Τετάρτη, 22/05/2024 | 07:22

Κώστας Μπάρκας : Γιατί δεν πραγματοποιείται ο διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης;

667 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 09/11/2019, 11:22 πμ | 0 σχόλια

 

 

 

Με Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών σαράντα έξι (46) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και ο Βουλευτής του Νομού Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας, ζητούν να απαντηθεί, πού οφείλεται η στασιμότητα στην διαδικασία προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΚΖ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

Στην ερώτησή τους οι Βουλευτές τονίζουν ότι: «Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα θεσμό ο οποίος έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση  της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Με το νόμο 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31.10.2014) η τότε κυβέρνηση άλλαξε ριζικά τον τρόπο εισαγωγής των σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, υποβαθμίζοντας τον – κατά κοινή ομολογία – πλέον  απαιτητικό και αξιοκρατικό διαγωνισμό για την επιλογή στελεχών για το Ελληνικό Δημόσιο. 

Με το νόμο 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», η κυβέρνησή μας (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) αποκατέστησε το κύρος του διαγωνισμού. Αναβάθμισε το περιεχόμενο των σπουδών της συγκεκριμένης Σχολής, ενώ ίδρυσε νέα τμήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.

Η διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού για την ΚΖ’ εκπαιδευτική σειρά είχε προγραμματιστεί για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Λόγω των εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και των εθνικών εκλογών στη συνέχεια, δεν κατέστη εφικτή η υλοποίησή του από την κυβέρνησή μας (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ). Ωστόσο, είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι σχετικές προπαρασκευαστικές διαδικασίες.

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν σκληρής διαπραγμάτευσης πέτυχε την εφαρμογή του κανόνα 1/1 στον λόγο προσλήψεων/αποχωρήσεων των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, ρωτούν τον Υπουργό Εσωτερικών, να εξηγήσει που  οφείλεται η στασιμότητα στην διαδικασία προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΚΖ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ζητώντας, να διεξαχθεί άμεσα  ο σχετικός διαγωνισμός, ώστε να μην χαθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.».

Τέλος επισημαίνουν ότι, «χιλιάδες συμπολίτες μας αναμένουν με αγωνία την εκκίνηση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι η προσέλκυση νέων και επαρκώς καταρτισμένων στελεχών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.». 

Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση:

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

 

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός Εισαγωγικού Διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

 

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα θεσμό ο οποίος έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση  της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το νόμο 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31.10.2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» η τότε κυβέρνηση άλλαξε ριζικά τον τρόπο εισαγωγής των σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, υποβαθμίζοντας τον – κατά κοινή ομολογία – πλέον  απαιτητικό και αξιοκρατικό διαγωνισμό για την επιλογή στελεχών για το Ελληνικό Δημόσιο. Τότε ως βασικά επιχειρήματα προτάχθηκαν: α) η ανάγκη μείωσης της διάρκειας της διαδικασίας και β) ο περιορισμός του κόστους της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Με το νόμο 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», η κυβέρνησή μας (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) αποκατέστησε το κύρος του διαγωνισμού. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της θητείας μας, επανήλθε η τακτική διενέργεια του εν θέματι διαγωνισμού, σε αντίθεση με τα όσα συνέβαιναν το προηγούμενο διάστημα. Αναβάθμισε το περιεχόμενο των σπουδών της συγκεκριμένης Σχολής, ενώ ίδρυσε νέα τμήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.

 

Η διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού για την ΚΖ’ εκπαιδευτική σειρά είχε προγραμματιστεί για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Λόγω των εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και των εθνικών εκλογών στη συνέχεια, δεν κατέστη εφικτή η υλοποίησή του από την κυβέρνησή μας (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ). Ωστόσο, είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι σχετικές προπαρασκευαστικές διαδικασίες.

 

Με δεδομένο ότι, χιλιάδες συμπολίτες μας αναμένουν με αγωνία την εκκίνηση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Με δεδομένο ότι η προσέλκυση νέων και επαρκώς καταρτισμένων στελεχών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. 

 

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν σκληρής διαπραγμάτευσης πέτυχε την εφαρμογή του κανόνα 1/1 στο λόγο προσλήψεων/αποχωρήσεων των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα.

 

  Ερωτάται ο κ. υπουργός:

– Πού οφείλεται η στασιμότητα στην διαδικασία προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΚΖ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης;

– Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η κυβέρνηση, προκειμένου να εξασφαλίσει την άμεση διεξαγωγή του σχετικού διαγωνισμού, ώστε να μην χαθούν τα διαθέσιμα κονδύλια;

– Ποια είναι η πολιτική της Κυβέρνησης σε σχέση με τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης? Προτίθεται η Κυβέρνηση να τροποποιήσει την αποστολή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής σε αυτή;

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα