Τετάρτη, 20/01/2021 | 23:58

Εμπορικός σύλλογος Πρέβεζας: Απάντηση γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για τη διοργάνωση Εμποροπανήγυρης

512 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 29/07/2017, 2:25 μμ | 0 σχόλια

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΥΠΟΨΗ Κου ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ : Απάντηση – γνωμοδότηση ,στην από 18/7/2017 αρ. πρωτ.1164 επιστολή σας

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Ως απάντηση – γνωμοδότηση στην ως άνω επιστολή που μας αποστείλατε, σας κάνουμε γνωστό ότι τόσο η θέση του Εμπορικού Συλλόγου , όσο και η θέση της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων (ΟΕΣΒΔΕΝ) όπου ανήκουμε είναι αρνητική. Η άρνησή μας έχει να κάνει με την νομιμότητα, την λειτουργία και την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εμποροπανηγύρεων. Θα θέλαμε κατηγορηματικά να ξεκαθαρίσουμε ότι εκ των πραγμάτων η λειτουργία τους δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις κατατόπους αγορές και στους συναδέλφους μας. Ο σύλλογός μας δεν απορρίπτει κάθε εμποροπανήγυρη, απαιτούμε όμως την τήρηση των διατάξεων που προβλέπει ο νόμος με σαφήνεια για την λειτουργία και την αδειοδότησή τους.

Από το σαφές γράμμα του νόμου και μάλιστα της διάταξης του αρ. 26 §1 ν. 4264/2014*, που ρυθμίζει μεταξύ άλλων θέματα υπαίθριου εμπορίου, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι ο επιχώριος Δήμος έχει δικαιοδοσία και δυνατότητα να παράσχει άδεια συμμετοχής μόνο για εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανήγυρεις και ζωοπανήγυρεις, που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες αγορές.

Σκοπός δηλ. του νόμου είναι η ρύθμιση ενός υπαρκτού φαινομένου, των πανηγυριών με εμπορικό χαρακτήρα, που ήδη διενεργούνται σε πόλεις και χωριά της επικράτειας, κατ’ έθιμο, ορισμένη περίοδο κάθε έτος, με ορισμένη αφορμή (θρησκευτική εορτή, επέτειο κλπ.) και όχι η κατά την κρίση του εκάστοτε Δήμου για την εξυπαρχής δημιουργία εμποροπανηγύρεων.

· Συμφώνως προς τα ανωτέρω σαφή δεδομένα, ο Δήμος δεν μπορεί να αποφασίσει την παροχή άδειας για εμποροπανήγυρη:

α. Χωρίς αυτή ν’ αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε εορτή ή επέτειο.

β. Χωρίς αυτή να έχει διενεργηθεί ποτέ στο παρελθόν.

Είναι λοιπόν προφανές ότι μια τέτοια απόφαση είναι μη νόμιμη για τους ανωτέρω λόγους, αφού δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι ουσιαστικοί όροι εφαρμογής της αντίστοιχης διάταξης .

Θεωρούμε λοιπόν ότι το ερώτημά σας δεν θα έπρεπε καν να υποβληθεί, καθώς στην ουσία προτρέπει στην παραβίαση της υπάρχουσας νομοθεσίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Είναι αδιανόητο ότι ένας δημόσιος φορέας μπορεί να αγνοεί το νομικό πλαίσιο που ορίζει σαφέστατα τον τρόπο και τις προϋποθέσεις για την διενέργεια εμποροπανηγύρεων για αυτό και πιστεύουμε ότι επιζητείτε την συνενοχή μας στις προειλημμένες αποφάσεις σας, την οποία όμως δεν σας παράσχουμε.

Με τιμή,

Για τον Εμπορικό Σύλλογο Πρέβεζας

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Κοντομίχης Αναστάσιος Μανίκη Ευαγγελία

24/07/2017

*«Άρθρο 26 Ειδικότερα θέματα υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου 1. Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου.»

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα