Τρίτη, 22/09/2020 | 15:57

Δήμος Ηγουμενίτσας: Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ)

340 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 03/05/2017, 5:58 μμ | 0 σχόλια
Ο Δήμος
Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του  Συμφώνου των Δημάρχων της Ε.Ε, στο
οποίο συμμετέχει από τον Νοέμβριο του 2015, ξεκίνησε την εκπόνηση του  Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ)  σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συμφώνου. Η
εκπόνηση χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος»
, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και το  Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
.
Στόχος του
ΣΔΒΕ αποτελεί η απογραφή των
εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) για το Δημοτικό Τομέα (κτίρια, οδοφωτισμό,
οχήματα), τον Οικιακό Τομέα
(κατοικίες-νοικοκυριά) και τον Τριτογενή
Τομέα
(επιχειρήσεις), η οποία θα επιτευχθεί με τη συλλογή στοιχείων
καταναλώσεων ενέργειας και ερωτηματολογίων
που θα συμπληρωθούν από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Δήμου.
Την απογραφή
των εκπομπών θα ακολουθήσει η σύνταξη αναλυτικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα περιέχει στοχευμένα μέτρα και δράσεις
ανά άξονα παρέμβασης (Δημοτικό, Οικιακό, Τριτογενή). Το Σχέδιο Δράσης θα
στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας,
στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας
, των Πράσινων Προμηθειών,
στη Βελτίωση της Ενεργειακής
Συμπεριφοράς
των Πολιτών και θα τεθεί προς Δημόσια Διαβούλευση για εύλογο χρονικό διάστημα.
Για να
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή
των πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων του Δήμου κατά την εκπόνηση της Α΄ Φάσης του ΣΔΒΕ, θα αναρτηθούν
ερωτηματολόγια α) για τον Οικιακό Τομέα και β) για τον Τριτογενή Τομέα, στην ιστοσελίδα του Δήμου σε ηλεκτρονική
μορφή (http://sdve.igoumenitsa.gr).
Επίσης,
ερωτηματολόγια για τον Οικιακό Τομέα σε έντυπη μορφή θα βρίσκονται διαθέσιμα
προς συμπλήρωση, σε χώρους Υπηρεσιών και
Φορέων
του Δημοσίου.      
Γραφείο Δημάρχου
Ηγουμενίτσας

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα