Παρασκευή, 24/09/2021 | 01:12

Αναφορά του Στέργιου Γιαννάκη, για διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού, στο ΤΕΙ Ηπείρου

522 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 31/10/2016, 2:15 μμ | 0 σχόλια

ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Βουλευτής Ν. Πρεβέζης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑ
                                                             
                              Πρέβεζα  27/10/2016
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας, ΄Ερευνας
& Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα σας διαβιβάζω το με αριθμό πρωτοκόλλου
ΠΠ/297/24-10-2016 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου, Καθηγητή κ. Ευριπίδη
Γλαβά, με θέμα: «Για δεύτερη φορά δεν αποδόθηκαν στο ΤΕΙ Ηπείρου όσες θέσεις
μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού δικαιούται».
Παρακαλώ να μου γνωρίσετε τις απόψεις σας καθώς επίσης
και τυχόν ενέργειές σας προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία ως προς τη
διάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Ηπείρου σε σχέση με άλλα ΤΕΙ
και Πανεπιστήμια της χώρας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική
υποστελέχωσή του με κίνδυνο να μην έχει τη δυνατότητα να φέρει σε πέρας την
αποστολή του.
                                                                      
 Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ν.Δ.     

                                                                                    ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΠλαίσιο κειμένου: www.teiep.gr(ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Προς: 1. Αξιότιμο Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αλέξιο
Τσίπρα
2.     
Αξιότιμη Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ
κα. Όλγα Γεροβασίλη
3.     
Αξιότιμους κ.κ. Βουλευτές της Ηπείρου:
–      Στ.
Γιαννάκη: stergiannakis@gmail.com
–      Β.
Γιόγιακα: bgiogiakas@vahoo.gr
–        
Ι. Καραγιάννη: ykk@otenet.gr
–      Μ.
Κάτση: m.katsis@parliament.gr
–      Χρ.
Μαντά: chmantas@parliament.gr
–       Κ.
Μπάρκα: barkas@parliament.gr
–        
Ι. Στέφο: stefgiannil@gmail.com
–       Γ.
Στύλιο: stylios@parliament.gr
–       Κ.
Τασούλα: tasoulas@parliament.gr
–       Μ.
Τζούφη: m.tzoufi@parliament.gr
–      
Β. Τσίρκα: vasilistsirkas@gmail.com
Κοιν.:  1.
Αξιότιμο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 8ι
Θρησκευμάτων,
κ. Νικόλαο Φίλη e-mail: minister@minedu.gov.gr
2. Αξιότιμη Αναπληρώτρια Υπουργό
Παιδείας,Έρευνας
και Θρησκευμάτων Καθηγήτρια κα. Αθανασία Αναγνωστοπούλου e-mail: anypanag@minedu.gov.gr
Θέμα: Ανοιχτή
Επιστολή: Για δεύτερη φορά δεν αποδόθηκαν στο ΤΕΙ Ηπείρου όσες θέσεις μόνιμου
εκπαιδευτικού προσωπικού δικαιούται.
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,
Με την
πρόσφατη κατανομή από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 500 νέων
θέσεων μελών ΔΕΠ/ΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας, στο ΤΕΙ Ηπείρου αποδόθηκαν μόνο εννέα
(9) θέσεις μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Με την παρούσα επιστολή, τα μέλη
της Συνέλευσης του Ιδρύματος θέλουν να σας εκφράσουν την έντονη απογοήτευσή
τους, καθώς για μια ακόμη φορά το ΤΕΙ Ηπείρου αδικήθηκε κατάφορα σε σχέση με
άλλα ΤΕΙ και Πανεπιστήμια, και ταυτόχρονα να σας κοινοποιήσουν την αγωνία τους
Via το μέλλον του
Ιδρύματος, δεδομένου ότι η δραματική υποστελέχωσή του σε μόνιμο ακαδημαϊκό
προσωπικό διακυβεύει τη δυνατότητά του να φέρει σε πέρας την αποστολή που του
έχει αναθέσει η Πολιτεία.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είχε κατανείμει άλλες 500 θέσεις μελών
ΔΕΠ/ΕΠ, εκ των οποίων στο ΤΕΙ Ηπείρου αποδόθηκαν μόλις πέντε (5) θέσεις (1%)I
Και πάλι τότε, η Συνέλευση του Ιδρύματος είχε αντιδράσει έντονα, εκδίδοντας
ομόφωνη απόφαση διαμαρτυρίας, ενώ πλήθος θεσμικών φορέων της Ηπείρου, με
σχετικές αποφάσεις, ψηφίσματα και επιστολές, προσέτρεξαν να υποστηρίξουν τη
θέση του Ιδρύματος,
τονίζοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσής του σε εκπαιδευτικό
προσωπικό.
Ακριβώς για να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη αυτής
της απόφασης και με την προσδοκία ότι με τη νέα κατανομή θέσεων θα
αποκατασταθεί έστω μερικά η προηγούμενη αδικία, η Διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου
έστειλε έγκαιρα προς την κα. Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας εμπεριστατωμένο
υπόμνημα, στο οποίο αποτύπωνέ την υφιστάμενη κατάσταση στελέχωσης του Ιδρύματος
σε ακαδημαϊκό προσωπικό και τεκμηριωμένα κατέληγε στο αίτημα απόδοσης δεκαπέντε
(15) νέων θέσεων ΕΠ. Δυστυχώς και πάλι δεν εισακουστήκαμε.
Φέτος, για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, το
Υπουργείο Παιδείας κατένειμε συνολικά 1.000 θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού στα
ΑΕΙ. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική πραγματικότητα και τους αυστηρούς κανόνες
επιτήρησης που έχουν επιβληθεί για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, αυτό θα πρέπει
να πιστωθεί ως σημαντική επιτυχία της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου
Παιδείας ειδικότερα. Το γεγονός όμως, ότι μετά από τόσα άγονα χρόνια δεν
αποδόθηκαν στο Ίδρυμα όσες θέσεις δικαιούταν, εντείνει ακόμη περισσότερο το
αίσθημα πικρίας που νιώθουμε.
Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε τα επιτεύγματα
και τις προοπτικές του ΤΕΙ Ηπείρου μετά από 22 χρόνια λειτουργίας. Πρόκειται
για ένα δυναμικό και εξωστρεφές περιφερειακό εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που έχει
κατακτήσει διακριτή θέση στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, προσφέρει πολλαπλά
στο επιστημονικό, παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου,
ενώ το έργο του χαίρει αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τέλος,
δεν θα πρέπει να σας διαφεύγει το γεγονός ότι στα ΤΕΙ σπουδάζει ο μισός
φοιτητικός πληθυσμός της χώρας, κατεξοχήν μάλιστα προερχόμενος από τα
ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Για αυτό στο ΤΕΙ Ηπείρου είμαστε πολύ
περήφανοι, που κατορθώνουμε με περιορισμένα μέσα να κάνουμε πραγματικότητα το
όνειρο αυτών των νέων ανθρώπων για μόρφωση.
Με αυτά τα δεδομένα, σας καλούμε από τη θεσμική
σας θέση να συμβάλετε ώστε να αρθεί άμεσα η αδικία και να ενισχυθεί το ΤΕΙ
Ηπείρου με τον αριθμό θέσεων μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού που δικαιούται,
δεδομένων των συνθηκών που βιώνει η χώρα, ώστε να συνεχίσει να επιτελεί την
αποστολή του και να προσφέρει στον τόπο.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση και αναμένουμε τις ενέργειές σας.
Συνηιιμένα; 1 έγγραφο.
Με εκτίμηση,
Εσωτερική Διανομή                                                                                                             Ο
Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου(*)
1.     Γραμματεία
Προέδρου, Αν. Προέδρων και Γραμματέα
2.     Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου
3.     Γραμματεία
Συνέλευσης ΤΕΙ
                                                                                                                              
Ευριπίδης Γλαβάς
                                                                                                                              Καθηγητής
(‘) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο
του Ιδρύματος.Άρτα, 23/09/2016
Πλαίσιο κειμένου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕ1 ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΕΑ ΤΕΙ
Αριθ. Πρωτ.:         ΠΠ/255
Πλαίσιο κειμένου: -ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ -
(ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)
Πλαίσιο κειμένου: Διοικητήριο; Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Σπυριδούλα Κουτσουμπά 
26810 50001  Fax 26810 76405 
spirid@teiep.gr
www.teip.gr


Προς:    την Αναπληρώτρια Υπουργό
Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθηγήτρια κα. Αθ. Αναγνωστοπούλου
Κοιν.:   Προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης
Ανώτατης
Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ
Δρ.
Π. Διονυσοπούλου e-mail: voldi@minedu.gov.gr
Θέμα:
Κατανομή νέων θέσεων ΕΠ στο ΤΕΙ Ηπείρου
Κυρία Αναπληρώτρια
Υπουργέ,
Ενόψει της κατανομής των 500 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ/ΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας, θέλουμε να σας επισημάνουμε τη δραματική κατάσταση
υποστελέχωσης σε μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό που βιώνει το ΤΕΙ Ηπείρου, εξ’
αιτίας της οποίας διακυβεύεται η δυνατότητα του Ιδρύματος μας να φέρει σε πέρας
την αποστολή που του έχει αναθέσει η Πολιτεία.
Στην προηγούμενη κατανομή
των πρώτων 500 θέσεων μελών ΔΕΠ/ΕΠ (Φεβρουάριος 2016), για πρώτη φορά μετά από
έξι χρόνια απραξίας, στο ΤΕΙ Ηπείρου αποδόθηκαν μόνο πέντε (5) θέσεις, γεγονός
το οποίο η Συνέλευση του Ιδρύματος έκρινε ως κατάφορη αδικία και προς τούτο σας
απέστειλε αιτιολογημένη ομόφωνη απόφαση διαμαρτυρίας (συνημμένο),
ενώ γνωρίζουμε ότι γίνατε δέκτης σχετικών διαμαρτυριών και αποφάσεων στήριξης
της επιχειρηματολογίας μας από φορείς της Ηπείρου. Είμαστε βέβαιοι, ότι η
απόφασή; σας σε ότι αφορά το ΤΕΙ Ηπείρου δεν ήταν σκόπιμη, παρόλα αυτά, είναι
γεγονός ότι δεν ενισχύθηκε το Ίδρυμα στο βαθμό που αντικειμενικά θα έπρεπε να ενισχυθεί.
Για να αποφευχθεί λοιπόν τυχόν επανάληψη, πολλώ δε μάλλον για να αποκατασταθεί
η προηγούμενη αδικία, σας καταθέτουμε το παρόν υπόμνημα και ευελπιστούμε ότι θα
το λάβετε υπόψη.
Α. Συνοπτική
αποτύπωση της στελέχωσης σε ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου
j
Μετά την εφαρμονή του σχεδίου «Αθηνά» (ΠΔ
84/2013, ΦΕΚ Α’ 124), στο ΤΕΙ Ηπείρου λειτουργούν οκτώ (8) Τμήματα ενταγμένα σε
πέντε (5) Σχολές, τα οποία είναι διασπαρμένα στις τέσσερις πρωτεύουσες των
νομών της Ηπείρου. Από αυτά, τέσσερα Τμήματα υπολείπονται σημαντικά ώστε να
χαρακτηριστούν αυτοδύναμα και ένα Τμήμα οριακά πληροί τις προϋποθέσεις
αυτοδυναμίας.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι εισροές, οι
εκροές και το ισοζύγιο των υπηρετούντων μελών ΕΠ στα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου
από το 2010 μέχρι σήμερα, καθώς και η πρόβλεψη διαμόρφωσης των παραπάνω
στοιχείων μέχρι το 2020. Σημειώνουμε, ότι από το 2010 εφαρμόζεται η απόφαση του
τέως Υφυπουργού Παιδείας κ. Πανάρετου περί μη αναπλήρωσης των θέσεων ΕΠ που κενώνονται.
Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνουμε ότι:
(α) μέσα στη δεκαετία, το ΤΕΙ Ηπείρου θα έχει
απωλέσει πάνω από το 1/5 του ακαδημαϊκού του προσωπικού (μείωση από 93 σε 73
μέλη ΕΠ ή 21,5%),
(β) από σήμερα μέχρι το 2020, ο ρυθμός των
συνταξιοδοτήσεων διατηρείται υψηλός, με αποτέλεσμα να μην ανακόπτεται η
καθοδική πορεία του αριθμού των υπηρετούντων μελών ΕΠ, παρά την ενίσχυσή του με
τις πέντε νέες θέσεις, και
(γ) ένα πλήθος 79 υπηρετούντων μελών ΕΠ σήμερα,
το οποίο μάλιστα βαίνει μειούμενο έτι περαιτέρω με την πάροδο του χρόνου, όχι
μόνο δεν συνάδει αλλά υπολείπεται σημαντικά κάθε ευρωπαϊκού ή διεθνούς
κριτηρίου στελέχωσης ενός σύγχρονου τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με
ανάλογη ακαδημαϊκή διάρθρωση όπως το ΤΕΙ Ηπείρου.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι λόγω
εσωτερικής ανισοκατανομής του ακαδημαϊκού προσωπικού, το πρόβλημα της
υποστελέχωσης σε ορισμένα Τμήματα θα λάβει εξελικτικά μέχρι το 2020 πιο
δραματικές διαστάσει!;, καθώς θα υπηρετούν σε αυτά μέχρι 3 μέλη ΕΠ.
Β. Η
επιδείνωση της ήδη προβληματικής αναλογίας διδασκόντων/διδασκομένων
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται ο αριθμός των
ενεργών φοιτητών (εγγεγραμμένοι μέχρι το 12ο τυπικό εξάμηνο σπουδών) κατά την
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 στα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου.
Η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων
διαμορφώνεται στο σύνολο του Ιδρύματος στο 1/100 (7902 ενεργοί φόιτητές/79 μέλη
ΕΠ), ενώ υπάρχουν Τμήματα στα οποία φτάνει μέχρι το 1/240! Η αναλογία αυτή απέχει υπερβολικά πολύ, όχι μόνο
από τα πλέον συντηρητικά διεθνή standards αλλά
και από την αντίστοιχη αναλογία άλλων Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας
(συμπεριλαμβανομένων όλων των Πανεπιστημίων και ορισμένων ΤΕΙ), γεγονός που
καθιστά περιττή κάθε περαιτέρω επιχειρηματολογία επ’ αυτού, ενώ από τον
υπολογισμό του αριθμού των θέσεων, με τις οποίες απαιτείται να ενισχυθεί το ΤΕΙ
Ηπείρου ώστε να προσεγγίσει έστω την αναλογία των παραπάνω Ιδρυμάτων,
προκύπτουν νούμερα, τα οποία εμείς οι ίδιοι θεωρούμε εξωπραγματικά υπό τις
παρούσες συνθήκες και δεν τολμούμε ούτε καν να τα αναφέρουμε.
Κυρία
Αναπληρώτρια Υπουργέ,
Έχουμε απόλυτη συναίσθηση της οικονομικής
κατάστασης της χώρας, των αιματηρών δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει έναντι των
δανειστών και των αυστηρών κανόνων και περιορισμών που εκείνοι επιβάλλουν σε
θέματα προσλήψεων. Επίσης, συναισθανόμαστε τη δική σας θέση, καθώς καλείστε με
τις 1000 συνολικά διαθέσιμες θέσεις μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού να
ικανοποιήσετε αιτήματα και διεκδικήσεις των ΑΕΙ, που εκκρεμούν για πάνω από έξι
χρόνια. Δεν είμαστε αιθεροβάμονες ούτε πρόκειται να υποπέσουμε σε λογικές και
πρακτικές διατύπωσης άκριτων και εξωφρενικών απαιτήσεων.
Εντελώς ρεαλιστικά, με πνεύμα συναντίληψης και
ψυχρή αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων, καταλήγουμε να
αιτηθούμε την απόδοση δεκαπέντε (15) νέων θέσεων στο ΤΕΙ Ηπείρου κατά
την επικείμενη κατανομή, ώστε αφενός να αποτρέψουμε την απαξίωση των
υφιστάμενων μη αυτοδύναμων Τμημάτων και αφετέρου να αποφύγουμε τον ορατό
κίνδυνο υποβάθμισης σε καθεστώς μη αυτοδυναμίας ή το μαρασμό συγκεκριμένων
κατευθύνσεων σπουδών των υπολοίπων Τμημάτων του.
Η ικανοποίηση του αιτήματος μας από μέρους σας
ισοδυναμεί με έμπρακτη αναγνώριση της συνολικής προσφοράς του Ιδρύματος,
αξιοποιώντας και επιβεβαιώνοντας τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Εξωτερικής
Αξιολόγησης, η οποία στην έκθεσή της τον περασμένο Μάρτιο επεσήμανε εμφατικά: «Το
ΤΕΙ Ηπείρου αποτελεί ένα καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που εξακολουθεί
με συνέπεια να υπηρετεί το όραμα και τους στόχους που είχαν τεθεί από την
ίδρυσή του: την παροχή σύγχρονης, εφαρμοσμένης, ανώτατης τεχνολογικής
εκπαίδευσης και έρευνας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του τόπου. … Έχει
επιτύχει τη λειτουργική
του διασύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς τα Τμήματά του θεραπεύουν
γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με την παραγωγική βάση, την
αναπτυξιακή προοπτική και τον πυρήνα της οικονομικής πραγματικότητας της
περιοχής … και έχουν ήδη αναπτύξει ενεργές συνεργασίες με τοπικούς
παραγωγικούς φορείς που καθιστούν αδιαμφισβήτητα ζωτικό το ρόλο του για την
οικονομία της Ηπείρου. … Διαθέτει ακαδημαϊκό προσωπικό αφοσιωμένο στην
αποστολή του και είναι άξιες επαίνου οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα μέλη του
για τη διατήρηση της ποιότητας στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, παρά τη
συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις δυσμενείς συνέπειές της στη χρηματοδότηση
και τη στελέχωσή του, … διεξάγοντας παράλληλα σημαντικό ερευνητικό έργο που
απολαμβάνει ευρείας επιστημονικής αναγνώρισης».
Ειλικρινά, προσβλέπουμε στη θετική σας
προαίρεση και την αντικειμενική σας κρίση.
Συνημμένα: 2 πίδακες & 1 ένγραφο.
Με εκτίμηση,
Εσωτερική Διανομή                                                                                                             Πρόεδρος
του ΤΕΙ Ηπείρου
1.    
Γραμματεία Προέδρου, Αν. Προέδρων και Γραμματέα
2.    
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου
3.    
Γραμματεία Συνέλευσης ΤΕΙ                          

                                                                                                                                                      
Ευριπίδης Γλαβάς
                                                           
                                                                                      Καθηγητής

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα