Δευτέρα, 17/06/2024 | 03:53

Θανάσης Καββαδάς: Αναπτυξιακός στόχος της Κυβέρνησης η εξάλειψη της γραφειοκρατίας

471 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 07/04/2022, 5:26 μμ | 0 σχόλια

Θανάσης Καββαδάς: «Αναπτυξιακός στόχος της Κυβέρνησης η εξάλειψη της γραφειοκρατίας – Σε ελάχιστο χρόνο θα μπορεί υπό προϋποθέσεις να ιδρυθεί μια νέα επιχείρηση»

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, στο πλαίσιο συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση της γραφειοκρατίας στη σύσταση εταιριών, μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, καθώς και διατάξεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Ο Βουλευτής ξεκίνησε την ομιλία του αναφέροντας ότι στην οικονομία υπάρχει η πολύ γνωστή ρήση «ο χρόνος είναι χρήμα», κάτι που σημαίνει ότι κάθε στιγμή που πηγαίνει χαμένη στο εμπόριο, στις επιχειρήσεις, στην οικονομία γενικά, σημαίνει χαμένο πλούτο, χαμένη παραγωγικότητα, χαμένους μισθούς, χαμένους φόρους. Επομένως, τόνισε, ο στόχος της ανάπτυξης συνδέεται άμεσα με τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων που υπάρχουν σήμερα για τη διαδικασία σύστασης και την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης, αφού η γραφειοκρατία αποτελεί τροχοπέδη για όλη την οικονομία – όχι μόνο την ιδιωτική, αλλά και για τη δημόσια.
Επεσήμανε ότι όταν μιλάμε για μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, είναι αυτονόητο ότι η άρση των εμποδίων για την επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να γίνεται πια όχι μόνο σε εθνικό, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανέφερε ότι αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αφού:
α) ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1151 του 2019 που τροποποιεί την Οδηγία 1132 του 2017 και
β) δημιουργεί ένα ενιαίο νόμο που περιλαμβάνει, εκτός από την παραπάνω οδηγία, και διατάξεις από τους νόμους 4441 του 2016 και 4645 του 2019, οι οποίες αφορούν την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Ο Βουλευτής ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης υπηρεσιών που αφορούν την οικονομική ζωή, αφού πλέον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η απόκτηση ΑΦΜ μέσα από μια άμεση ηλεκτρονική διαδικασία δεν αποτελεί πρωτοτυπία, όπως επίσης και η δυνατότητα οποιοσδήποτε πολίτης να συστήσει μια επιχείρηση ηλεκτρονικά.
Υπενθύμισε ότι με μια νέα εφαρμογή μέσω τηλεδιάσκεψης μπορεί να αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ψηφιακά, μέσα σε λίγα λεπτά και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ με την ίδια διαδικασία ο πολίτης μπορεί να πάρει και κλειδάριθμο, να αποκτήσει δηλαδή τους κωδικούς του Taxisnet, προκειμένου να κάνει όλες τις συναλλαγές του ηλεκτρονικά.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υφιστάμενη ψηφιακή πλατφόρμα «Υπηρεσίες Μιας Στάσης», με την οποία μέσα σε μισή ώρα, αν υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για τα στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ, αριθμός ΓΕΜΗ, βεβαίωση έναρξης, ανακοίνωση σύστασης ΓΕΜΗ και κωδικοί Taxisnet), μπορεί να συσταθεί μια επιχείρηση.
Τόνισε ότι η οδηγία που ενσωματώνεται σήμερα συνδέεται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου ενώ διαμορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων, καθώς και των μητρώων εταιρειών των κρατών μελών. Ανέφερε επίσης ότι, έπειτα από τροποποίηση, η οδηγία προβλέπει επίσης ενιαίους κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ψηφιακή και on line, διαδικτυακή σύσταση εταιριών, καθώς και για την καταχώρηση υποκαταστημάτων με την υποβολή των αναγκαίων κάθε φορά στοιχείων.

Στον κωδικοποιημένο, πλέον, νόμο, όπου περιλαμβάνεται η ανωτέρω οδηγία και διατάξεις των Νόμων 4441/2016 και 4645/2019, υπάρχουν σημαντικές διατάξεις και καινοτομίες στις οποίες αναφέρθηκε ο Βουλευτής, και συγκεκριμένα:
– η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των Υπηρεσιών Μιας Στάσης ώστε να περιλαμβάνει πλέον όλες τις νομικές μορφές που έχουν την υποχρέωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και οι οποίες πλέον προσδιορίζονται σαφώς.
– η απλοποίηση των διαδικασιών, όπως η αυτόματη λήψη Α.Φ.Μ., η εγγραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ και η λήψη αριθμού μητρώου εργοδότη, όπως και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού απευθείας μέσα από την ψηφιακή πύλη «Υπηρεσίες Μιας Στάσης».
– η αυτόματη χορήγηση ενός μοναδικού, ευρωπαϊκού, αριθμού ταυτοποίησης σε κάθε υπόχρεο εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
– η προαιρετική εγγραφή στο ΓΕΜΗ των αγροτικών συνεταιρισμών, κάτι που θα βοηθήσει πολύ τους συνεταιρισμούς που θέλουν να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα.
– η δημιουργία δύο επιπλέον Μητρώων: του Μητρώου μη οικονομικής δραστηριότητας, όπου εγγράφονται υποχρεωτικά τα νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική αλλά μη εμπορική δραστηριότητα, και του Μητρώου Μελών Επιστημονικών Φορέων, όπου προαιρετικά εγγράφονται ελεύθεροι επαγγελματίες.
Ο Βουλευτής επεσήμανε ότι οι εγγραφές στο ΓΕΜΗ γίνονται ατελώς, ενώ κάθε πράξη που έχει δηλωτικό χαρακτήρα προωθείται αυτόματα, χωρίς να υπόκειται σε γραφειοκρατικούς ελέγχους, κάτι που, όπως τόνισε θα απλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό όλες τις διαδικασίες, αφού θα ελέγχονται μόνο στοιχεία που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας.
Ανέφερε ακόμη ότι, στην κατεύθυνση στήριξης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντάσσεται και η διάταξη για τη δημιουργία στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας ενός τμήματος για την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και προστασία των πληροφοριακών συστημάτων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και των Υπηρεσιών Μιας Στάσης.
Τέλος, ο Βουλευτής σχολίασε θετικά την τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών, καθώς και την πρωτοβουλία που θα αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης το επόμενο διάστημα για να δοθεί παράταση ενός χρόνου για τη διεξαγωγή εκλογών στα Επιμελητήρια της χώρας.
Κλείνοντας την ομιλία του ανέφερε:
«Η παγκόσμια οικονομία, μέρος της οποίας αποτελεί και η ελληνική οικονομία βρίσκεται στη δίνη μιας πρωτόγνωρης μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κατάστασης.
Η Ελλάδα, σε αυτή τη συγκυρία, έχει μια κυβέρνηση που έχει ιεραρχήσει σωστά τις προτεραιότητες της. Υπερασπίζεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
Στηρίζει την πραγματική οικονομία και όσους είναι οικονομικά ευάλωτοι αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικά χώρο. Και όπως αποδεικνύει και το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα.
Την επόμενη μέρα που πρέπει να έχει ξεκάθαρη αναπτυξιακή στόχευση.
Την επόμενη μέρα που θα πρέπει να έχει διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, την απλοποίηση και τη διευκόλυνση της άσκησης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας.»

 

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα