Παρασκευή, 02/12/2022 | 05:01

Πρόταση για ίδρυση Ιδρύματος Μικροχρηματοδοτήσεων των Επιμελητηρίων Ηπείρου

461 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 06/07/2020, 1:36 μμ | 0 σχόλια

 

Η έλλειψη ρευστότητας και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, σήμερα δυστυχώς, όλοι γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Τα μέχρι τώρα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης των επιχειρήσεων μέσω του τραπεζικού συστήματος είχαν αφήσει εκτός ρευστότητας τις περισσότερες επιχειρήσεις και κυρίως τους νέους επιχειρηματίες που δεν έχουν  συμπληρώσει τρία χρόνια λειτουργίας , τις επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν υψηλή κερδοφορία, αυτές που δεν διαθέτουν εμπράγματες εγγυήσεις όπως και αυτές που πιθανό να έχουν ενταχθεί στον Τειρεσία.

Την αδυναμία αυτή έρχεται να καλύψει το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες (Ν. 4701/2020) που εισάγει το θεσμό των μικροπιστώσεων στις ανάγκες των μικροεπαγγελματιών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις να συνάψουν δάνεια έως και 25.000 € χωρίς προσημείωση. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα θα πρέπει να αναλάβουν οι τοπικοί φορείς , και κατά την άποψη μου  κυρίως τα Επιμελητήρια τα οποία γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιμελητηριακή κοινότητα ζητούσε επίμονα ένα χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεσμός των μικροπιστώσεων και να λειτουργήσει προς όφελος αυτών που το έχουν πραγματική ανάγκη προτείνω την από κοινού δημιουργία Ιδρύματος Μικροχρηματοδοτήσεων   των Επιμελητηρίων της Ηπείρου και τη διεκδίκηση αδειοδότησής  του από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Κατόπιν τούτου ανέλαβα την πρωτοβουλία για την δημιουργία Ιδρύματος Μικροχρηματοδοτήσεων με τη συμμετοχή των τεσσάρων (4) Επιμελητηρίων της Ηπείρου με τη μορφή Κεφαλαιουχικής ή Αστικής Εταιρείας αποκλειστικού σκοπού, και την υποβολή πλήρους φακέλου στην Τράπεζα της  Ελλάδας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

 

 

 

                                                                                                     Ο  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

 

                                                                                                               Μπούρης Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Πρέβεζα,06 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 811
Γραφείο : Προέδρου ΠΡΟΣ:Πρόεδρο ΠΕΣ Ηπείρου 
Τηλέφωνο : 26820 29414         Πρόεδρο Επιμελητηρίου 
Fax : 26820 29283         Θεσπρωτίας κ. Πάσχο Αλέξανδρο
e-mail : president@prevezachamber.gr         Πρόεδρο Επιμελητηρίου Ιωάννινων
Ταχ. Δ/νση : Δωδώνης 47

48100, Πρέβεζα

            κ. Δημητρίου Δημήτριο 

              Πρόεδρο Επιμελητηρίου Άρτας

              κ. Γκολομάζο Ιωάννη

  

Κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι,

Με βάση τον Ν.4701/2020 που ψηφίστηκε στις 30/06/2020, και τον οποίο σας επισυνάπτω, δύνεται η δυνατότητα σε φορείς όπως τα Επιμελητήρια σε συνεργασία και με άλλους φορείς εάν χρειαστεί, όπως τα Περιφερειακά Ταμεία και οι υφιστάμενες Συνεταιριστικές Τράπεζες , να ιδρύσουν ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων τα οποία θα λειτουργούν με τη μορφή κεφαλαιουχικής ή αστικής εταιρείας αποκλειστικού σκοπού, έπειτα από άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων μπορούν να χορηγούν, ενδεικτικά, μικροχρηματοδοτήσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ως εξής:

α) όλες τις μορφές πιστώσεων μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,

β) προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού,

γ) αυτοτελείς εγγυήσεις μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, οι οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα,

 

δ) μορφές πιστώσεων που αποβλέπουν στην ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, και οι οποίες αφορούν, ιδίως, στην αντιμετώπιση της ανεργίας 

ή της αναστολής ή μείωσης του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται σε οικεία βούληση.

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. Το αρχικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου με μετρητά κατά τη στιγμή της σύστασης και κατατίθεται σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 575/2013 (L 176), που έχει νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων υποχρεούται να διατηρεί ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με το αρχικό κεφάλαιο. 

Η απόφαση με την οποία χορηγείται άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) το αργότερο μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου στην Τράπεζα της Ελλάδος,

Αιτήσεις, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ψήφιση του Νόμου.

Πρωταγωνιστικό ρόλο χρειάζεται να διαδραματίσουν τοπικοί φορείς και άποψή μου είναι ότι πρέπει να είναι τα Επιμελητήρια που βρίσκονται δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο και στις ανάγκες αυτού. Προτείνω την ανάληψη πρωτοβουλίας από τα τέσσερα (4) Επιμελητήρια της Ηπείρου για την ίδρυση ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων με τη μορφή κεφαλαιουχικής ή αστικής εταιρείας αποκλειστικού σκοπού με τη συμμετοχή των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Ηπείρου δεδομένου ότι τα Επιμελητήρια πρέπει να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες προκειμένου να στηρίξουν τη τοπική επιχειρηματικότητα. 

 

                                                         Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

                                                                                   

                                                                   Ιωάννης Μπούρης

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα