Δευτέρα, 15/04/2024 | 18:02

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει για την πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου

973 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 07/12/2018, 9:53 μμ | 0 σχόλια

 

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του σχετικά με την πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα Ηπείρου και τα δύο έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου: την Δήλωση Συμμετοχής και το Template, το οποίο θα περιέχει τις πληροφορίες που θα αναρτηθούν στο site της Διαδρομής www.ancienttheatersofepirus.gr

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο Τοπικό Σύμφωνο μπορούν να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα και να τα αποστείλουν είτε μέσω fax (2651033419) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (theatra@epirussa.gr) υπόψη κ. Γεωργίας Κιτσάκη ή κ.Αριστοτέλη Σταγκίκα.

Στη διάθεση σας για επιπλέον πληροφορίες στο Επιμελητήριο Πρέβεζας, κα Σέβη Κονταξή, τηλ. 2682029414 (εσωτ.4).

 

 

Template Πληροφοριών για προβολή των επιχειρήσεων του Τοπικού Συμφώνου Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

 

ΟΛΕΣ οι πληροφορίες Ελληνικά και Αγγλικά

 

ONOMA επιχείρησης ………………………………………………………….

Σύντομη περιγραφή  επιχείρησης , μέγιστο 30 λέξεις

 

Διεύθυνση………………………………………………………………………..

Τηλέφωνο…………………………..

E-mail……………………………..

Site …………………………………

Φωτό ή λογότυπο επιχείρησης 500  kB min – 2 MB max.

 

Συναινώ στην προβολή των παραπάνω πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου (www.ancienttheaters ofepirus.gr)

 

Ημερομηνία____________________

Ονοματεπώνυμο_________________

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

για  την προώθηση και αξιοποίηση της «Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία της περιοχής

 

ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

 

Ως (υπεύθυνος/νόμιμος εκπρόσωπος/ιδιοκτήτης) της επιχείρησης με την επωνυμία «…………………………………………………», σας δηλώνω ότι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε  οικειοθελώς στο Τοπικό Σύμφωνο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου.

 

(πόλη), (ημερομηνία)

(υπογραφή)

 

Ο/Η Δηλών/ούσα

(Ονοματεπώνυμο)

(Ιδιότητα)

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα