύου Λίμνης Πηγών Αώου».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εκσκαφή χωμάτινων ομβροδεξαμενών και διαμόρφωση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων Τ.Κ. Ροδοτοπίου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρανών και απομάκρυνση προϊόντων κατολίσθησης στα όρια του Δ.Δ. Πετροβουνίου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση πρανών και απομάκρυνση προϊόντων κατολίσθησης στα όρια του Δ.Δ. Αγίου Ανδρέα και Μουκοβίνας (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας χωμάτινης οδοποιίας και σύνδεση Ιτέας με Μηλιωτάδες για την εξυπηρέτηση υλοτόμων και παραγωγών (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προσαρμογή δίδυμου τεχνικού και διευθέτηση ρέματος κατά μήκος της 19ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση πρόσβασης και αποκατάστασης νερού στο Δ.Δ. Πλατανιάς (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων και σχεδιαστική αποτύπωση των υφιστάμενων μνημείων – κτηρίων «Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Άνω Ραβένια», «Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεποχώρι Μπότσαρη (κωδωνοστάσιο) », Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Τ.Κ. Ρεπετίστης συνοικισμός Παηδονιάς», «Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη (Μπισδουνάκι)», «Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Κουκλέσι Ιωαννίνων» για την σύνταξη μελετών συντήρησης – αποκατάστασης τους από Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 127467/8735/17-08-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης μερικής ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2023 με διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) ιστοχώρου της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών σχεδιασμού ιστοχώρου της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση της γνωστοποίησης της προκήρυξης (σε περίληψη) για την πρόσληψη τριών ειδικών/επιστημονικών συνεργατών στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην προμήθεια αντιτύπων από κατάλογο έκθεσης/βιβλίου με τίτλο «Ο καιρός της Επανάστασης – Τα Γιάννενα από το Ρήγα στον Byron».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2022.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 2η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, το διάστημα 1-4/9/2022.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της 14ης Σεπτεμβρίου, ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, φορολογικού έτους 2021.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής Ανήλιου (προμήθεια υλικών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Απομάκρυνση φερτών υλικών ποταμού και βελτίωση πρανών πλησίον της γέφυρας Κράψης (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και βελτίωση βατότητας παραγωγικών μονάδων από Κάτω Πεδινά έως και Αρίστη (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χωμάτινης οδοποιίας και συμπλήρωση οδοστρώματος με εξυγιαντικά υλικά στην ευρύτερη περιοχή Σίτσαινας (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών και βελτίωση προσβασιμότητας στα όρια του Δ.Δ. Μονοδεντρίου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης πρόσβασης και αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου στα όρια του πρώην Δήμου Εγνατίας (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Βασιλική».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες άρσης προσχώσεων Ζαγορίτικου ποταμού για την προστασία αρδευτικού αύλακα (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση λίθινων τοίχων αντιστήριξης και βελτίωση πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων και αποκατάσταση βατότητας χωμάτινης οδοποιίας Δ.Ε. Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διευθέτησης όμβριων και αποκατάσταση οδοστρώματος Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης πρανών με γεώπλεγμα και φυτική γη καθώς και άρση καταπτώσεων κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας στην έκθεση «FRUIT ATTRACTION», που διοργανώνεται στη Μαδρίτη της Ισπανίας, το διάστημα 04-06/10/2022.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα Ροδαυγής Άρτας (παροχή υπηρεσιών).
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ – Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 06-09-2023.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο πλαίσιο των έργων α) «CLLD – Cultural-Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania», του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020 και β) «THEMATIC Tourism founded on Innovation Capacities», του Προγράμματος Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 .
Έγκριση εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.339.273,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. έγκριση των όρων της αρχικής Διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2022.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην Ε.Ο. προς Σαγιάδα Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Απομάκρυνση φερτών υλικών και προσχώσεων σε τμήματα του ποταμού Καλαμά στην Π.Ε. Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – αντιστηρίξεις – καθαρισμοί υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευή νέων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη ΕΔΕ, μέχρι την 31-10-2022.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», αναδόχου SICAP ATE, μέχρι την 31-10-2022.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση, σήμανση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2022.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 7/2022 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.
Ματαίωση δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας, καταβολή αποζημίωσης χρήσης του υφιστάμενου μισθίου και επανάληψη του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 242/1996.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Σινώπης Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αλώνια Πρέβεζας μετά από θεομηνίες (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή δέντρων επί της εθνικής οδού Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζα και στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αβάσσου (παροχή υπηρεσιών)»
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή δέντρων εκατέρωθεν του δρόμου από αρχαία Νικόπολη έως Μονολίθι στα πλαίσια του έργου “Εργασίες Παράκαμψης Νικοπόλεως” (παροχή υπηρεσιών)».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός προς παράλια Πρέβεζας (πλευρά Αμβρακικού κόλπου) (παροχή υπηρεσιών)».
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-06-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-06-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο.12», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα