Κυριακή, 03/03/2024 | 21:39

Ερώτηση στη βουλή και απαντήσεις για την ανέγερση του μουσικού σχολείου Πρέβεζας

525 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 12/05/2022, 10:06 πμ | 0 σχόλια

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Τoν κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ανέγερση νέου Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας»

Κυρία, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με πρόσφατη συμπληρωματική ενημέρωση κατοίκων Πρέβεζας περί του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας, αναδείχθηκε προ ολίγων ημερών από τοπικούς Δημοτικούς Συμβούλους, στο πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου των δράσεων και των πρωτοβουλιών Δημοτικής Αρχής Πρέβεζας, το ζήτημα εκ νέου της ανέγερσης νέου Μουσικού Σχολείου στην Πρέβεζα. Συγκεκριμένα, κατά την εν λόγω διαδικασία, δημοσιοποιήθηκε ότι υφίσταται δέσμευση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας από τις 24 Δεκεμβρίου 2020 ότι θα επισπευστούν οι διαδικασίες σύνταξης μελετών και κατόπιν χρηματοδότησης της ανέγερσης του νέου Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας. Συνοπτικά τέλος, εκδηλώθηκε ο προβληματισμός της διαχρονικής απραξίας της ανέγερσης του νέου Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας, δεδομένης και της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης των «ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.» (Κτ. Υπ.), αρμοδιότητας Υπ. Υπ. Μετ., μέσω ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεστε να μας ενημερώσετε αν οι Κτ. Υπ. Α.Ε., αρμοδιότητας ΥΠ. ΥΠ. ΜΕΤ., πράγματι εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση, μέσω ΕΣΠΑ 2021 – 2027, για την ανέγερση του νέου Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας, σε ποιο ύψος ανερχόταν η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και για ποιους λόγους δεν έγινε διαχειρήσιμη μέχρι τώρα η εν λόγω χρηματοδότηση προς τον σκοπό για τον οποίο εξασφαλίστηκε;

2. Υπάρχει συνεισφορά του «Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)» (Μη Κερδοσκοπική Εταιρία) στο όλο εγχείρημα της ανέγερσης του νέου Μουσικού Σχολείου Πρεβέζης κι αν ναι, πώς αυτή πραγματώνεται;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

Θέμα: “Ανέγερση νέου Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας”
Σχετ: Η Ερώτηση 2959/07.02.2022

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας επισυνάπτουμε το με αρ. Πρωτ. ΔΣ/ΚΟΙΝ/07/22.02.2022 σχετικό έγγραφο της Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμης Εταιρείας

Συνημμένα: 1

Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών Ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών

Γεώργιος Καραγιάννης

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργεία:
– Εσωτερικών
– Υποδομών και Μεταφορών
2. Βουλευτή κ.
– Κυριάκο Βελόπουλο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 2959/7-2-2022»
Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, συντήρηση και τη βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων βάσει των άρθρων 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ΄ του Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Α’ και 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’. Παράλληλα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4199/2013, ΦΕΚ 216/Α’ και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, ΦΕΚ 2856/Β’, η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ Α.Ε.), ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ Α.Ε.» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών, έχει ως συντρέχουσα αρμοδιότητα την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης.
Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με τη σχολική στέγη, είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό πρόγραμμα. Τα κτηριολογικά προγράμματα εκπονούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Π.Δ. 18/2018, ΦΕΚ 31/Α΄) μετά από αίτημα του Δήμου και ισχύουν για τις
«Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και τους Δήμους όλης της χώρας (άρθρο 18 του Ν.3467/2006, ΦΕΚ 128/Α΄). Κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμόδιου Δήμου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει χορηγήσει προτεινόμενο κτηριολογικό πρόγραμμα με το υπ’ αρ. πρωτ. 36927/Α2/5-3-2018 έγγραφο, με σκοπό τον καθορισμό χρήσης γης και ειδικών όρων δόμησης κατά τη διαδικασία έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Κομιώτη» της Τ.Κ. Μύτικα για την ανέγερση διδακτηρίου για την αναφερόμενη σχολική μονάδα.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου
4. Τ.Κ.Ε.

 

 

 

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα