Κυριακή, 29/01/2023 | 14:05

Δήμος Πρέβεζας: Εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων

384 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 28/04/2022, 1:22 μμ | 0 σχόλια

Στην προκήρυξη της εκπόνησης μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του προχώρησε ο Δήμος Πρέβεζας. Το έργο προϋπολογισμού 94.860,00 ευρώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , ενώ το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών πυροπροστασίας. Οι μελέτες πυροπροστασίας αφορούν υφιστάμενα εκπαιδευτήρια του Δήμου Πρέβεζας και πιο συγκεκριμένα 22 Νηπιαγωγεία, 15 Δημοτικά και 14 Γυμνάσια-Λύκεια .
Ο ανάδοχος του έργου θα εκπονήσει ή θα επικαιροποιήσει μελέτες προστασίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας, ώστε με εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να καταρτιστεί το κατάλληλο πρόγραμμα μέτρων να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πυροπροστασία τους.
Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, η υποβολή τους στο αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας, για έγκριση, η παράδοση των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας -σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας,
οι αποτυπώσεις για όσα κτίρια δεν υπάρχουν σχέδια, καθώς και η σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα