Τρίτη, 09/03/2021 | 12:03

Αλλαγές στο λιμάνι της Πρέβεζας- Σε ανατολική προβλήτα που θα κατασκευαστεί, το Εμπορικό

353 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 10/01/2017, 1:40 μμ | 0 σχόλια
Στην συνεδρίαση της
Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) στις 9-1-2017, στο Υπουργείο
Ναυτιλίας, εξετάστηκε μεταξύ άλλων και το θέμα
<<
Επικαιροποίηση Master plan  λιμένα Πρέβεζας, αναφορικά με την  χρήση δυτικού κρηπιδώματος και την
εγκατάσταση πλωτού κυματοθραύστη στην είσοδο του τουριστικού λιμένα Πρέβεζας>>
        Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
εκπροσωπήθηκε στην συνεδρίαση από την Πρόεδρο Κα Καζάκου Παρθενία, τον
Αντιπρόεδρο Κορωναίο Κοσμά και την Διευθύντρια Τεχνικών Έργων του Δήμου Κα
Μωραίτη Κων/να.
        Έγινε διεξοδική συζήτηση στην οποία
παρέστησαν και πήραν το λόγο  εκπρόσωποι
και των άμεσα ενδιαφερομένων όπως Λιμενεργατών , οδηγών φορτηγών αυτοκίνητων,
και ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε .
      Οι εκπρόσωποι του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου υποστήριξαν τις απόψεις τους και το αιτιολογικό της σχετικής απόφασης
με αριθ. 185/11-8-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου.
      
Κατατέθηκε υπόμνημα , στο οποίο αναφέρεται το ιστορικό της υπόθεσης και
καταλήγει με την προαναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ   που έχει ως εξής
 1. Την βόρεια μετατόπιση της θέσης του κυματοθραύστη κατά 6.00μ, σε
  ευθεία προέκταση από την βόρεια πλευρά της υπάρχουσας προβλήτας  , 
  σύμφωνα δε και με το υπ’ αριθμ.
  πρωτ. 3121.1-Φ75/26866/15/07.10.2015 έγγραφο του Γενικού
  Γραμματέα Λιμένων,
  Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, με το οποίο δεν εκφράζεται
  αντίρρηση για
  την εγκατάσταση
  πλωτού κυματοθραύστη 6,0  m  βορειότερα,
   σε  σχέση
   με
   τη
   θέση  που  προβλέπει
   η  υπ’  αριθμ.8216/90/13/28.03.2013 (ΦΕΚ 117/ΑΑΠΘ/10.4.2013) Απόφαση Υπουργού
  Ναυτιλίας & Αιγαίου
  και η υπ’ αριθμ. Τ/481/2.5.1996 (ΦΕΚ
  387/Β/27.5.1996)
  Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης περί χωροθέτησης του
  τουριστικού λιμένα Πρέβεζας.
 2. Να γίνει τροποποίηση της
  8216/115/12/15.10.2012 (ΦΕΚ 334/2012 τ.ΑΑΠ) απόφασης του Υπουργού
  Ναυτιλίας και Αιγαίου με την οποία απαγορεύεται η χρήση της δυτικής
  προβλήτας, ώστε να επιτραπεί η χρήση της, για την παραβολή πλοίων έως ότου
  κατασκευαστεί η ανατολική προβλήτα.
3. Παράλληλα θα πρέπει έως ότου ολοκληρωθούν τόσο
η μελέτη κατασκευής του ανατολικού κρηπιδώματος του Λιμένα Πρέβεζας όσο και τα
έργα κατασκευής αυτού να χρησιμοποιείται ως εμπορικός λιμένας το δυτικό κρηπίδωμα.
                                             Η
Πρόεδρος του Δημοτικού
                                               Λιμενικού
Ταμείου Πρέβεζας
                                           Παρθενία
Καζάκου

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα