Δευτέρα, 17/06/2024 | 02:12

Προσλήψεις από την GISSCO A.E: Α)Προϊστάμενο εγκατάστασης Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών- Β)Συντονιστή Λειτουργίας

828 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 07/12/2022, 7:46 μμ | 0 σχόλια

Η GISSCO A.E, η μεγαλύτερη Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροπορικών Καυσίμων στην Ελλάδα ,με δραστηριότητα σε περισσότερα από 23 αεροδρό-μια και στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της , ζητά να προσλάβει :

Α. Προϊστάμενο εγκατάστασης Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών για την Εγκατάσταση της Εταιρείας στο Αεροδρόμιο ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Β. Συντονιστή Λειτουργίας / αναπληρωτή Προϊσταμένου εγκατάστασης Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται για τις οργανωτικές του ικανότητες, την αξιόπιστη διαχείριση εργασίας σε συνθήκες πίεσης, την αποτελεσματικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης.
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ , Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέση παραγωγικής διαδικα-σίας , συντήρησης εξοπλισμού και άλλες συναφείς βιομηχανικές διαδικασίες , όπου περιλαμβάνονται και διοικητικές αρμοδιότητες , τουλάχιστον 5 ετών
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών
Πολύ Καλή γνώση Αγγλικών
Ηλικία έως 35 ετών

Προηγούμενη εμπειρία στα πετρελαιοειδή ή σε συναφή κλάδο ,καθώς και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄ κατηγορίας , θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν .
Η Εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αμοιβών (το οποίο περιλαμβάνει πέραν του μισθού ,ιδιωτική ασφάλεια του υπαλλήλου και των μελών της οικογενείας αυτού , bonus παραγωγικότητας κ.λ.π) καθώς και δυνατότητες εξέλιξης.
Αμφότερες οι θέσεις εργασίας είναι μόνιμης απασχόλησης .
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα , έως 20.12.2022 , στην ηλεκτρονική διεύ-θυνση : kantars@gissco.gr ή στην διεύθυνση :

GISSCO A.E
Λ. Βουλιαγμένης 2 και Παπαφλέσσα
167 77 Ελληνικό
Υπ ’ όψη κου Κανταρτζή Στέφανου
Τηλ : 210-9607825
Fax: 210- 9607840

 

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα