Δευτέρα, 06/12/2021 | 10:14

Πρέβεζα: Με απόφαση δημάρχου διακοπή μαθημάτων σε σχολεία λόγο διακοπής νερού

258 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 04/11/2021, 3:42 μμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου, λόγω διακοπής της
υδροδότησης
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
3.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017
4. Το γεγονός ότι από τα μεσημέρι της Δευτέρας 8 Νοεμβρίου 2021 θα
πραγματοποιούνται εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης δικτύου νερού
στην πόλη της Πρέβεζας
5.Την εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Πρέβεζας για
τη διακοπή μαθημάτων στα σχολεία της Πρέβεζας, καθώς καθίσταται
δυσχερής η λειτουργία τους λόγω διακοπής της υδροδότησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διακοπή των μαθημάτων την 8η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα από
ώρα 13:15 μμ. μέχρι πέρας του σχολικού προγράμματος, στα σχολεία
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκονται εντός της πόλης της Πρέβεζας
και δεν υδροδοτούνται, λόγω των εργασιών στο δίκτυο υδροδότησης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα