Δευτέρα, 23/05/2022 | 06:54

Απολογισμός του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου της Π.Ε. Πρέβεζας Στράτου Ιωάννου

198 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 16/04/2021, 7:04 μμ | 0 σχόλια

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΚΟΥΣΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

 

Είναι γεγονός ότι η πανδημία Covid-19 δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα για τον τουρισμό στην Ήπειρο αλλά και πανελλαδικά και παγκόσμια. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση στην οποία έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία χωρίς όμως να παραβλέψουμε την οικονομία και σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη μας συστρατεύσαμε όλες μας τις δυνάμεις για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της οικονομίας. 

Δουλέψαμε σκληρά, με επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης, και κατορθώσαμε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία προσπαθώντας να μειώσουμε τις απώλειες στην οικονομία του τόπου μας, διεκδικώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο της τουριστικής αγοράς.

Για να το πετύχουμε αυτό συνεχίσαμε δυναμικά την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της Περιφέρειας μας.

Πριν την αναλυτική περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν το 2020 υπενθυμίζουμε τη στρατηγική που ακολουθούμε και που τα τελευταία χρόνια ακολουθούν όλοι, η οποία στηρίζεται στο Επιχειρησιακό – Στρατηγικό Σχέδιο για την Τουριστική Ανάπτυξη της Ηπείρου, που έχει εκπονηθεί και έχει τύχει απόλυτης αποδοχής από όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς, προκειμένου να  υπάρχει τουριστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ήπειρο και μέσω αυτής έχουμε καταφέρει να έχουμε απτά αποτελέσματα.

Οι βασικοί λοιπόν Πυλώνες της Στρατηγικής Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης που εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι οι εξής:

 • Ήπειρος των 4 Εποχών
 • Τουριστική Ανάπτυξη Πάντοτε και Παντού
 •   Περιβάλλον 🡪 η προίκα μας
 •   Εξωστρέφεια 
 • Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας &δημιουργία ευκαιριών 
 • Ολιστική Προσέγγιση-Καινοτομία

Κινούμενοι σε αυτούς τους πυλώνες:

 • Προωθούμε όλες τις θεματικές μορφές τουρισμού που προσφέρει η Ήπειρος
 • Προωθούμε την ποιοτική ενίσχυση του μαζικού τουρισμού
 • Δίνουμε μεγαλύτερο βάρος σε προορισμούς που δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά
 • Χρησιμοποιούμε καθιερωμένα ισχυρά brand names της Ηπείρου για να φέρουμε
  τουρίστες στην Ήπειρο
 • Δείχνουμε εξωστρέφεια και αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται
 • Επιλέξαμε να προβάλουμε το τουριστικό προϊόν μας θεματικά (Ήπειρος της
  Φύσης, Ήπειρος της περιπέτειας, Ήπειρος του πολιτισμού, Ήπειρος του Ήλιου,
  και της θάλασσας, Ήπειρος της Γεύσης, Ήπειρος της θρησκείας

 

Ως Περιφέρεια υλοποιήσαμε πρόγραμμα  επικοινωνιακής προβολής της Ηπείρου  ως brand name  με προϋπολογισμό περί το  1.000.000 σε  όλα τα μέσα, σε μια αντίξοη οικονομική συγκυρία, αυξάνοντας αισθητά την αναγνωρισιμότητα της Ηπείρου στο εξωτερικό και την ελκυστικότητά της ως προορισμού στο εσωτερικό. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη καινούρια σύμβαση ύψους 1.500.000 ευρώ και υλοποιείται το συμβατικό αντικείμενο για την τουριστική προβολή και προώθηση της Περιφέρειας για τα επόμενα χρόνια!

Και σε αυτό το πρόγραμμα προβολής, το οποίο για το 2020 λόγω των συνθηκών προσαρμόστηκε αντίστοιχα, ο προσανατολισμός μας είναι:

 1. Δυναμική συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό και το εσωτερικό με γνώμονα πάντα τις αγορές στόχους και το τι θέλουν οι αγορές, με την πραγματοποίηση θεματικών παράλληλων εκδηλώσεων π.χ.:
 • «Αθλητικές Δραστηριότητες στον Ορεινό Όγκο»
 • «Προτάσεις για Εκδρομές Επιβατών Κρουαζιέρας»
 • «Τα Πέτρινα Γεφύρια της Ηπείρου» 
 • «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»
 • «Βυζαντινές Εκκλησίες στην Ήπειρο» κ.α
 • και B2B εκδηλώσεων για να επέλθουν άμεσες συμφωνίες με τους επαγγελματίες.
 1. Ειδικές εκδηλώσεις σε διάφορες χώρες για την παρουσίαση του τουριστικού μας προϊόντος και του γαστρονομικού μας πλούτου
 2. Πραγματοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης (familiarization trip) 2 κατηγοριών (γενικής γνωριμίας και θεματικών) για: 

(α) τουριστικούς δημοσιογράφους

(β) tour operators / travel agents – διακινητές τουριστών

(γ) bloggers – διαμορφωτές γνώμης

 1. Αξιοποίηση Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με άξονες
 • Την ένταξη του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου στο διάλογο ο οποίος
  πραγματοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα
 • Τη διαμόρφωση της βέλτιστης εμπειρίας για το χρήστη
 • Τη διασύνδεση με φορείς ενδιαφέροντος και διαμορφωτές κοινής γνώμης
 1. Αναβάθμιση Portal
 2. Παραγωγή πρόσθετου προωθητικού υλικού
 3. Διάχυση στα ΜΜΕ (εκτός Διαδικτύου)
 4. Λειτουργία γραφείου τουριστικής δημοσιότητας
 5. Σχεδιασμός – Δημιουργία Αναμνηστικών προϊόντων
 6. Έρευνα Αποτελεσματικότητας των δράσεων
 7. Συνδυαστικές προωθητικές εκστρατείες – δράσεις
 8. Δράσεις προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων

 

Συνεχίζοντας λοιπόν και για το 2020 τις δράσεις εξωστρέφειας και βασιζόμενοι πάντα στο Επιχειρησιακό – Στρατηγικό Σχέδιο για την Τουριστική Ανάπτυξη της Ηπείρου, πραγματοποιήθηκε, μια επιθετική προβολή και πληθώρα ενεργειών που συντέλεσαν στην προβολή και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του τόπου μας. Δημιουργήθηκε νέο διαφημιστικό βίντεο της Περιφέρειας, δημιουργήθηκε προωθητικό υλικό και αναμνηστικά δώρα, έγινε αναπαραγωγή του απαιτούμενου έντυπου προωθητικού υλικού (χάρτες, φυλλάδια, διαφημιστικά banner για τη διακόσμηση εκδηλώσεων), εμπλουτίστηκε το τουριστικό portal, πραγματοποιήθηκε τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή και πολλές άλλες δράσεις που αναπτύσσονται στη συνέχεια προκειμένου η Ήπειρος να διατηρήσει την επισκεψιμότητα σε υψηλά επίπεδα, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας.

Και πρέπει να θυμόμαστε ότι οι δράσεις που κάναμε το 2020 θα δώσουν αποτελέσματα για το 2021 και πέρα όπως οι δράσεις του 2019 και πριν, έδωσαν αποτελέσματα για το 2020.

 

Στο επιχειρησιακό-στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου μια σημαντική στρατηγική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας της Ηπείρου (σελ. 47 – 48) μέσω έργων υποδομής πχ. οδικοί άξονες και μέσω της ενίσχυσης των αεροδρομίων Ιωαννίνων και Πρέβεζας – Ακτίου καθώς και των λιμανιών της Ηπείρου.

Στο πλαίσιο αυτό για το 2020 έγιναν τα εξής:

 • Ενέργειες για την ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης της Ηπείρου με την Ελλάδα και το εξωτερικό🡪 Άνοιγμα Συνεργασιών με εταιρίες χαμηλού κόστους

Παρότι βρισκόμαστε μέσα σε περίοδο κορύφωσης της επιδημίας του κορωνοϊού, ως αποτέλεσμα επίμονων προσπαθειών νέες εταιρίες προγραμματίζουν να κατεβάσουν αεροπλάνα στο αεροδρόμιο Πρέβεζας-Ακτίου και έτσι αυξάνονται οι χώρες προσέλευσης.

Συγκεκριμένα:

Από το Ηνωμένο Βασίλειο:

Για πρώτη φορά η αεροπορική εταιρία Ryanair έρχεται στην περιοχή μας, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, που συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στη δυναμική της περιοχής.

Οι πτήσεις της Ryanair ξεκινούν την 1η Ιουλίου και θα συνδέουν απευθείας το αεροδρόμιο Στάνστεντ με το αεροδρόμιο Πρέβεζας-Ακτίου με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα.

Η εταιρία  Easyjet εκτός των πτήσεων από το Γκάτγουικ του Λονδίνου (6 πτήσεις την εβδομάδα τον Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και 7 πτήσεις την εβδομάδα το Ιούλιο και τον Αύγουστο)και των πτήσεων από το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου (2 πτήσεις την εβδομάδα από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο) ανακοίνωσε για την φετινή τουριστική περίοδο νέες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Πρέβεζας-Ακτίου.

Συγκεκριμένα θα εκτελούνται δύο πτήσεις την εβδομάδα, από το Μπρίστολ, από 19 Μαΐου έως 27 Οκτωβρίου, ενώ από το Λούτον του Λονδίνου, θα εκτελούνται δύο πτήσεις την εβδομάδα, από 28 Ιουνίου έως 2 Σεπτεμβρίου.

Από τη Γαλλία:

Για πρώτη φορά θα υπάρχουν πτήσεις από το Παρίσι προς το αεροδρόμιο Πρέβεζας-Ακτίου.

H αεροπορική εταιρεία Transavia France ανακοίνωσε νέες πτήσεις για το φετινό καλοκαίρι προς το αεροδρόμιο Πρέβεζας-Ακτίου, πιο συγκεκριμένα από τις 3 Ιουλίου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου θα εκτελεί από το αεροδρόμιο Orly του Παρισιού δύο πτήσεις την εβδομάδα.

Πρόκειται για πολύ θετική εξέλιξη καθώς ανοίγει έτσι μία ακόμα τουριστική αγορά, στην οποία τα προηγούμενα χρόνια είχαμε επενδύσει με τη συμμετοχή μας σε τουριστικές εκθέσεις και με στοχευμένες ενέργειες προβολής.

Από την Πολωνία:

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Wizz Air ανακοίνωσε νέες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Πρέβεζας-Ακτίου για το φετινό καλοκαίρι.

Πιο συγκεκριμένα από τις 11 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου θα εκτελεί από τη Βαρσοβία δύο πτήσεις την εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία προσθέτει στους προορισμούς της το Άκτιο και αυτό αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη καθώς η Wizz Air τα τελευταία δύο χρόνια έχει αναπτύξει στην Ευρώπη ένα πολύ ευρύ δίκτυο συνδέσεων δημιουργώντας συνεχώς νέες βάσεις

Όσον αφορά το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων το 2021 θα συνδέεται με τη Σκανδιναβία και συγκεκριμένα για το διάστημα Μάιος –Οκτώβριος 2021έχουν προγραμματιστεί 2 εβδομαδιαίες πτήσεις από Δανία (Κοπεγχάγη και Μπίλουντ), 2 εβδομαδιαίες πτήσεις από

Σουηδία (Στοκχόλμη και Γκέτεμποργκ) και 1 εβδομαδιαία πτήση από Νορβηγία.

 • Προώθηση μιας σειράς έργων υποδομής (οδικοί άξονες), τα οποία κάποια βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών τους και κάποια άλλα κατασκευάζονται.

Άλλη μια στρατηγική επιδίωξη επιχειρησιακού -στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου είναι η Δυνατή και Στοχευμένη Προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό –Επικοινωνιακή Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος της Ηπείρου (σελ.58-67). Οι δράσεις που προτείνονται στο σχέδιο, για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής επιδίωξης είναι: Έκδοση Εντύπων, Διαφημιστική εκστρατεία στα ΜΜΕ και στο INTERNET, Συμμετοχή σε εκθέσεις/ εκδηλώσεις, Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων με μηδενική δαπάνη (Προβολή της Περιφέρειας σε τηλεοπτικές εκπομπές ψυχαγωγικού τύπου με τη μορφή διαγωνισμού, Δημιουργική χρήση του Διαδικτύου για προώθηση της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς κόστος).

 

Προς την κατεύθυνση αυτή οι ενέργειες που έγιναν για το 2020 είναι οι εξής:

 

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη στη δημιουργία νέου και στην αναπαραγωγή του διαφημιστικού έντυπου υλικού που είχε εξαντληθεί. 

Σχέδιο Προώθησης-Διανομής Προωθητικού Υλικού

Μέρος των εντύπων που έχει γενικότερα στη διάθεση της η Περιφέρεια διανεμήθηκε σε:

 • Τουριστικές Εκθέσεις που συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου
 • Συνέδρια και εκδηλώσεις συμμετείχε η Ήπειρος
 • Στα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό για να προβληθεί η περιοχή μας μέσω καναλιών κοινωνικής δικτύωσης 
 • Σε τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού που είχαν φιλοξενηθεί στην περιοχή μας την προηγούμενη χρονιά. 
 • Σε συλλόγους, ταξιδιωτικά γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία κλπ
 • Οργανωμένες προωθητικές ενέργειες, σε ξενοδοχεία, διανομή μέσω συλλόγων, κ.α.
 • Τοποθέτηση εντύπων σε Υπηρεσίες με μεγάλη επισκεψιμότητα
 • Τουριστικά γραφεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
 • Δημοσιογράφους που ασχολούνται με το τουριστικό ρεπορτάζ.

 

Β. ΠΡΟΒΟΛΗ

 • Τηλεοπτική και Ραδιοφωνική Προβολή

Πραγματοποιήθηκε Τηλεοπτική προβολή και προώθηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο εξωτερικό, καθώς και στην Πανελλαδική τηλεόραση (Mega, Open, Ant1, ΕΡΤ1, στην Περιφερειακή τηλεόραση (Αχαΐα, Κοζάνη Φθιώτιδα).

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ραδιοφωνική προβολή στο Πανελλαδικό ραδιόφωνο (ΣΚΑΙ, REAL), καθώς και στο Περιφερειακό ραδιόφωνο (Θεσσαλονίκη, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Κοζάνη, Φθιώτιδα).

Τέλος πραγματοποιήθηκε τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς κόστος για την Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων που έδιναν στελέχη της Περιφέρειας, καθώς και μέσω φωτογραφικού υλικού και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ. 

 • Έντυπη Προβολή 

Πραγματοποιήθηκε έντυπη προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στον Πανελλαδικό τύπο (Icones travelers, To Board), καθώς και στον Περιφερειακό τύπο (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη, Φθιώτιδα).

 • Ηλεκτρονική Προβολή
 • Πραγματοποιήθηκε και για το 2020 διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας (προφίλ) στο facebook και το twitter με το όνομα «Ήπειρος – Τουριστική Προβολή» στα ελληνικά και τα αγγλικά με φωτογραφίες και κείμενα παρουσίασης. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν είχε κόστος για την Περιφέρεια Ηπείρου
 • Γινόταν διαρκής ενημέρωση της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Ηπείρου epirusforallseasons.gr. Η ιστοσελίδα είναι δομημένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, καθώς και παροχή όλων των πληροφοριών που τυχόν αναζητήσει ο τουρίστας/χρήστης με δυνατότητα εύκολης επικαιροποίησης κ.λ.π. ώστε ο χρήστης να σχηματίζει γρήγορα μια πρώτη θετική εικόνα και στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να εξειδικεύσει τις ζητούμενες πληροφορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του. Το τουριστικό portal ενημερώνεται διαρκώς με κείμενα, φωτογραφικό και οπτικοαουστικό υλικό, πληροφορίες κ.α.
 • Επιπλέον πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή προβολή και προώθηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Νάουσα, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, καθώς και στο εξωτερικό.
 • Εκθέσεις

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τους περισσότερους μήνες του 2020 λόγω της πανδημίας, η Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζοντας να δείχνει εξωστρέφεια πρόβαλλε δυνατά το τουριστικό της προϊόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό συμμετέχοντας το 2020, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, σε επιλεγμένες τουριστικές εκθέσεις με κριτήριο επιλογής τόσο την ενδυνάμωση της θέσης μας σε «παραδοσιακές» αγορές στις οποίες η Ήπειρος και το τουριστικό προϊόν που προσφέρει είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, όσο και την προσέγγιση νέων αναπτυσσόμενων αγορών. Στην επιλογή των εκθέσεων προτεραιότητά μας ήταν η αξιολόγηση του λόγου οφέλους/δαπάνης τόσο συγκριτικά με άλλες εκθέσεις, όσο και συγκριτικά με άλλες μορφές διαφήμισης.

Στις εκθέσεις συμμετέχει ξενόγλωσσο προσωπικό της Περιφέρειας το οποίο παρουσιάζει το τουριστικό προϊόν του τόπου μας και με το κίνητρο των δωρεάν διακοπών, από προσφορές δωρεάν διαμονών των επιχειρηματιών, συμπληρώνονται ερωτηματολόγια και στήνονται βάσεις δεδομένων.  

Έτσι το 2020 πραγματοποιήθηκε συμμετοχή της Περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις κατόπιν αυστηρής επιλογής και στη συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και άριστης αξιοποίησης τους, με βάση πάντα και τα στενά οικονομικά πλαίσια, στα οποία μπορούσε να κινηθεί η Περιφέρεια το έτος που πέρασε. Ειδικότερα:

 • Τουριστική Έκθεση Ι.Μ.Τ.Μ. στο Τελ Αβίβ 

Με την επιδίωξη η Ήπειρος να διευρύνει περαιτέρω το μερίδιό της στην συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση από το Ισραήλ προς την Ελλάδα, η Περιφέρεια Ηπείρου, συμμετείχε για 10η συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Ι.Μ.Τ.Μ. του Τελ Αβίβ.

Ήδη από τις προηγούμενες παρουσίες της Περιφέρειας Ηπείρου στην ανωτέρω Έκθεση καταγράφονται θετικά αποτελέσματα, ενώ από τις επαφές, τις συναντήσεις των μελών της αποστολής και γενικότερα το ενδιαφέρον που επέδειξαν παράγοντες του Τουρισμού του Ισραήλ, διαφαίνεται ότι αναμένεται νέα αύξηση του αριθμού των Ισραηλινών τουριστών που θα επισκεφθούν τα επόμενα χρόνια την Ήπειρο. 

Η διαχρονική συμμετοχή μας στη συγκεκριμένη έκθεση και η επαναλαμβανόμενη παρουσία μας στο Τελ Αβίβ συνεισέφερε στην αύξηση των αεροπορικών πτήσεων προς το αεροδρόμιο του Ακτίου και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή μας.

 • Τουριστική Έκθεση FREE στο Μόναχο

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε για τέταρτη φορά στη διεθνή έκθεση f.re.e 2020 η οποία πραγματοποιήθηκε για ενδέκατη φορά και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού παγκοσμίως.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του σχεδιασμού για περαιτέρω αύξηση των επισκεπτών ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς η αγορά της Βαυαρίας και της Γερμανίας γενικότερα, καταλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό στον ετήσιο αριθμό επισκεπτών.
Η Ήπειρος πρόβαλλε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που διαθέτει η Ήπειρος, όπως Caravanning (διακοπών με τροχόσπιτο), Outdoor-Activities (Υπαίθριων Δραστηριοτήτων), Κρουαζιέρας,  ποδηλασίας κ.α..

Στο Περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου φιλοξενήθηκαν ως συν-εκθέτες, επιχειρηματίες ξενοδοχείων και καταλυμάτων της Ηπείρου, τουριστικών γραφείων, υπαίθριων δραστηριοτήτων και  οινοπαραγωγής, ενώ  ένας μεγάλος αριθμός φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων προβλήθηκε μέσω διανομής διαφημιστικού υλικού. 

Αποδοτικές ήταν επίσης οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν  με Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται  στην Γερμανία οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να συμβάλλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στην προβολή της Ηπείρου.

 • Τουριστική Έκθεση ΒΙΤ στο Μιλάνο

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στην τουριστική έκθεση ΒΙΤ στο Μιλάνο. Στο περίπτερο της έκθεσης παρασχέθηκαν πληροφορίες για το υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν της Ηπείρου, με τις σύγχρονες προσφερόμενες τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες που διαθέτει στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες, καθώς και για τα υψηλής ποιότητας παραγόμενα τοπικά προϊόντα της περιοχής.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας και οι φορείς, ήρθαν σε επαφή με tour operators & επαγγελματίες του τουρισμού και είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν στο ευρύ κοινό της έκθεσης τις πολλαπλές επιλογές της Περιφέρειας μας. Το κοινό της έκθεσης έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον πλούτο της Ηπείρου και τα αξιοθέατα της, κάτι το οποίο ήταν εμφανές από την μεγάλη προέλευση του κόσμου στο περίπτερο μας.

 • Τουριστική Έκθεση Ι.F.T. στο Βελιγράδι

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των Σέρβων για την Ήπειρο στη διάρκεια της διεθνούς τουριστικής έκθεση ITF. Πραγματοποιήθηκαν πολλές επαφές με παράγοντες του τουρισμού, επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και δόθηκαν σειρά συνεντεύξεων σε Σερβικά τηλεοπτικά και ιντερνετικά μέσα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τις ομορφιές της Ηπείρου. Δόθηκε επίσης πληροφοριακό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και κατευθύνσεις για να επιλέξουν τον προορισμό που θα τους ικανοποιήσει. Η συμμετοχή μας στην έκθεση συνεισέφερε στην αύξηση του οδικού τουρισμού στην Ήπειρο, παρά τις δύσκολες συνθήκες.

 • Συμμετοχή στην έκθεση Vacantie Beurs σην Ουτρέχτη

Επιπλέον, η Περιφέρεια Ηπείρου παρά την εμφάνιση της πανδημίας και προκειμένου να συνεχίσει το έργο της προβολής και προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος συμμετείχε σε διαδικτυακές καμπάνιες προβολής και συγκεκριμένα:  

 • Στην διαδικτυακή καμπάνια «e-EXPO – support Greek tourism».
 • Στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής GREEK-NORDICTRADEWEEK 2020.
 • Στη virtual προβολή των ελληνικών Περιφερειών στις αραβικές χώρες έτους 2020.
 • Στην προωθητική δράση # I love Griekenland του Γραφείου ΕΟΤ-Κάτω Χωρών.

 

Γ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας για την καθιέρωση της Ηπείρου, ως προορισμού τεσσάρων εποχών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν:

 • Φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου του National geographic.
 • Φιλοξενία του συνεργείου για τη διαδικτυακής καμπάνιας “The riding project”.
 • Φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ολλανδία, την Πολωνία και την Ελλάδα.
 • Φιλοξενία διεθνούς φήμης σεφ και τηλεοπτικού συνεργείου για γαστρονομικό – ταξιδιωτικό οδοιπορικό στην Ήπειρο.
 • Διοργάνωση τριών καλοκαιρινών fam trips (συμμετείχαν μόνο Έλληνες δημοσιογράφοι λόγω προβλημάτων στις πτήσεις)

Οι φιλοξενούμενοι, επισκέφτηκαν περιοχές της Ηπείρου, ξεναγήθηκαν σε αξιοθέατα, δοκίμασαν την τοπική κουζίνα και είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δραστηριότητες. Κατά την εδώ παραμονή τους, συναντήθηκαν με εκπροσώπους του τουριστικών φορέων και επαγγελματίες του τουρισμού σε όλες τις περιοχές που επισκέφτηκαν και τους δόθηκαν πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου.

Δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την φιλοξενία και δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, τις πανέμορφες παραλίες, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα μνημεία και τα προϊόντα της περιοχής. Η ανεξερεύνητη Ήπειρος, όπως την χαρακτήρισαν, είναι ο νέος προορισμός που θα προωθήσουν επιστρέφοντας στις πατρίδες τους, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν διακοπές σε έναν τόπο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, κυρίως όμως είναι μια περιοχή με φιλόξενους ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις σαν στο σπίτι σου.

 

Δ. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 • Συνεχή χρήση DATABASE για ηλεκτρονική αποστολή τουριστικών μηνυμάτων

Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από υπαλλήλους της Περιφέρειας με στόχο το directmarketing για την προώθηση της Ηπείρου και περιλαμβάνει λίστες από σχολεία της επικράτειας, τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, κ.α χρησιμοποιείται για την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρουσιάσεων, video κλπ.

 • Ενέργειες για την προσέλκυση μαθητικού τουρισμού
 1. Δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων- προγραμμάτων εκδρομών για μαθητικές εκπαιδευτικές εκδρομές στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν προγράμματα μονοήμερης διήμερης και τριήμερης εκδρομής, τα οποία αποστείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα σχολεία. 
 2. Βοήθεια στη διοργάνωση μαθητικών εκδρομών στην περιοχή όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και τη σύσταση του προγράμματος επίσκεψης.  
 3. Διατέθηκε συνοδός στις μαθητικές εκδρομές που οργανώθηκαν με τη βοήθεια μας. 
 4. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ενημερωτικό υλικό με στόχο την προσέλκυση μαθητικών εκδρομών στην περιοχή.
 • Ενέργειες για την προσέλκυση τουρισμού τρίτης ηλικίας 
 • Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο φυλλαδίων σε συλλόγους ατόμων τρίτης ηλικίας. 

 

Μια άλλη σημαντική στρατηγική επιδίωξη σύμφωνα με το επιχειρησιακό -στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου είναι η καθιέρωση της Ηπείρου ως τουριστικός προορισμός 4 εποχών (σελ. 22), κάτι το οποίο θα επιτευχθεί κυρίως με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Οι επιμέρους εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης στην Ήπειρο είναι: πολιτισμικός, εκπαιδευτικός, γαστρονομικός, τουρισμός φύσης (οικοτουρισμός – αγροτουρισμός), θαλάσσιος τουρισμός, αθλητικός, συνεδριακός, αστικός, θρησκευτικός, ιαματικός.

Για την ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού(σελ. 29-30 του σχεδίου) οι ενέργειες που έγιναν το 2020 είναι οι κάτωθι:

 1. Συνέχιση της υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού έργου «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, προχωράει πολύ δυναμικά και το μεγαλύτερο μέρος των έργων έχει ξεκινήσει και υλοποιείται.

Να θυμίσουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 39.000.000 ευρώ και συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την πρόταση για παρεμβάσεις στα Μνημεία προβλέπεται ποσό 16, 2 εκ. ευρώ, για βασικές υποδομές (δίκτυα κοινής ωφέλειας, χώρους στάθμευσης, κτιριακές εγκαταστάσεις, οδοποιία –μεταξύ των οποίων και η κατασκευή δρόμου παράκαμψης της Νικόπολης- κ.α., που είναι έτοιμο για δημοπράτηση, αλλά καθυστερεί λόγω προβλήματος λειτουργίας των δικαστηρίων) ποσό 19 εκ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού σε άλλες δράσεις και προωθητικές ενέργειες. 

 

Για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού(σελ.32-37 του σχεδίου),στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης του και προώθησης των τοπικών προϊόντων και επειδή στρατηγική κατεύθυνση της Περιφέρειας είναι να στηρίξει με κάθε τρόπο και μέσον την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο προβολής σε επιλεγμένες διεθνείς εκθέσεις σε συνδυασμό και με το γενικότερο τουριστικό προϊόν συμμετείχε στις κάτωθι εκθέσεις:

 • Έκθεση προϊόντων FRUΙTLOGISTICAστο Βερολίνο

Δυναμική παρουσία είχε η Περιφέρεια Ηπείρου στη Διεθνή Έκθεση FRUIT LOGISTICA 2020, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο και αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση της Ευρώπης και μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στην παγκόσμια αγορά φρούτων και λαχανικών. Η συμμετοχή αποτέλεσε μία ακόμη δυναμική προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ανάδειξης των ποιοτικών προϊόντων και σημαντικών επιχειρήσεων της Ηπείρου, αφού χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης έκθεσης είναι όχι μόνο ο διεθνής της χαρακτήρας, αλλά και το γεγονός ότι συγκεντρώνει όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων του κλάδου.

 

 • Έκθεση τροφίμων GYLFOOD στο Ντουμπάι 

Στην έκθεση GULFOOD στο Ντουμπάι συμμετείχε για τρίτη χρονιά η Περιφέρεια Ηπείρου. Πρόκειται για μια σημαντική εμπορική έκθεση τροφίμων στη Μέση Ανατολή, η οποία προσέλκυσε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επεκταθούν εμπορικά σε Μέση Ανατολή, Νότια Ασία και Αφρική. Στην έκθεση προβλήθηκαν δυνατά τα τοπικά προϊόντα της Ηπείρου και λειτούργησαν θεματικές αίθουσες για τα προϊόντα.

 • Έκθεση Biofach στο Βερολίνο

Η Περιφέρεια Ηπείρου είχε δυνατή παρουσία στην μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση βιολογικών προϊόντων Biofach-Vivaness που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο της Νυρεμβέργης, όπου προβλήθηκαν δυνατά τα τοπικά προϊόντα της Ηπείρου.

Επιπλέον, η Περιφέρεια Ηπείρου παρά την εμφάνιση της πανδημίας και προκειμένου να συνεχίσει το έργο της προβολής και προώθησης των ηπειρώτικων προϊόντων συμμετείχε σε διαδικτυακές καμπάνιες προβολής και συγκεκριμένα:  

 • Στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής FOODMARKETSHOW 2020.
 • Στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής Fruit Attraction LIVEConnect 2020

 

Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού-μαθητικού τουρισμού(σελ. 30-32 του σχεδίου) οι ενέργειες που έγιναν το 2020 είναι οι κάτωθι:

 1. Δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων- προγραμμάτων εκδρομών για μαθητικές εκπαιδευτικές εκδρομές στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν προγράμματα μονοήμερης, διήμερης και τριήμερης εκδρομής, τα οποία αποστείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα σχολεία. 
 2. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ενημερωτικό υλικό για το νομό Πρέβεζας, με στόχο την προσέλκυση μαθητικών εκδρομών στην περιοχή.

 

Τέλος, επειδή φιλοσοφία της Περιφέρειας είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συνεργασίες οι σημαντικότερες συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν το 2020 είναι:

 • Συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού 

Πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με το Υπουργείο Τουρισμού σε πολλά επίπεδα μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή στα τακτικά Περιφερειακά Συμβούλια Τουρισμού, στόχος των οποίων, μεταξύ άλλων είναι, με συντονισμένες ενέργειες συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών και του Υπουργείου, να προσδιοριστούν διαφοροποιητικά τουριστικά στοιχεία ή δραστηριότητες, προκειμένου να αποκτήσουν οι Περιφέρειες της χώρας διακριτή τουριστική ταυτότητα και η αντιμετώπιση προβλημάτων που ανέκυπταν συνεχώς λόγω της πανδημίας.

Στα συμβούλια συμμετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, κος Ιωάννου, ο οποίος έθεσε προτάσεις  που εξυπηρετούν το στόχο της διατήρησης της επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου, της αύξησης της και της διάχυσης της προς όλες τις περιοχές όλες τις εποχές του χρόνου.

 • Συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου και άλλων έργων πολιτισμού
 • Συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.)
 • Συνεργασία με τις Ενώσεις Ξενοδόχων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων και εστίασης της Ηπείρου
 • Συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Ηπείρου 
 • Συνεργασία με τις τουριστικές επιχειρήσεις της Ηπείρου
 • Συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) για την προώθηση της κρουαζιέρας.

 

Συνοψίζοντας, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε το 2020 αποτελούν τη συνέχεια μια πολύχρονης προσπάθειας εφαρμογής ενός στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης της Ηπείρου και η οποία θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Η Ήπειρος έχει μπει πλέον στον τουριστικό χάρτη και έχει γίνει γνωστή σαν τουριστικός προορισμός. 

Είναι γεγονός ότι προηγούμενη τουριστική περίοδο ήταν πρωτόγνωρη. Η επιδημία του κορωνοϊού έχει πλήξει τους περισσότερους οικονομικούς κλάδους, αλλά τον τουρισμό τον λύγισε κυριολεκτικά. Αισιοδοξούμε όμως, γιατί ναι μεν η Ήπειρος υπέστη μεγάλη ζημιά, όμως ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με άλλους προορισμούς και αυτό οφείλεται στην συστηματική δουλειά που είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, στα προγράμματα τουριστικής προβολής που είχαμε σχεδιάσει και υλοποιήσει και που είχαν διαμορφώσει μια έντονα ανοδική πορεία για τον τουρισμό της Ηπείρου.

Θα συνεχίσουμε δυναμικά σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη μας και τον ευχαριστώ για τη στήριξη του, καθώς η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου, η ανάπτυξη δηλαδή που βασίζεται και υλοποιεί την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η δημιουργική σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό, τη γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα, η ισόρροπη κατανομή του αναπτυξιακού οφέλους σε όλες τις γωνιές της Ηπείρου και σε όλες τις εποχές του χρόνου είναι οι άξονες πάνω στους οποίους χτίζουμε το μέλλον του τόπου μας.

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 2020 ΤΟΥ

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

 

Ο απολογισμός πεπραγμένων του αντιπεριφερειάρχη κου Στράτου Ιωάννου για το έτος 2020 σε όλους τους τομείς πλην του τουρισμού έχει ως εξής:

 

Α. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 • Προετοιμασία μελετών και φακέλου για ένταξη του ΤΟΕΒ Μπόιδα- Μαυρή  και του ΤΟΕΒ Αχέροντα στο ΜΕΤΡΟ 4.3.1.του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας με  προϋπολογισμό  2.199.000  ευρώ και 1743.327 αντίστοιχα.
 • Πιστοποίηση αλιευμάτων: «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου» 
 • Ευρεία ενημέρωση των ιχθυοκαλλιεργητών, οστρακοκαλλιεργητών, αλιέων και Αλιευτικών  συνεταιρισμών για προγράμματα χρηματοδότησης 
 • Στήριξη των αγροτών μέσω τοπικών δράσεων Ενίσχυσης Τουρισμού Περιβάλλοντος και Πρωτογενούς τομέα 
 • Αναδασμός της Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρέμματα 
 • 111 σχέδια βελτίωσης
 • Αδειοδοτήσεις σε κτηνοτρόφους 
 • Επέκταση αγροτικών δικτύων άρδευσης
 • Εξηλεκτρισμός γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 • Συνεχής επαφή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας – Επαναλαμβανόμενες συσκέψεις 
 • Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων 
 • Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων και αποστραγγιστικών τάφρων 
 • Ενημερώσεις αγροτών για αγροπεριβαλλοντικά θέματα
 • Ενημερώσεις αγροτών για τις νέες δράσεις γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων
 • Τακτικές δειγματοληψίες Αρδευτικών Υδάτων 
 • Εφαρμογή Προγράμματος Δακοκτονίας 2020
 • Έλεγχοι Επιχειρήσεων Ζωοτροφών
 • Έλεγχοι γεωργικών φαρμάκων

 

Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 • Ενέργειες για τη νομιμοποίηση όλων των αλιευτικών καταφυγίων Π.Ε. Πρέβεζας και μελέτες εκσυγχρονισμού τους για ένταξη τους στο ΕΣΠΑ

Συγκεκριμένα αφορά τα αλιευτικά καταφύγια Βάλτου, Κερέτζας, Λυγιάς και Μύτικα. 

Για το αλιευτικό καταφύγιο του Μύτικα 

Υλοποιήθηκαν από την ΠΕ Πρέβεζας και εγκρίθηκαν από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες όλες οι μελέτες για το έργο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας». Εντάξαμε το έργο στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ITALY 2014 – 2020” με προϋπολογισμό 2.887.000,00 €. Ξεκινάει η διαδικασία δημοπράτησης του.

Για το αλιευτικό καταφύγιο του Βάλτου 

 • έχει προχωρήσει η διαδικασία νομιμοποίησης και θα περατωθεί μαζί με την έγκριση της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού του καταφυγίου, 
 • έχει συνταχθεί ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) και έχει αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία έχει γνωμοδοτήσει και το έχει αποστείλει στην ΕΣΑΛ για περεταίρω γνωμοδότηση. Η ΕΣΑΛ με την με αριθμό 68/04/31-05-2017 απόφαση ανέβαλε την λήψη σχετικής απόφασης προκειμένου: 
  • να γίνει αυτοψία και υποβρύχιος αρχαιολογικός έλεγχος από την αρμόδια Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων και να διατυπωθεί γνώμη, 
  • να εξεταστεί η οδική σύνδεση του λιμενίσκου, 
  • να εκπονηθεί ακτομηχανική μελέτη και 
  • να ζητηθούν απόψεις από την Διεύθυνση Βιοποικιλότητας

Τα ως άνω πραγματοποιήθηκαν και έχει αποσταλεί ο φάκελος για 2η έγκριση από την ΕΣΑΛ. Μετά από συνεννόηση με το Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας το αμέσως επόμενο διάστημα θα συζητηθεί στην ΕΣΑΛ. 

       Για το αλιευτικό καταφύγιο της Λυγιάς 

Έχει συνταχθεί το τεύχος χωροθέτησης και αναμένεται έγκριση από το Υπουργείο Τουρισμού

         Για τα αλιευτικά Κερέτζας, Αμμουδιάς και Καστροσυκιάς 

Έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί οι φάκελοι για την νομιμοποίηση τους και ετοιμάζονται οι σχετικές μελέτες προκειμένου να βελτιωθούν και να εκσυγχρονιστούν.

 • Καταδυτικό Πάρκο Πάργας

Υποβλήθηκε φάκελος για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην Πάργα στη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου πληρότητας.

 • Κατασκευή πλήρους δικτύου αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών στα παράλια της ΠΕ Πρέβεζας 

Υπό κατασκευή.

 • Υποβολή πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης έργων για την ΠΕ Πρέβεζας προϋπολογισμού 294.000.000€ και συγκεκριμένα:
 1. Βελτίωση της Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας –Πρέβεζας, τμήμα διασταύρωσης Πάργας έως Μεσσοπόταμος
 2. Βελτίωση Οδού από Γέφυρα Μπακόλα-Αυχένα Νταλαμάνι
 3. Νέα οδική πρόσβαση προς Κρυοπηγή Πρέβεζας
 4. Βελτίωση 5ης επαρχιακής οδού από διασταύρωση Πάργας μέχρι Αγιά
 5. Σύνδεση Ιόνιας Οδού με ΕΟ Πρέβεζας – Ιωαννίνων από Καμπή εως Γέφυρα Καλογήρου (Παράκαμψη Φιλιππιάδας
 6. Βελτίωση οδού από κόμβο Παραμυθιάς επί της Εγνατία οδού μέχρι το Μεσσοπόταμο για τη σύνδεση της Εγνατίας με την περιοχή του Φαναρίου
 7. Κατασκευή Διοικητηρίου Πρέβεζας και χώρου πολιτισμού στο Κάστρο του Αγ. Ανδρέα (πρώην στρατόπεδο Δούκα).
 8. Βελτίωση οδικού άξονα από Πρέβεζα μέχρι Μεσσοπόταμο
 9. Κατασκευή Περιφερειακής Οδού Πάργας
 10. Κατασκευή οδικού άξονα Γέφυρα Καλογήρου – Πρέβεζα (εως κόμβο Φραξύλα επί της ΕΟ Πρέβεζας Ηγουμενίτσας
 11. Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων.
 12. Βελτίωση – αποκατάσταση οδού παράκαμψης Φιλιππιάδας με αφετηρία τον Κόμβο καμπής
 13. Αλιευτικό Καταφύγιο εκβολές Αχέροντα – Αμμουδιά
 14. Αλιευτικό Καταφύγιο Καστροσυκιάς
 15. Αλιευτικό Καταφύγιο Κερέτζας – Όρμου Οδυσσέα
 16. Αλιευτικό Καταφύγιο Λυγιάς
 17. Αλιευτικό Καταφύγιο βάλτου
 • Μελέτη οδικού άξονα Πρέβεζας – Γέφυρα Καλογήρου Καμπή

Η μελέτη είναι σε εξέλιξη. Παρόλο που το έργο δεν είναι στην αρμοδιότητά της Περιφέρειας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του θα διαθέσει 35.000.000€ για την υλοποίησή του. 

Σύμφωνα με την ΓΔΣΥ/ οικ18114/ 27-08-2018 απόφαση του κου Σπίρτζη ανατέθηκε η αρμοδιότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης από το Υπουργείο, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων (ΕΥ∆Ε) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών με την Περιφέρεια Ηπείρου. Στις 4 Ιουλίου 2019 ο αρμόδιος υπάλληλος του Υπ. Υποδομών έστειλε έγγραφο στην Περιφέρεια στο οποίο  ανέφερε πως η μελέτη δεν είναι έτοιμη και χρειάζεται ακόμη 1 χρόνο για να εκπονηθεί η υδρολογική μελέτη. Σε συνέχεια συνάντησης του Περιφερειάρχη κου Καχριμάνη και του Αντιπεριφερειάρχη κου Ιωάννου με τον Υπουργό Υποδομών, ο Υπουργός είδε θετικά τη συνέχιση του έργου και αναμένεται συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και τον Υπουργό για να δρομολογηθεί. Προτάθηκε για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης

 • Δρόμος από Πάργα έως Μεσσοπόταμο και κόμβος Λούτσας

Το έργο είναι ώριμο, είναι έτοιμη η μελέτη και γίνονται ενέργειες για ένταξη της κατασκευής του. Έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις για την εύρεση χρηματοδότησης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και πολλά υπομνήματα αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει ενταχθεί. Προτάθηκε για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης. 

 • Οδικός άξονας Γέφυρα Μπακόλα – Αυχένας Νταλαμάνι

Πρόκειται για νέα χάραξη επαρχιακού δικτύου η οποία μαζί με την κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Αχέροντα στη θέση Μπακόλα ουσιαστικά θα ενώνει το οδικό δίκτυο του νομού Ιωαννίνων με το Νομό Πρέβεζας. Είναι 3,5km μήκος με γεωμετρικά στοιχεία επαρχιακής οδού Α. Γίνεται επικαιροποίηση της μελέτης. Προτάθηκε για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης

 • Βελτίωση 5ης επαρχιακής οδού από διασταύρωση Πάργας μέχρι Αγιά

Το έργο αφορά σε βελτιώσεις στην ασφάλεια, στα γεωμετρικά στοιχεία, στο οδόστρωμα και στη σήμανση της 5ης επαρχιακής οδού από τη διασταύρωση της Πάργας μέχρι την Αγιά. Υπάρχει μελέτη και εκκρεμεί χρηματοδότηση για δημοπράτηση του. Προτάθηκε για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης

 • Περιφερειακή Οδός Πάργας – Ανθούσας (Παράκαμψη Πάργας)

Το έργο είναι ώριμο για υλοποίηση. Εκκρεμεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις για την εύρεση χρηματοδότησης, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει ενταχθεί.

 • Κατασκευή Άκτιο – Αμβρακία

Το έργο υλοποιείται

 • Νέα είσοδος της πόλης της Πρέβεζας

Έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες και υπάρχει έγκριση από το ΚΑΣ. Έχει σταλεί στη διαχειριστική αρχή και στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έγκριση. Εντός του 2020 το έργο θα δημοπρατηθεί. 

 • Μελέτες οριοθετήσεων ρεμάτων*
 • Μελέτες γεωτεχνικές*
 • Μελέτες οδοποιίας*
 • Μεγάλος αριθμός Αντιπλημμυρικών έργων και παρεμβάσεων*
 • Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων* 
 • Αποκατάσταση βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο από κατολισθήσεις κατά τις χειμερινές περιόδους.** 
 • Διανοίξεις δρόμων για την οδική σύνδεση μεταξύ αγροτικών περιοχών* 
 •  Συντηρήσεις – Τεχνικά Έργα σε Δημοτικά Διαμερίσματα της Π.Ε.
  Πρέβεζας*
 • Ασφαλτοστρώσεις – Κατασκευή Τεχνικών και συντηρήσεις Τεχνικών σε οδικά τμήματα της Π.Ε Πρέβεζας *
 • Συντήρηση και χαλικόστρωση αγροτικού οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. **
 • Συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεις διαγραμμίσεις επαρχιακού και εθνικού δικτύου* 
 • Αποκαταστάσεις ζημιών επαρχιακών οδών από κατολισθήσεις*
 • Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων, ρεμάτων, τάφρων και χαντακιών σε κατοικημένες  και μη περιοχές για την αποφυγή πλημμυρών. *
 • Αντιπλημμυρικές εργασίες στα δύο μεγάλα ποτάμια της περιοχής ποταμό Αχέροντα και ποταμό Λούρο. * 
 • Αποκατάσταση βατότητας στο Επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο από κατολισθήσεις κατά την διάρκεια του χειμώνα. *
 • Διανοίξεις δρόμων για την οδική σύνδεση μεταξύ οικισμών. *
 • Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου για την επικοινωνία και εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. * 

 

Γ. ΥΓΕΙΑ

 • Παρέμβαση για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών υγείας

🡪Πραγματοποιήθηκε σειρά συσκέψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς και το Υπουργείο Υγείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Πρέβεζας.

🡪Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τους Δ/ντες των Κέντρων Υγείας.

🡪Συνδράμουμε οικονομικά τη λειτουργία Νοσοκομείων, ΕΚΑΒ, Κέντρων Υγείας

Πρέπει το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα λύση στα προβλήματα του Νοσοκομείου (εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Νοσοκομείου και ανέγερση Νέου) και των Κέντρων Υγείας.

 • Υγειονομικοί Έλεγχοι στα σχολεία 

Πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί υγειονομικοί έλεγχοι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται όλοι οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τα κυλικεία των σχολείων, όπου ελέγχεται η  τήρηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας και επίσης γίνεται ενημέρωση των υπευθύνων για την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, έγιναν έλεγχοι στην ύδρευση, με την πραγματοποίηση δειγματοληψιών για τον έλεγχο του πόσιμου νερού, έλεγχοι των αποχετεύσεων, των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και των κοινόχρηστων σχολικών χώρων. 

 • Εκπόνηση – Διαχείριση Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών

Ενέργειες οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού, παροχή στοιχείων και διαρκής αξιολόγηση από/ σε ΚΕΕΛΠΝΟ και Υπουργείο υγείας, παρακολούθηση διεθνών και εθνικών επιστημονικών δεδομένων , επιδημιολογικών, εντομολογικών κ.τ.ο. 

 • Υγειονομική διερεύνηση – παρακολούθηση συνθηκών υγιεινής στον καταυλισμό φιλοξενίας προσφύγων- σύνταξη εκθέσεων – λήψη μέτρων 

 

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • «Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας» προϋπολογισμού 2.437.569,58€

Πρόκειται για έργο διευθέτησης ρέματος στην περιοχή «Βάλτος» Πάργας, από τις εκβολές σε μήκος περίπου 1.250μ. με κατασκευές τεχνικών έργων (διαβάσεων) επικοινωνίας των δύο πλευρών εκατέρωθεν του ρέματος, διευθετήσεις με σαρζανέτ κυρίως και κατασκευή τμήματος οδού προς αλιευτικό καταφύγιο και για καθαρισμό του ρέματος.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα διευθετηθούν μόνιμα σοβαρά προβλήματα όπως αυτό της υπερχείλισης του ρέματος Τούση και των επιπτώσεων που προκαλεί σε κάθε χειμερινή περίοδο.

Το έργο είναι έτοιμο για δημοπράτηση.

 • Οριοθετήσεις και συστηματικοί καθαρισμοί ρεμάτων 

Πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις ανθρώπινων παρεμβάσεων, (πχ από ρίψεις μπαζών) και έγιναν τακτικοί έλεγχοι για αποτροπή περιβαλλοντικών παραβάσεων. 

 

 • «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στον Αμβρακικό» 

Συνεχίσθηκε η εκτέλεση του προγράμματος «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στον Αμβρακικό» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου με 49 δειγματοληψίες νερού. Υπογράφτηκε και νέα σύμβαση για την παρακολούθηση, για την περίοδο 2020-2021.

 • Ενεργοποίηση φορέων, συλλόγων, με δράσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως καθαρισμός παραλιών, συλλογή απορριμμάτων, κα.
 • Συνεχείς έλεγχοι σε επιχειρήσεις για την τήρηση της νομιμότητας και διαπίστωση τυχόν περιβαλλοντικών παραβάσεων (σφαγεία, ελαιοτριβεία, κτηνοτροφικές μονάδες, ξενοδοχεία, κ.α.).
 • Συνεχείς έλεγχοι για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αλλά και δειγματοληψίες για την καθαρότητα των θαλασσίων υδάτων και του πόσιμου νερού.
 • Διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων: Συσκέψεις με ελαιοτριβείς, πρόσκληση ειδικών για την υπόδειξη νέων μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Κατασκευή πλήρους δικτύου αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών σε όλα τα παράλια της ΠΕ Πρέβεζας

 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 1. Υλοποίηση του καινοτόμου πιλοτικού έργου «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία
      Θέατρα της Ηπείρου»

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, προχωράει πολύ δυναμικά και το μεγαλύτερο μέρος των έργων έχει ξεκινήσει και υλοποιείται.

Να θυμίσουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 39.000.000 ευρώ και συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την πρόταση για παρεμβάσεις στα Μνημεία προβλέπεται ποσό 16, 2 εκ. ευρώ, για βασικές υποδομές (δίκτυα κοινής ωφέλειας, χώρους στάθμευσης, κτιριακές εγκαταστάσεις, οδοποιία –μεταξύ των οποίων και η κατασκευή δρόμου παράκαμψης της Νικόπολης- κ.α.) ποσό 19 εκ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού σε άλλες δράσεις και προωθητικές ενέργειες

 • Ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενιαιοποίησης του αρχαιολογικού πάρκου: Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη του δρόμου «Είσοδος Πρέβεζας με παράκαμψη της Αρχαίας Νικόπολης στα όρια της Βιομηχανικής ζώνης» και έχει καθυστερήσει λόγω μη λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας.
 • Αναστηλώσεις βυζαντινών ναών και μονών

 

  ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Πρόγραμμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στην περιοχή του μυθικού Αχέροντα        

Υλοποιήθηκε Στρατηγικό Σχέδιο για την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στην περιοχή του μυθικού Αχέροντα. 

Μια ακόμη Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την Ήπειρο (ΟΧΕ) που συνδυάζει την ανάδειξη και προστασία φυσικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη και προστασία πολιτιστικού αποθέματος, τη στήριξη της παραγωγής τοπικών προϊόντων και σύνδεσή τους με την τουριστική δραστηριότητα, την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, την καινοτομία & τεχνολογία, καθώς μόνο μέσα από μια ολιστική αντιμετώπιση για την περιοχή θα μπορέσουμε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη για τον τόπο. 

Στα πλαίσια  του  εν λόγω προγράμματος πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας με τους επιχειρηματίες τουρισμού της περιοχής και στη συνέχεια συμμετοχή στην οριστικοποίηση του Καταστατικού Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Σύμφωνο Ποιότητας Επιχειρηματιών Τουρισμού Αχέροντα». 

 • Σχεδιασμός – παρακολούθηση-εφαρμογή όλων των  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Π. Ε. Πρέβεζας αλλά και εκείνων που  χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους 

Κατά τη διάρκεια του 2020 έγινε προγραμματισμός, σχεδιασμός καθώς και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο) και τα οποία εντάχθηκαν σε διάφορα  προγράμματα ( Κ.Α.Π., Πρόγραμμα από τα έσοδα των Τελών Μεταβίβασης Αυτοκινήτων, Σ.Α.Ε.Π. 030, Σ.Α.Ε,Π. 530 κ.λπ.). Παράλληλα υπήρχε και υφίσταται συνεχής συνεργασία τόσο με τους εμπλεκόμενους φορείς, όσον και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου πάνω σε θέματα κατάρτισης και τροποποίησης των προγραμμάτων αλλά και της πορείας υλοποίησης των έργων γενικότερα.

 • Προγράμματα απασχόλησης για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας. 

Υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται Προγράμματα Κοινωφελούς Απασχόλησης, Επιμορφωτικά Σεμινάρια, ΚΕΚ, κ.α.) 

 

Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

 • Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Στήριξη  των άπορων οικογενειών του Νομού Πρέβεζας σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση, το 2014, του διετούς, μεγαλύτερου (αναλογικά) προγράμματος που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα κατά το οποίο χορηγούνταν βασικά είδη τυποποιημένων τροφίμων και προσωπικής υγιεινής επί μηνιαίας βάσεως σε οικογένειες του Νομού Πρέβεζας επετεύχθη καινούρια συμφωνία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφορά Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Η συγκεκριμένη στήριξη, η οποία συνεχίζεται και το 2021 αφορά 116 πολύτεκνες και μονογονεικές οικογένειες με ανήλικα τέκνα και ειδικές περιπτώσεις όπως οικογένειες με τέκνα με αναπηρία ή οικογένειες με ανήλικο τέκνο και περιστατικά σοβαρής ασθένειας. 

 • Αξιοποίηση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας  προς τους απόρους 

Αξιοποιούμε το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (Τ.Ε.Β.Α.) και συνεισφέρουμε στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνική  ενσωμάτωση 3.000 περίπου απόρων οικογενειών του Ν. Πρέβεζας που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μέσω διανομής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

 • Διευκόλυνση και καθημερινή επίλυση προβλημάτων πολιτών
 • Στήριξη του εθελοντισμού στην Π.Ε. Πρέβεζας και ενεργοποίηση των εθελοντικών φορέων και οργανώσεων. 
 • Στέγαση της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων και παροχή εξοπλισμού
 • Στέγαση δυο Συλλόγων ΑΜΕΑ που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε Πρέβεζας

 

Η. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

 • Συναντήσεις και συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, το Σωματείο «Διάζωμα» και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων για το καινοτόμο – πιλοτικό πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».
 • Συναντήσεις με την Υπουργό τουρισμό και υπηρεσιακούς παράγοντες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και την τουριστική προβολή της Περιφέρειας.  
 • Συναντήσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού για το θέμα της πολιτιστικής διαδρομής αρχαίων θεάτρων Ηπείρου και άλλα θέματα αρμοδιότητας του.
 • Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για τις δομές υγείας του Ν. Πρέβεζας και άλλα θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Συσκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Πρέβεζας
 • Συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου για την Πολιτική Προστασία στην Π.Ε. Πρέβεζας με θέμα την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για τα πλημμυρικά φαινόμενα και  την πρόληψη και αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών.
 • Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών για θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για θέματα που απασχολούν την περιοχή και αφορούν οδικά έργα.
 • Συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας
 • Συναντήσεις με τον Υπουργό και το Γ.Γ Ναυτιλίας για τα αλιευτικά καταφύγια του Ν. Πρέβεζας και άλλα θέματα αρμοδιότητας του.
 • Συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Συναντήσεις με τον Υπουργό Ανάπτυξης για θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Συναντήσεις με τη Διαχειριστική Αρχή για θέματα έργων του ΕΣΠΑ.
 • Υποστήριξη των Δήμων για την έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή φακέλων για τη  χορήγηση Γαλάζιων Σημαιών στην παραλιακή ζώνη του νομού Πρέβεζας για το 2020. 
 • Συσκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ενίσχυση των δομών υγείας στο Ν. Πρέβεζας

 

Θ. ΑΛΛΑ

 • Παρακολούθηση της πορείας όλων των μελετών, έργων και Προγραμμάτων που υλοποιούνται στην ΠΕ Πρέβεζας.
 • Διαρκής έλεγχος για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, όσο και για την εμπρόθεσμη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων

Προσωπικές επαφές με τους πολίτες της ΠΕ Πρέβεζας, αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και διευκόλυνση τους στις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα