Τετάρτη, 14/04/2021 | 07:11

Πρόσληψη 20 ατόμων Υ.Ε για εποχική δίμηνη απασχόληση στον Δήμο της Πρέβεζας.

465 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 19/06/2017, 1:38 μμ | 0 σχόλια

Στην πρόσληψη προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προβεί ο Δήμος
της Πρέβεζας.
Πρόκειται για  20
άτομα   ειδικότητας Υ.Ε (Εργατών
Καθαριότητας)  που θα καλύψουν εποχικές
ανάγκες του Δήμου.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που
επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 & 17 του Υπαλληλικού
Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την
αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 Βεβαίωση ανεργίας.
 Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ΙΚΑ
 Αίτηση –
Υπεύθυνη δήλωση
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής   Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου
Πρέβεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη  2, έως και 23-6-2017.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα