Πέμπτη, 30/05/2024 | 14:28

Δήμος Ζηρού: Χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 9,7 εκατομμύρια ευρώ!!!

571 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 13/07/2021, 2:39 μμ | 0 σχόλια

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχές χρηματοδοτήσεων έργων από εθνικά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 9,7 εκ. Ευρώ.

Την αποδοχή χρηματοδοτήσεων από εθνικά προγράμματα οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα 9.7 εκ. Ευρώ, ενέκρινε στις δύο τελευταίες της συνεδριάσεις η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού. Πιο συγκεκριμένα ενέκρινε:
1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ03 του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας « Περιβάλλον» της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης Δήμου Ζηρού», συνολικού προϋπολογισμού 4.798.765,28 €.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ05 του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας « Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών » της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικών οδών Δήμου Ζηρού », συνολικού προϋπολογισμού 2.750.000,00 €.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ ) 2014 – 2020 στο Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της πράξης με τίτλο: «Προστασία και ανάδειξη του Δημόσιου Δάσους της Κοινότητας Θεσπρωτικού», συνολικού προϋπολογισμού 523.425,00 €.
4. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΠΑΑ ) 2014 – 2020 στο Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3 : « Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων » του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της πράξης με τίτλο : «Αντιπυρική προστασία, διάνοιξη και βελτίωση βατότητας βασικού οδικού δικτύου στο δημόσιο και δημοτικό δάσος Φιλιππιάδας», συνολικού προϋπολογισμού 283.500,00 €.
5. Αποδοχή χρηματοδότησης 195.000,00 € από το Ταμείο Αλληλεγγύης του άρθρου 196 του Νόμου 4662/2020 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση εγκαταστάσεων δημοτικού γηπέδου Φιλιππιάδας.
6. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 712. 644,82 € για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζηρού”, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 24.800,00 € για την πράξη με τίτλο: «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζηρού », από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ».
8. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 422.084,38 € από Υπουργείο Εσωτερικών για πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους.

Επίσης με άλλες αποφάσεις της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού ενέκρινε:
9. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης τεχνικών προσφορών για την προμήθεια «Βελτίωση αθλητικών υποδομών και αναψυχής Φιλιππιάδας» -καθορισμός ημερομηνίας ανοίγματος Οικονομικών προσφορών .
10. Έγκριση πρακτικού γενομένης δημοπρασίας για εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη θέση «Σκυλόβριση» Κοινότητας Νέας Κερασούντας.

11. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης Δήμου Ζηρού».
12. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Ζηρού».
13. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών για την προμήθεια « Βελτίωση αθλητικών υποδομών και αναψυχής Φιλιππιάδας».
14. Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση αστικών υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ζηρού με την μέθοδο της υπογειοποίησης».
15. Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην Κοινότητα Νικολιτσίου».
16. Καθορισμός όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζηρού έτους 2021».
17. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων αγωγών όμβριων υδάτων στη Φιλιππιάδα».
18. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο «Διευθέτηση όμβριων υδάτων ΔΕ Θεσπρωτικού».
19. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο « Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Γοργομύλου”.
20. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Δημοτικής παράταξης.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα