Πέμπτη, 29/02/2024 | 10:52

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό (ρεύμα προς Ιωάννινα)

528 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 03/08/2021, 10:07 πμ | 0 σχόλια

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών
στη (Χ.Θ. 166) ρεύμα προς Ιωάννινα του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός».
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας
Έχοντας υπόψη :
α)Τις διατάξεις του άρθρου 52 και 109 του Ν. 2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β)Την υπ. αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220 από 15-01-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών &
Δικτύων.
γ) Το από 02/08/2021 έγγραφο-ανακοίνωση της «ΝΕΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε».
δ) Yπ’ αριθμ.6723/21/1573609 από 03-08-2021 αναφορά του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων
Αντιρρίου- Ιωαννίνων.
ε)Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, για
την διενέργεια έκτακτων εργασιών επί του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
1. Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Φιλιππιάδας
(χ/θ. 152+819) και του Α/Κ Αβγού (χ/θ 192+685) του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός» (ρεύμα προς
Ιωάννινα), προκειμένου στη χ/θ 166, εκτελεστούν έκτακτες εργασίες για τη μεταφορά κατεστραμμένου
λόγω πυρκαγιάς οχήματος και καθαρισμό του οδοστρώματος.
2. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τρίτη 03.08.2021 από τις 09:00’ το πρωί έως
πέρατος των εργασιών, απογευματινές ώρες της ιδίας.
3. Οι χρήστες του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα, θα ενημερώνονται διαρκώς με
σταθερή και ηλεκτρονική σήμανση, για την εφαρμογή των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
προκειμένου να εξέρχονται του Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός» στον Α/Κ Φιλιππιάδας (χ.θ. 152+819)

και μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου και με τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων θα
οδηγούνται μέχρι τον Α/Κ Αβγού (χ.θ.192+685) από όπου και θα επανεισάγονται σε αυτόν.
4. Η εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να λαμβάνει
κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και
ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία και την κατάλληλη σήμανση.
5. Επιπλέον, με μέριμνα της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των
χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα
Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες
κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζονται οι
απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
6. Ο Διοικητής του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, εξουσιοδοτείται με
την παρούσα για τη ρύθμιση και την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας καθώς και για τη λήψη τυχόν
πρόσθετων κυκλοφοριακών μέτρων, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, αρχίζει
την Τρίτη 03.08.2021 από τις 09:00’ το πρωί έως πέρατος των εργασιών, απογευματινές ώρες
της ιδίας, με την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και από τη
δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 ΚΟΚ, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο,
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.3861/2010, για την ως άνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
α. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
β. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή δύναται να ανακληθεί
με εντολή του Διοικητή του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων .

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα