Τρίτη, 18/05/2021 | 12:12

ΕΛΜΕ Πρέβεζας, για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών στα σχολεία του Ν. Πρέβεζας

434 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 08/02/2017, 7:49 πμ | 0 σχόλια
Με την παρούσα επιστολή προς όλους τους  φορείς που εμπλέκονται με την οδική ασφάλεια θα θέλαμε να καταθέσουμε κάποιες σκέψεις  σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών στα σχολεία του νομού μας ,ευαισθητοποιώντας ταυτόχρονα και την κοινωνία για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα .
Αφορμή για αυτό ήταν η εικόνα που παρουσιάζουν οι διαβάσεις των πεζών κοντά και δίπλα στις σχολικές μονάδες του νομού μας και την οδική συμπεριφορά των οδηγών  έναντι των μαθητών και των πεζών γενικότερα.
Πολλές από τις διαβάσεις των πεζών που βρίσκονται δίπλα ή κοντά στα σχολεία  αφενός βρίσκονται σε   άθλια κατάσταση όσο αφορά την σήμανσή τους και διαγράμμισή τους και αφετέρου, η  οδική συμπεριφορά των οδηγών ελλείψει σχολικών τροχονόμων σε πολλά σχολεία του νομού μας εγκυμονεί κινδύνους για τους μαθητές.
Οι διαβάσεις των πεζών όπως γνωρίζουμε παίζουν σε όλη την Ευρώπη  και σε όλο τον κόσμο ένα σημαντικό ρόλο και συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση των ατυχημάτων με πεζούς.
Η Ινδία φτιάχνει τρισδιάστατες διαβάσεις πεζών για να κόβουν ταχύτητα οι οδηγοί. Ο υπουργός Μεταφορών της Ινδίας ,πρότεινε πρόσφατα η διαγράμμιση στις διαβάσεις των πεζών να γίνει τρισδιάστατη, ώστε τα τρισδιάστατα σχέδια να λειτουργήσουν σαν ψηφιακό φρένο  στην προσπάθεια με αυτόν τον τρόπο να μειώνουν ταχύτητα οι οδηγοί που περνούν από αυτές.
Δυστυχώς στην Ελλάδα υποβαθμίζεται ο ρόλος όχι μόνο των διαβάσεων, αλλά πολλές φορές και των φαναριών για τους πεζούς, με αποτέλεσμα να αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες ατυχήματος.
Τα φανάρια των πεζών είναι ισοδύναμα των υπολοίπων στις τυπικές διασταυρώσεις οδών και η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη επιφέρει και στις δύο περιπτώσεις αυστηρές κυρώσεις.
Πέρα όμως από τις κυρώσεις είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ένας πεζός και ιδιαίτερα, αν αυτός είναι μικρός ή ηλικιωμένος ή άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, εξαρτάται απόλυτα από τη δική μας συνεργασία, ώστε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα όπου κινούμαστε ως οδηγοί.
Το παρακάτω Άρθρο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρει:
Άρθρο 39. Συμπεριφορά των οδηγών πρός τους πεζούς
1. Όλοι οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς.
Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παράγραφος 1, 17 παράγραφος 3 περίπτωση στ’ ́ και 19 παράγραφος 1 του παρόντος Κώδικα, όπου σε οδοστρώματα υπάρχουν διαβάσεις πεζών, οι οποίες έχουν σημανθεί με πινακίδες ή διαγραμμίσεις και η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή τροχονόμους, οι οδηγοί οχημάτων υποχρεούνται:
α) Να σταματούν πριν από τη διάβαση, όταν απαγορεύεται σε αυτούς με σήμα να προχωρήσουν ή όταν τυφλοί χρησιμοποιούν και επιδεικνύουν το λευκό μπαστούνι τους, για να δείξουν ότι πρόκειται να διασχίσουν την οδό ή όταν τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) πρόκειται να διασχίσουν την οδό.
Όταν επιτραπεί να προχωρήσουν, να μη διακόπτουν ή παρεμποδίζουν τη διέλευση των πεζών, τυφλών ή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), οι οποίοι έχουν ήδη εισέλθει και προχωρούν στη διάβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντας Κώδικα.
β) Αυτοί που προτίθενται να στρίψουν σε άλλη οδό, στην είσοδο της οποίας υπάρχει διάβαση πεζών, να κινούνται αργά και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς που ήδη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται στη διάβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντας Κώδικα και σε περίπτωση ανάγκης να διακόπτουν την πορεία του οχήματός τους.
2. Αν σε σημασμένη διάβαση πεζών η κυκλοφορία των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή με τροχονόμο, οι οδηγοί υποχρεούνται να πλησιάζουν στη διάβαση με ταχύτητα τόσο μικρή ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς που τη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται σε αυτήν και σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτουν την πορεία του οχήματος τους για να επιτρέπουν την διέλευση των πεζών.
Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δικαιώματα και υποχρεώσεις στον δρόμο δεν έχουν μόνο τα οχήματα, όπως νομίζουμε μερικές φορές, αλλά και οι πεζοί.
Κατά συνέπεια, η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των πεζών είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αποφυγή των οδικών ατυχημάτων, και αυτό αφορά όλους μας ανεξαρτήτως ποιον φορέα εκπροσωπούμε.


Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Πρέβεζας


         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα