Τετάρτη, 22/05/2024 | 14:05

Πρόσληψη φαρμακοποιού ΙΔΟΧ για τον Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας

47 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 08/05/2024, 1:48 μμ | 0 σχόλια

O  Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει  ότι θα προβεί στην πρόσληψη 1  ενός ατόμου ειδικότητας Π.Ε Φαρμακοποιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   για τη στελέχωση της Δομής “Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας”. 

Η σύμβαση  έχει ισχύ 1 έτος  από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη της Πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε

αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση

φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας,

Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπαχούμη 2, Πρέβεζα, Τ.Κ. 48100, απευθύνοντάς την στο

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κο Βερλέτη Αθανάσιο (τηλ. επικοινωνίας:

2682360631).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η  17η Μαίου.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα