Τρίτη, 25/06/2024 | 08:28

Συνεδριάζει το Επιμελητήριο Πρέβεζας

452 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 22/06/2023, 2:42 μμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου».

 

Προσκαλούνται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, στην 3η Τακτική Συνεδρίαση, στις 26 Ιουνίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 

 

Τρόπος Διεξαγωγής της συνεδρίασης:  Μεικτή Συνεδρίαση  (δια ζώσης: με φυσική παρουσία και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη: μέσω της εφαρμογής ZOOM σε σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί),  σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών).  Με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

 

  1. Επικύρωση πρακτικού Νο 2/29-03-2023 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Μηνάς Μικρούλης.

 

  1. Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

       Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

  1. Συγκρότηση εκλογικής επιτροπής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για τις επικείμενες εκλογές των Επιμελητηρίων – Ορισμός Μέλους του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (Τακτικό – Αναπληρωματικό).

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

  1. Καθορισμός Αντιπροσώπων – Εδρών των Τμημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, για τις επικείμενες εκλογές των Επιμελητηρίων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

  1. Έγκριση  προετοιμασίας και υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Πράξης με MIS 5038008 και τίτλο «Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη διοικητική εξυπηρέτηση & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πρεβέζης», ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

  1. Έγκριση παράτασης  μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (Προκήρυξη διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μισθώσεως ακίνητου με αριθμ. πρωτ. 754/23-02-2023 και ΑΔΑ Ω8Λ9ΟΡΞΖ-Ε89).

        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

                                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                                                   Ο Πρόεδρος                     

                                                  

                     

                                                                                Ιωάννης Μπούρης

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα