Παρασκευή, 23/04/2021 | 19:21

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

599 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 02/02/2018, 8:46 πμ | 0 σχόλια

 

 

 

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να εκφράσουμε για ακόμα μία φορά την απογοήτευσή μας για τους χειρισμούς του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και κατ’ επέκταση του Δήμου Πρέβεζας με αφορμή την πρόσφατη έκδοση απόφασης με την οποία το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου τάσσεται υπέρ της κατασκευής σταθερού κυματοθραύστη στο άκρο του δυτικού κρηπιδώματος του Λιμένος Πρέβεζας.

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Πρέβεζας σαν ΝΠΔΔ αλλά και το Δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας έχει εκφράσει σε όλες του τις αποφάσεις έως και σήμερα την βούλησή του για ισόρροπο και ισόνομο χαρακτήρα του Λιμένα Πρέβεζας ως προς και τις 3 χρήσεις αυτού, ήτοι εμπορικό, τουριστικό και αλιευτικό. Σε καμία τους απόφαση δεν αποποιείται κάποια εκ των ανωτέρω χρήσεων και γνώμονα είχε και θα έχει πάντα την περαιτέρω ανάπτυξη και των τριών δράσεων. Λόγω του ότι αυτές οι δραστηριότητες εδράζονται σε πολύ μικρά γεωγραφικά όρια καθιστά επιβεβλημένη  την ισόρροπη γειτνίαση και την αγαστή συνεργασία όλων απέναντι στην σωστή και αυτόνομη λειτουργία καθεμιάς εξ αυτών. Στην κατεύθυνση όλων των ανωτέρω οι αποφάσεις του «μοναδικού» υπεύθυνου φορέα για την διαχείριση του Λιμένα Πρέβεζας ο οποίος είναι το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο αποκλειστικά, όπως αυτό επιζητεί την νομιμότητα των εμπλεκομένων έναντι αυτού έτσι οφείλει και το ίδιο να την εξασφαλίζει μέσω των αποφάσεων τις οποίες και λαμβάνει. Πολιτικές, προσωπικές, οικονομικές κ.α. σκοπιμότητες στην λήψη των αποφάσεων του είναι πέρα από κάθε λογική του Δ.Σ. Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου είναι υποχρεωμένο ως δημόσιος φορέας να «σέβεται» και να εφαρμόζει τους νόμους, τις ισχύουσες συμβάσεις και τα αποτελέσματα και τα πορίσματα των επιστημονικών μελετών και φορέων τεκμηριωμένα και με κάθε νομιμότητα.

Αναφορικά ,με την θέση του κυματοθραύστη: Η θέση αυτού καθορίζεται στο βόρειο άκρο του δυτικού κρηπιδώματος τόσο στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 1996, όσο και στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση της μαρίνας όσο και στην τελική σύμβαση που υπεγράφη το 2008 αλλά και στο ΦΕΚ του 2013 «περί οριστικής χωροθέτησης της Μαρίνας». Επρόκειτο ουσιαστικά για αντικείμενο σύμβασης εν ισχύ την οποία συνυπογράφουν το Λιμενικό ταμείο Πρέβεζας αλλά και το Υπουργείο Τουρισμού. Η προηγούμενη διοίκηση παίρνοντας μια πολιτική απόφαση αποφαίνεται την βόρεια μετατόπιση κατά 6 μέτρα παραβιάζοντας τους όρους της σύμβασης και ουσιαστικά αυτή είναι που αλλάζει την απόφαση για τον κυματοθραύστη και όχι η τωρινή διοίκηση η οποία απλά επανάφερε την νομιμότητα του δημοσίου έναντι νομικών αλλά και ποινικών ευθυνών οι οποίες προκύπτουν σε μεταβολή των όρων σύμβασης μονοσήμαντα και αυθαίρετα. Προχωρώντας περαιτέρω στην προσπάθεια στήριξης της απόφασης της προηγούμενης διοίκησης (η οποία βέβαια δεν ήταν μόνο μία αλλά …τρείς διαφορετικές, μία αφορούσε βόρεια μετατόπιση στα 6 μέτρα, άλλη βόρεια μετατόπιση στα 20μέτρα και σε μια άλλη εκφράζεται η άποψη ότι δεν απασχολεί το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο η θέση του κυματοθραύστη!!), δεν προέκυψε καμία νομική ή τεχνική στήριξη που να αιτιολογεί και να στηρίζει έστω την ληφθήσα απόφαση από την προηγούμενη διοίκηση. Ακόμη και η Κυματική μελέτη του ΔΛΤΠ σαφώς όρισε ότι πέρα από νομικά που μας δεσμεύει η σύμβαση ούτε τεχνικά ευσταθεί η βόρεια μετατόπιση έναντι της αρχικής θέσης που προκρίνει και η σύμβαση. Άνοιξε εν ολίγοις ένα θέμα εκ του μηδενός χωρίς καμία ουσιαστική επιχειρηματολογία και παράνομο πέρα για πέρα . Και βέβαια δεν «έκλεισε» ,- όπως και πολλά άλλα- και φυσικά δεν είναι η μόνη απόφαση που άλλαξε καθώς υπάρχουν και  άλλες αποφάσεις οι οποίες έχουν ήδη αλλάξει από την τωρινή διοίκηση (παραχωρήσεις τραπεζοκαθισμάτων, περίπτερα) εναρμονίζοντας την έννοια της χρηστής και ισόνομης και ισότιμης διοίκησης προς όλους.

Αναφορικά με το είδος του κυματοθραύστη η σύμβαση αναφέρει «πόντιση πλωτού κυματοθραύστη βαρέως τύπου από σκυρόδεμα». Ενώ στο ΦΕΚ του 2013 αναφέρεται πως η τελική του μορφή θα προκύψει κατόπιν των οριστικών μελετών. Η κυματική μελέτη λοιπόν ήρθε και παραλήφθηκε τον 8/2016 και έλυσε και αυτό το ζήτημα: εξετάζοντας 3 διπλά σενάρια (σημείο 1 με σταθερό/πλωτό, σημαείο 2 στα 6 μέτρα με σταθερό/πλωτό και σημείο3 στα 20 μέτρα βόρεια σταθερό /πλωτό) καταλήγει ότι η βέλτιστη θέση και είδος είναι στο σημείο 1 (σημείο και της σύμβασης) και σταθερός. Στο σημείο αυτό υπάρχει και η εισήγηση του Λιμεναρχείου η οποία προκρίνει την λύση του σταθερού για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και τον έλεγχο πιθανών ρυπάνσεων από πετρελαιοειδή από την μια προς την άλλη πλευρά της λιμενολεκάνης. Επιπλέον η λύση του πλωτού απαιτεί «ρεμέντζα» (συρματόσχοινα) πρόσδεσης τα οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση (με τον τύπο 1/7) σε ένα βάθος 5,80 μέτρων θα πρέπει να έχουν μήκος 42 περίπου μέτρα προς το δυτικό κρηπίδωμα με αποτέλεσμα να χάνεται όχι 6 μέτρα ωφέλιμο (όσο είναι το μήκος του κυματοθραύστη) μήκος αλλά 47 συνολικά από τα 110 μέτρα που είναι το μήκος του δυτικού κρηπιδώματος. Η πρότασή σας εν κατακλείδι αναφορικά με την χρήση του δυτικού κρηπιδώματος, τεχνικά καταλήγει σε ένα ωφέλιμο μήκος της τάξεως των 63 μέτρων έναντι των 104 μέτρων που μας προσφέρει η λύση του σταθερού! Εξάλλου σας το επιβεβαίωσε και πρόσφατα ο Λιμενολόγος και μελετητής του Master Plan του λιμένα κος Ιορδάνης Σαχίνογλου σε πρόσφατη συνέντευξή του σε τοπική εφημερίδα όταν και κλήθηκε να πάρει θέση επί του θέματος.

Ως επαγγελματίες των οποίων η δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Εμπορικό Λιμένα της πόλης μας, ουδέποτε κληθήκαμε προκειμένου να προβάλλουμε αφενός μεν τις ενστάσεις και απόψεις μας, αφετέρου δε να προτείνουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις με γνώμονα την προάσπιση του συνόλου και όχι μόνον του ατομικού συμφέροντος. Αντιθέτως, ενημερωθήκαμε τελευταίοι και μάλιστα μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης !

Σύμφωνα τον νόμο φορέας διαχείρισης του χερσαίου χώρου λιμένα είναι αποκλειστικά και μόνο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ενώ σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο και μόνον!!. Κλήση σε συνεδρίαση για τοποθέτηση και εκφορά λόγου και άποψης απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα ή και φορείς οι οποίοι αιτούνται το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. όταν και εφόσον αυτό εισαχθεί κατόπιν έγκρισης του Προέδρου.  Αναφορικά βέβαια με το συγκεκριμένο θέμα το είναι γνωστές οι απόψεις σας μιας και το θέμα συζητείται 4 και πλέον χρόνια πια, αλλά έχουν εκφραστεί και στις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με την νέα διοίκηση του ΔΛΤΠ οι οποίες και είχαν προηγηθεί.

 

Μόλις το προηγούμενο έτος (11.08.16), το τότε Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου είχε υιοθετήσει απόφαση για την οριστική θέση του κυματοθραύστη αναλογιζόμενο την εναρμόνιση των πάσης φύσεως επιχειρηματικών / επαγγελματικών / εμπορικών / επενδυτικών συμφερόντων του συνόλου των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Λιμάνι της Πρέβεζας. Εξάλλου, οι αποφάσεις του Λιμενικού Ταμείου, ως Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πρέβεζας απαιτείται να λαμβάνουν υπόψη τη διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή να επιδιώκεται το «γενικό καλό» τόσο για την πόλη όσο και για τους δημότες της. Τα συμφέροντα των ιδιωτών ούτε μπορούν ούτε και πρέπει να υπερτερούν των συμφερόντων του γενικότερου συνόλου πολύ περισσότερο μάλιστα ότι είναι εφικτή λύση που εξυπηρετεί αμφότερες τις πλευρές. Η απόφαση αυτή δυστυχώς πλέον έχει αναιρεθεί !

 

Κατ αρχήν γνωρίζετε πολύ καλά πως καμία πρόταση δεν ευσταθεί χωρίς νομική ή τεχνική υπόσταση. Οι πολιτικές αποφάσεις είτε οι απόψεις του καθενός εξ υμών/ημών θα πρέπει όταν φθάνουν στα αρμόδια όργανα κεντρικής διοίκησης να είναι τόσο νομικά όσο και τεχνικά τεκμηριωμένες. Σε όλη την μέχρι σήμερα συζήτηση για την βόρεια μετατόπιση δεν υπάρχει καμία τέτοια τεκμηρίωση ιδιαίτερα όταν μιλάμε για παραβίαση των όρων μιας σύμβασης και αλλαγή νόμων του κράτους.

Δευτερευόντως θα πρέπει να σας θυμίσω ότι «ιδιώτες» όπως αναφέρεστε υπάρχουν και στην δική σας πλευρά, και όχι μόνο στην άλλη. Το γενικό σύνολο στο οποίο αναφέρεστε ορίζεται ως μια «αριθμητική κοινότητα με ομοειδή χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα και συμφέρονται» , κριτήριο το οποίο δεν πληρείται για όλους του υπογράφοντες της παρούσης επιστολής!

Για να υπάρχει «οριστική» απόφαση όπως αναφέρετε θα πρέπει πέρα από την λήψη αυτής να υπάρχει και κοινοποίησή της στα αρμόδια όργανα για τις περαιτέρω ενέργειες είτε προς την μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Σχετικά λοιπόν με το «οριστικό» ή  όχι της απόφασης για την θέση και το είδος του κυματοθραύστη σας παραπέμπω  στο έγγραφο της κας Μαρκάτου από το υπουργείο Τουρισμού (Μάρτιος/2017) όπου και ζητείται η οριστική απόφαση του φορέα σε σχέση με την θέση και το είδος του κυματοθραύστη (έγγραφο κατά πολύ μεταγενέστερο της απόφασης στην οποία αναφέρεστε), επίσης στο πρακτικό 66/9-1-2017 (και αυτό το έγγραφο κατά πολύ μεταγενέστερο)  της συζήτησης από την ΕΣΑΛ όπου και αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος, στην  οποία και αναφέρεται:

 

« ωστόσο σχετική πρόταση δεν έχει υποβληθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας, το οποίο δεν παίρνει θέση επί του θέματος, με αποτέλεσμα να μην δύναται να εγκριθούν από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού οι σχετικές μελέτες»

 

 

Και το ανωτέρω πρακτικό καταλήγει:

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Σ.Α.Α. 66/02 09-01-2017

Αναβάλλει τη λήψη σχετικής απόφασης προκειμένου :

  • Να ληφθεί η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας αναφορικά με τη χρήση του δυτικού κρηπιδώματος για τη παραβολή πλοίων και την φορτο-εκφόρτωση χύδην φορτίων με εξαίρεση του μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
  • Να υποβληθεί στην Επιτροπή η μελέτη κυματικής διαταραχής που ανατέθηκε από το

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας.

  • Να εξεταστεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του Ανατολικού κρηπιδώματος του λιμένα και η ενσωμάτωση του σε μελλοντική ανανέωση του γενικού προγραμματικού σχεδίου (Master Plan) λιμένα Πρέβεζας.

 

Σημειώνουμε ότι οριστική απόφαση προς το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και η κυματική μελέτη προς την ΕΣΑΛ έχουν πλέον διαβιβαστεί από την τωρινή Διοίκηση του ΔΛΤΠ.

 

 

Οι χειρισμοί του Λιμενικού ταμείου ουσιαστικά καθιστούν για τα επόμενα χρόνια μη λειτουργική (δηλαδή μη εκμεταλλεύσιμη) τη δυτική προβλήτα !!! Λένε μάλιστα ότι το μέτρο αυτό είναι προσωρινό μέχρι να αποπερατωθεί η ανατολική προβλήτα !! Για πόσα χρόνια ακριβώς ; Με ποια λογική το Λιμενικό Ταμείο, δηλαδή ο ίδιος ο Δήμος της Πρέβεζας υποβαθμίζουν το Λιμάνι της πόλης ; Μήπως από την εμπορική εκμετάλλευση του Λιμανιού δεν εξαρτώνται εκατοντάδες θέσεις εργασίας ; Ο Δήμος δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για αυτές τις θέσεις εργασίας ; Για τον Κοινωνικό αντίκτυπο ; Την απειλή της ανεργίας;

 

Αναφορικά με την χρήση της δυτικής προβλήτας (υπάρχει και εκτενής αιτιολόγηση παραπάνω) όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχει με το ΦΕΚ  του 2014 απαγόρευση παραβολής πλοίων με συγκεκριμένη αιτιολογική τεκμηρίωση. Η απαγόρευση αυτή λοιπόν έχει να κάνει πρωτίστως με κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας τους οποίους ο φορέας διαχείρισης επ΄ουδενί δεν δύναται να παραβλέψει, αλλά και δευτερεύοντος με κανόνες που διέπουν με εξελισσόμενη αναβάθμιση των χρήσεων του λιμένα (ιδιαίτερα το δυτικό και παραλιακό μέτωπο) με την ανάπτυξη πλέον ιδιαίτερα κερδοφόρου για την πόλη θαλάσσιου αλλά και περιηγητικού τουρισμού. Βέβαια αυτό είχε σαν συνέπεια η δραστηριότητα του εμπορικού λιμένα να περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο στην χρήση της νότιας προβλήτας. Από τις πρώτες συζητήσεις λοιπόν που είχαμε διαφάνηκε και τονίσαμε πως η μόνη λύση ήταν , είναι και θα είναι η επισκευή και χρήση της ανατολικής προβλήτας η οποία έχοντας ένα ωφέλιμο μήκος 300 μ μαζί με την υπάρχουσα νότια προβλήτα (μήκους 280 περίπου μέτρων) θα μας απέδιδαν συνολική επιφάνεια παραβολής πλοίων 580 μ. συνολικά. Θυμίζουμε πως το έργο ανακατασκευής της ανατολικής προβλήτας απεντάχθηκε από το συμβούλιο της επικρατείας το 2000. Μετά από 17 χρόνια λοιπόν τα οποία μεσολάβησαν και κατά την διάρκεια αυτών κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να κάνει έστω «μισή» κίνηση ώστε να δώσει οριστική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, η τωρινή διοίκηση ξεκίνησε τις συζητήσεις τον Απρίλιο του 2017 στα αρμόδια υπουργεία και την 1/8/2017 (τέσσερις μήνες από την ανάληψη καθηκόντων) προκήρυξε τον διαγωνισμό για τον ανάδοχο μελετητή της τροποποίησης του master plan αλλά και της μελέτης του έργου της ανατολικής προβλήτας. Διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και προχωρά. Παράλληλα σε όλες τις αποφάσεις περί χρήσης της δυτικής προβλήτας δεν είχαμε κανένα «διαπραγματευτικό» όπλο τόσο καιρό στα αρμόδια υπουργεία μιας και παντού αναφέραμε πως ….«ζητούμε την χρήση της δυτικής προβλήτας έως την κατασκευή της ανατολικής προβλήτας»…Ποια κατασκευή;;; εμείς δεν είχαμε συντάξει όλα αυτά τα χρόνια ούτε μισή σελίδα , δεν είχαμε κάνει καμία επαφή, δεν είχε ξεκινήσει καμία διαδικασία;;;

Ενημερωτικά σας υπενθυμίζω πως στο εμπορικό λιμάνι της Πρέβεζας αυτή την στιγμή η ετήσια κίνηση εμποριών πλοίων δεν ξεπερνά κατά με όρο τα 35 πλοία κάτι που σημαίνει περίπου 2 πλοία τον μήνα. Κανένα εξ αυτών δεν έχει μείνει στην «ράδα» (αναμονή πρόσδεσης) ούτε μία ώρα (όταν σε όλα τα λιμάνια παγκοσμίως μπορεί τα πλοία να περιμένουν και 2 και 3 και παραπάνω ημέρες για να προσεγγίσουν)  και όταν σε μία και μοναδική περίπτωση είχαμε 3 πλοία ταυτόχρονα το φθινόπωρο το 2017 με προσωπική εντολή & ευθύνη του Προέδρου του ΔΛΤΠ τοποθετήθηκε το ένα εξ αυτών στην «απαγορευμένη» δυτική προβλήτα ώστε να μην δημιουργηθεί καμία αναστάτωση και καμία καθυστέρηση τόσο κατά την εκτέλεση της δικής σας εργασίας αλλά και καμία δυσαρέσκεια από μέρους των πλοιοκτητών.

Επιπλέον θα πρέπει να σας θυμίσω τα οικονομικά στοιχεία του εμπορικού λιμένα για το έτος 2017: Έσοδα:146.603,00 ευρώ και Έξοδα: 221.806,00 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν ένα έλλειμα 75.203,00 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα έξοδα δεν αφορούν έκτακτα έργα ή ανάγκες αλλά «πάγια» λειτουργικά έξοδα του εμπορικού λιμένα Πρέβεζας. Η Δημοτική λιμενική αρχή λοιπόν στήριξε την εμπορική δραστηριότητα με 75.203,00 ευρώ χρήματα από ίδια έσοδα άλλων ανταποδοτικών δραστηριοτήτων μιας και όπως γνωρίζετε δεν επιδοτούνται και δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος πάγια έξοδα εμπορικών δραστηριοτήτων.

Πως λοιπόν όλα τα παραπάνω λοιπόν μεταφράζονται για εσάς «απαξίωση», «υποβάθμιση» και αδιαφορία για την λειτουργία του εμπορικού λιμένα και των θέσεων εργασίας αυτού; Πώς μια διοίκηση η οποία χρηματοδοτεί από ανταποδοτικά τέλη 75.203 ευρώ για την στήριξη των θέσεων εργασίας μπορεί να κατηγορηθεί ότι θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του λιμανιού;; Για ποια υποβάθμιση μιλάμε όταν για την φύλαξη και μόνο του εμπορικού λιμένα δαπανάται το ποσόν των 100.000 ευρώ ετησίως. Όταν το λιμάνι διαθέτει σε ισχύ ISO 9001-2008 και σύντομα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την λήψη και του ISO 9001-2015 πληρώντας ταυτόχρονα τIς διεθνείς προϋποθέσεις ασφάλειας λιμένων ISPS με όλες τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά;;

 

Τα ερωτήματα δυστυχώς είναι αμείλικτα ! Οι πολίτες της Πρέβεζας οφείλουν όμως να γνωρίζουν ! Οι αρμόδιοι αιρετοί πρέπει επιτέλους να τοποθετηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους και απέναντι σε εμάς και απέναντι στο Λαό της Πρέβεζας που αγωνιά για τον τόπο του !   

Οι πολίτες της Πρέβεζας να είναι βέβαιοι ότι η παρούσα διοίκηση του ΔΛΤΠ διαφυλάσσει, αναβαθμίζει και σχεδιάζει με γνώμονα το κοινό συμφέρον και πάντα στην λογική της πρόσθεσης και ποτέ της αφαίρεσης. Σύντομα, θα πρέπει να γνωρίζει ο Πρεβεζάνικος λαός ότι εάν υπάρχουν 80 διασφαλισμένες θέσεις εργασίας στον εμπορικό λιμένα με την ολοκλήρωση του τουριστικού λιμένα θα δημιουργηθούν άλλες 80 νέες θέσεις εργασίας που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας. Παράλληλα με αυτές τις θέσεις εργασίας αναπτύσσεται υπεραξία σε μια ολόκληρη τοπική οικονομία η οποία κινείται γύρω από κάθε δραστηριότητα που δημιουργείται! Είναι ΝΤΡΟΠΗ για όλους μας 10 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης του Τουριστικού Λιμένα να συζητάμε ακόμη για τα αυτονόητα στερώντας από την τοπική κοινωνία κάθε δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ωθώντας τα παιδιά μας στην ανεργία και την μετανάστευση! Είναι πραγματικά ΝΤΡΟΠΗ επί  χρόνια να σέρνεται ο τόπος μας πίσω από εμπάθειες, και πολέμους χαρακωμάτων, εις βάρος της κάθε προσπάθειας να γίνει κάτι καλό για τον τόπο!!

 

Αλήθεια, κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου και κύριε Δήμαρχε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της Ανατολικής Προβλήτας (για την οποία απαιτείται τροποποίηση του Master Plan) ; Τα έργα όμως κατασκευής του κυματοθραύστη έχουν ήδη ξεκινήσει ! Η εκμετάλλευση της δυτικής προβλήτας είναι πλέον αδύνατη ! Θέσεις εργασίας απειλούνται ! Αυτό είναι το όραμά σας για την πόλη ;

Η μετατόπιση ευθυνών είναι σύνηθες φαινόμενο και δεν είναι τωρινό! Αλήθεια κύριοι 17 χρόνια τώρα και ενώ συμμετείχατε σε λιμενικές επιτροπές παλαιοτέρων διοικήσεων του Λιμενικού Ταμείου γιατί δεν κάνατε το παραμικρό γι αυτή την περιβόητη ανατολική προβλήτα. Γιατί αφήσατε 17 χρόνια να πάνε χαμένα;;Γιατί δεν ξεκινήσατε την διαδικασία όπως ξεκινήσαμε εμείς αρχές Αυγούστου και μάλιστα κατηγορηθήκαμε τότε από τον κ. Τάκη Παππά ότι κάνουμε διαγωνισμό μέσα στον Αύγουστο με προφανή κατ΄εκείνον…δόλο!!! Και βέβαια με σκοπό να ξεκινήσει επιτέλους κάποια στιγμή η όλη διαδικασία!! Μια τέτοια διαδικασία το γνωρίζεται ότι με τους ρυθμούς του Δημοσίου είναι χρονοβόρα αλλά κάποτε έπρεπε να ξεκινήσει ανεξάρτητα από το πότε και ποιος θα την ολοκληρώσει. Είναι εγκληματικό για εμάς να βλέπουμε κοντόφθαλμα και με ορίζοντα ότι μπορεί μόνο να ολοκληρωθεί έως τις επόμενες…εκλογές !!

Αναφορικά με την κατασκευή του κυματοθραύστη αυτή δεν έχει ξεκινήσει μιας και εκκρεμούν οι οριστικές άδειες αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευδοκιμεί η σύγκριση έργων τα οποία εκτελεί ιδιώτης και έργων που εκτελεί το Δημόσιο. Δυστυχώς!!

Σε σχέση τώρα με το όραμά μας για την πόλη εφόσον μας δίνετε την ευκαιρία θα σας έλεγα ότι με μια πρώτη ματιά θα ονειρευόμουν ένα εμπορικό λιμάνι εκτός του Αμβρακικού στο Ιόνιο και σε άμεση σύνδεση με τον παραλιακό οδικό άξονα. Επειδή το όνειρο αυτό…χάθηκε πριν πολλά χρόνια όπως και πολλά άλλα να είστε βέβαιοι τόσο εσείς όσο και οι συμπολίτες μας ότι προσπαθούμε να μην χαθούν άλλες ευκαιρίες για τον τόπο, λειτουργούμε πάντα προσθετικά και ποτέ αφαιρετικά, ενισχύουμε ότι προσδίδει υπεραξία στον τόπο και την τοπική οικονομία, προσπαθούμε να  δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας ενθαρρύνοντας δραστηριότητες και νέες πρακτικές αλλά πάνω απ΄ όλα δεν έχουμε κανένα μα κανένα δικαίωμα να οπισθοδρομούμε και να κρατάμε την πόλη αγκυλωμένη σε αντιλήψεις, ιδεοληψίες και εκφοβισμούς που εκπορεύονται από την πρεμούρα ορισμένων να μην χάσουν τα κεκτημένα!!!

Μετά τιμής

Ευάγγελος Συγκούνας

Πρόεδρος ΔΛΤΠ

 

 

 

 

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα