Σάββατο, 09/12/2023 | 14:05

Συνεδριάζει το Επιμελητήριο Πρέβεζας

268 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 17/11/2023, 3:41 μμ | 0 σχόλια


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου».

 

Προσκαλούνται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, σε Συνεδρίαση, στις 22 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 

 

Τρόπος Διεξαγωγής της συνεδρίασης:  Μεικτή Συνεδρίαση  (δια ζώσης: με φυσική παρουσία και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη: μέσω της εφαρμογής ZOOM σε σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί),  σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 6 του Ν.4497/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4605/2019.  Με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

 

  1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Μηνάς Μικρούλης.

 

  1. Ενημέρωση για τις ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

       Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

  1. Έγκριση προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Πρέβεζας έτους 2024.

Εισηγητές: Ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Αναστάσιος Τσάλης και η Ειδικός Συνεργάτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιππολύτη Μακρή.

 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022 μετά των σχετικών εκθέσεων της Διοικητικής Επιτροπής και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης και ο Λογιστής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Παναγιώτης Νούσιας.

 

  1. Επικαιροποίηση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας έτους 2024 σύμφωνα με το Ν. 2081/1992.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

  1. Καθορισμός ετήσιων  συνδρομών  μελών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας έτους 2024 στο πλαίσιο της ΚΥΑ 79752/31-12-2014.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

  1. Ενημέρωση για το Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο και τον τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

  1. Καθορισμός στόχων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας  σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν.4940/2022.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

  1. Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού 

      ωραρίου των υπάλληλων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για το έτος 2024.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

                                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                                                   Ο Πρόεδρος                     

                                                                       

                                                                                Ιωάννης Μπούρης

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα