Δευτέρα, 06/02/2023 | 18:03

Έντονες αντιδράσεις για το ξενοδοχείο Covid-19 στο κέντρο της Πρέβεζας-να παρέμβει ο δήμος

572 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 27/06/2020, 3:26 μμ | 0 σχόλια

 

Έντονες αντιδράσεις υπάρχουν στην Πρέβεζα την έδρα του κατεξοχήν τουριστικού νομού της Ηπείρου για το ξενοδοχείο Covid-19 στο κέντρο της Πρέβεζας.

Ας θυμηθούμε πως έχει η υπουργική απόφαση:

 Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 1 του άρθρου 135 του ν.4692/2020   «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.» (Α’ 111)

β. της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ΄αρ. 8825/12.06.2020 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 2270)

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157), 

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), 

  1. Την υπ΄ αρ. 8946/15.05.2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων  COVID 19», καθώς και την υπ’ αρ. 9250/19.06.2020 παράταση αυτής. 
  2. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού από τα τουριστικά καταλύματα μέχρι και 26.06.2020, και δη:   
  3. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.
  4. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα. 
  5. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του COVID 19.
  6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8812/12.06.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιλογή τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να μισθωθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19.

Στην Ήπειρο έχουν γίνει δύο επιλογές για τέτοια ξενοδοχεία, η μία στα Ιωάννινα και η άλλη στην Πρέβεζα. Και μάλιστα στην Πρέβεζα σε κεντρικό σημείο της πόλης. Και δεν κινείται φύλλο; έντονες είναι οι αντιδράσεις καταστηματαρχών του ιστορικού κέντρου Πρέβεζας και πάρα πολλών δημοτών. Δεν έχουν επιλεγεί η Άρτα και η Θεσπρωτία και έχει επιλεγεί η Πρέβεζα; Μια περιοχή που δέχεται χιλιάδες επισκεπτών; Προσέξτε διότι το θέμα είναι εξόχως σοβαρό και δεν μπορεί μια περιοχή που επενδύει στον τουρισμό να γίνει “χωνευτήρι” ασθενών Covid-19 και μάλιστα σε πολύ κεντρικό σημείο της. Το γεγονός πλήττει βάναυσα και την προβολή της περιοχής μας  που μετατρέπεται σε…προσβολή και αποθαρρύνει επισκέπτες από τις γύρω περιοχές και όχι μόνο. Δεν είναι δυνατόν η περιοχή με τα λιγότερα κρούσματα από όλη την Ήπειρο, η περιοχή που ζει από τον τουρισμό, για μερικά χιλιάδες ευρώ, να αφήνει να συντελείται εις βάρος της μια τέτοια κοινωνική καταστροφή.

Να αντιδράσει έντονα ο δήμος Πρέβεζας και να δώσει άμεσα λύση, σε ένα ζήτημα που στην ήδη πολύ δύσκολη καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε εξαιτίας της μικρής τουριστικής κίνησης, μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη και να μετατραπεί σε  “ταφόπλακα” σε κάθε προσπάθεια που έχει γίνει.

Ζητάμε από τον δήμο Πρέβεζας και τον δήμαρχο Νίκο Γεωργάκο να παρέμβουν άμεσα στο υπουργείο τουρισμού και να υπάρξει αλλαγή στο ξενοδοχείο προς άλλη κατεύθυνση λόγου χάρη στο νομό της Άρτας σε κάποια απομακρυσμένη περίπτωση και όχι σε ένα σημείο της Πρέβεζας που το επόμενο δίμηνο αναμένεται να περάσουν δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών.

Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να δεχθεί η δημοτική αρχή στωικά αυτή την εξέλιξη. Επιβάλλεται να αντιδράσει έντονα, εδώ και τώρα!

Η Κοινωνία της Πρέβεζας για το παραπάνω θέμα, δεν “βράζει” απλώς, “Κοχλάζει” και υπάρχει διάχυτη οργή αλλά και αγανάκτηση από αυτή την εξέλιξη.

Να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, να δοθεί λύση άμεσα και να μην αποτελέσει η συγκεκριμένη εξέλιξη τετελεσμένο γεγονός διότι θα αποτρέψει πάρα πολύ κόσμο από το να επισκεφθεί τη νύφη του Αμβρακικού.

Περιμένουμε άμεση ενεργοποίηση και άμεση διευθέτηση του ζητήματος, αλλά και ανακούφιση στους δημότες Πρέβεζας που έχουν εκδηλώσει έντονα τη δυσαρέσκειά τους και την ανησυχία τους με αυτή την εξέλιξη που θα φέρει μόνο αρνητικά αποτελέσματα στην Πρέβεζα  για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

 

Σπύρος Πλέουρας

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα