Σάββατο, 22/06/2024 | 05:53

Ερώτηση του Κώστα Χήτα στη βουλή: Δεκάδες θερμοκηπιακές μονάδες χωρίς αποζημιώσεις στην Πρέβεζα

67 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 21/05/2024, 1:10 μμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ: «Δεκάδες θερμοκηπιακές μονάδες χωρίς αποζημιώσεις στην

Πρέβεζα»

Κύριε Υπουργέ,

Την τελευταία διετία, όπως ενημερωθήκαμε και σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας, αλλεπάλληλες θεομηνίες (χαλαζόπτωση και ανεμοθύελλες) προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες θερμοκηπιακές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας. Οι ζημιές εστιάζονταν τόσο στα υλικά κάλυψης όσο και στον σκελετό των θερμοκηπίων. Σε κάποιες δε των περιπτώσεων διαπιστώθηκε ακόμη και ολοσχερή καταστροφή των εν λόγω εγκαταστάσεων. Οι επιχειρήσεις, ως όφειλαν, αιτήθηκαν τη χορήγηση αποζημιώσεων, μέσω προγράμματος Κρατικής Αρωγής. Ωστόσο και κατόπιν παρέλευσης διετίας, καμιά εκ των επιχειρήσεων των εν λόγω μονάδων δεν αποζημιώθηκε.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε όπως δοθεί λύση στο ζήτημα των αιτηθέντων ιδιοκτητών θερμοκηπιακών μονάδων Πρέβεζας, όσον αφορά την καταβολή αποζημιώσεων κι επιπρόσθετα να προβείτε στην αναθεώρηση του νομικού πλαισίου αποζημίωσης θερμοκηπιακών μονάδων «… θεσπίζοντας διαδικασίες που θα αποζημιώνουν ουσιαστικά και σύντομα τους άτυχους δικαιούχους της κρατικής αρωγής»;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθ. 2890/30-01-2024 Ερώτηση

 

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Χήτας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 

Με τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε στη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τη στήριξη των πληττομένων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από θεομηνίες και την επιχορήγηση για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής.

Συγκεκριμένα, με την ψήφιση του Ν. 4797/2021 εισήχθη ενιαίο θεσμικό πλαίσιο κρατικής αρωγής και θεσπίστηκαν οι διαδικασίες για την επιχορήγηση στοιχείων ενεργητικού αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα, μέσα παραγωγής, έγγειο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία καταγράφονται ως κατεστραμμένα εξ’ αιτίας κάποιας φυσικής καταστροφής.

Όπως προκύπτει από τους Κανονισμούς του ΕΛΓΑ, για την καταβολή ενισχύσεων παγίου κεφαλαίου (όπως θερμοκήπια) απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

  • Οι άδειες εγκατάστασης, ίδρυσης, λειτουργίας κλπ των εκμεταλλεύσεων κατά περίπτωση
  • Η έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια. Για τις νέες κατασκευές, η εγγύηση του κατασκευαστή.
  • Η ύπαρξη και προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η παραγωγή ή κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα, για εκμεταλλεύσεις που δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ..

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, τα εν λόγω τύπου θερμοκήπια δεν είναι ασφαλισμένα και δεν είναι ελεγχόμενου περιβάλλοντος.

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης μίας ζημιάς σε πρόγραμμα ενισχύσεων είναι η Αναγγελία Ζημιάς, η οποία γίνεται από το εξουσιοδοτημένο όργανο εντός 48 ωρών από την ύπαρξη του ζημιογόνου αιτίου.

Η διαδικασία λαμβάνει χώρα κάθε φορά που συμβαίνει ένα ζημιογόνο αίτιο.

Εν προκειμένω, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, ανεμοθύελλα-ανεμοστρόβιλο είχαμε στη συγκριμένη περιοχή κατά τις ημερομηνίες 31.03.2022, 19.01.2024 και 28/03/2024.

Ωστόσο, αίτημα ζημιάς υποβλήθηκε μόνο ένα (1) για το φαινόμενο της 19ης Ιανουαρίου 2023, οπότε έγινε και αναγγελία.

Ο ΕΛΓΑ προχώρησε στην εκτίμηση της ζημίας, όμως το εν λόγω τύπου θερμοκήπιο δεν δικαιούνταν ενίσχυσης, διότι ήταν ανασφάλιστο. Ο ΕΛΓΑ οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, τα συναρμόδια Υπουργεία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και εισακούουν τις εξελίξεις και τις ανάγκες κάθε κλάδου, παρεμβαίνοντας με πρωτοβουλίες και προσαρμογές όποτε απαιτείται , σύμφωνα πάντα με το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο.

– 2 –

 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η συνολική αναμόρφωση του γεωργοασφαλστικού συστήματος και η νομοθέτηση ενός νέου, εκσυγχρονισμένου και βελτιωμένου κανονισμού του ΕΛΓΑ αποτελεί εξ αρχής βασικό στόχο της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ και έχει ήδη δρομολογηθεί, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες παραγωγών και κτηνοτρόφων, όπως αυτές διαμορφώνονται και διαφοροποιούνται, με βάση τις νέες κλιματικές συνθήκες.

Προς το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο μελέτες, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της PWC, τις οποίες αξιολογούμε σχεδιάζοντας τα επόμενα μας βήματα, πάντα με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού και τη φερεγγυότητα των υπηρεσιών του.

Οι εν λόγω μελέτες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση νέων κινδύνων, νέων μορφών ασφάλισης και της δυνατότητας αξιοποίησης των διαθέσιμων από την νέα ΚΑΠ εργαλείων διαχείρισης κινδύνων (Καν. 2021/2115, άρθρο 76).

Όπως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός των επομένων μηνών θα κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα