Σάββατο, 24/02/2024 | 05:56

Ερώτηση του Κωνσταντίνου Χήτα στη βουλή: Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας

514 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 23/01/2024, 1:27 μμ | 0 σχόλια

Θεσσαλονίκη, 4/12/2023

Του: Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης Την κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας»

Κυρία, κύριοι Υπουργοί,

Όπως ενημερωθήκαμε, σφόδρα ενοχλημένη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα της Πρέβεζας στο άκουσμα ότι αμφίβολη καθίσταται η ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου στο 1ο ΓΕΛ του Δήμου Πρέβεζας. Το εν λόγω συμπέρασμα δύναται να θεωρηθεί ότι προκύπτει εκ του δεδομένου ότι δύο έτη κατόπιν της δημοπράτησης του έργου όχι μόνο δε ξεκίνησε η υλοποίηση των εργασιών, αλλά ούτε καν έχει συμβασιοποιηθεί. Όπως λέγεται, το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και στόχευε στην απομείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του συγκεκριμένου Κλειστού Γυμναστηρίου, βάσει Βιοκλιματικού σχεδιασμού (αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και κτηρίου), με ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε αναλυτικά σχετικά με το «τι μέλει γενέσθαι» του δημοπρατηθέντος έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Κλειστού Γυμναστηρίου στο 1ο ΓΕΛ του Δήμου Πρέβεζας;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην με αρ. 2097/04-12-2023 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

 

Σε απάντηση στην με αρ. 2097/04-12-2023 Ερώτηση της Βουλής που κατέθεσε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης με θέμα: «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1 ου ΓΕΛ Πρέβεζας», σας ενημερώνουμε ότι:

 

Σχετικά με τη σχολική στέγη ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περιορίζεται στον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό πρόγραμμα. Η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων βάσει των άρθρων 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ΄ του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α΄ και 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4199/2013, ΦΕΚ 216/Α΄ και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, ΦΕΚ 2856/Β΄, συντρέχουσα αρμοδιότητα για την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης έχει η εταιρεία «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚΤΥΠ ΑΕ), ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ ΑΕ» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ΠΔ 18/2018, ΦΕΚ 31/Α΄) εκπονεί κτηριολογικά προγράμματα μετά από αίτημα του Δήμου, τα οποία ισχύουν για τις «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ» και τους Δήμους όλης της χώρας. Ειδικότερα, με την Υ.Α. 33445/ΣΤ1/24- 03-2009 έχουν εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.A. δέκα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα με τα οποία καθορίζονται τα ελάχιστα μεγέθη των κτηριακών αναγκών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποικίλης δυναμικότητας.

Επίσης με την εγκύκλιο 133751/ΣΤ1/29-10-2009 καθορίστηκαν τα βασικά προαπαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση και έγκριση Κτηριολογικών Προγραμμάτων, με σκοπό την ανέγερση, τη προσθήκη σε υφιστάμενη δομή, τη μεταστέγαση μονάδας σε κενό σχολικό κτήριο ή σε κτήριο προς μίσθωση, όπως επίσης τη συστέγαση σχολικής μονάδας με άλλη. Τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα λειτουργούν υποστηρικτικά για τις δημοτικές αρχές προκειμένου να προβούν στη κατάλληλη επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ειδικότερα στον σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/ktiriologika-programmata βρίσκονται αναρτημένες όλες οι σχετικές

πληροφορίες που αφορούν στα κτηριολογικά προγράμματα που εκπονεί το τμήμα Α’ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ΜΕΛΕΤΩΝ & Γ’ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μαρούσι, 12 – 12-2023 Αρ. πρωτ.: 142570 / Α2
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη  : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr Email : vkoumouli@minedu.gov.gr Πληροφορίες : Κουμούλη Βασιλική

Τηλέφωνο   : 210-3443095

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτι

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Γεώργιος Δασκαλογιάννης

 

Εσωτερική Διανομή:

  • Γενική Διεύθυνση Στρατηγ. Σχεδ. Προγραμ. και Ηλεκ. Διακυβέρνησης
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Α’ Μελετών (2)

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα