Τρίτη, 26/05/2020 | 11:47

Επιστολή με ξεχωριστό ενδιαφέρον, για το Εμπορικό λιμάνι Πρέβεζας!

506 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 29/09/2016, 10:30 πμ | 0 σχόλια

Επιστολή από:
1. Σωματείο Λιμενεργατών Πρέβεζας
2. Μεταφορικός Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Δ.Χ.Φ. Αυτοκινήτων Ν. Πρέβεζας «ΝΙΚΟΠΟΛΗ» ΣΥΝ
Π.Ε.
3. Μεταφορικός Συνεταιρισμός Δ.Χ.Φ. Αυτοκινήτων Φιλιππιάδας & Πρέβεζας Συν. Π.Ε.
4. Σωματείο Ιδιόκτητων Φορτηγών Δ.Χ. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Ο Ανδρόνικος»
5. Βασίλειο Σαρδελή – Ναυτικό Πράκτορα
ΠΡΟΣ:
 κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Κων/νο Μπάρκα
 Βουλευτή Νέα Δημοκρατία κ. Στέργιο Γιαννάκη
 Περιφέρεια Ηπείρου – Υπ’ όψιν κ. Περιφερειάρχη
 Περιφέρεια Ηπείρου – Υπ’ όψιν κ. Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας
 κ. Δήμαρχο Πρέβεζας, τους δημοτικούς συμβούλους και όλες τις παρατάξεις
 Λιμεναρχείο Πρέβεζας – Υπ’ όψιν κ. Λιμενάρχη
 Δημοτικό λιμενικό ταμείο Πρέβεζας – Υπ’ όψιν κας. Προέδρου
 Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Επιστολή για τον Εμπορικό Λιμένα Πρέβεζας
Ύστερα από τις τελευταίες μας επιστολές, σαν μια πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε
για την αδιαμφισβήτητη σημασία του εμπορικού λιμένα για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή
και το ρόλο του ως μοχλός ανάπτυξης, ως εργαζόμενοι, θα θέλαμε να παραθέσουμε κάποια νέα
οικονομικά και όχι μόνο στοιχεία, που απορρέουν από τη λειτουργία του εμπορικού λιμένα για
το δεύτερο τετράμηνο του 2016. Είναι σημαντικό να παρουσιαστούν τα στοιχεία αυτά, εφόσον
το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται καθοριστικές εξελίξεις για το λιμάνι της Πρέβεζας και το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο καλείται να πάρει σαφείς αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστεί τις
δραστηριότητες του Λιμένα Πρέβεζας.
Αρχικά, θα παρουσιάσουμε τα οικονομικά στοιχεία για το 2ο τετράμηνο του 2016, αλλά
και του συνόλου του έτους μέχρι τώρα:
1. Στον πρώτο επισυναπτόμενο πίνακα, μπορείτε να βρείτε τις αφίξεις των πλοίων για το
2016 μέχρι και το τέλος Αυγούστου.
2. Όσον αφορά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας, για το δεύτερο τετράμηνο του
2016 έχει εισπράξει συνολικά περίπου ογδόντα τρεις χιλιάδες (83.000) ευρώ από την
δραστηριότητα του εμπορικού λιμένα. Αν προστεθούν και τα έσοδα του πρώτου
2
τετράμηνου, τότε τα έσοδα ανέρχονται στις εκατό σαράντα χιλιάδες (140.000) ευρώ.
Οι εισπράξεις αυτές αφορούν παροχές όπως χρήση μηχανημάτων, διελεύσεις,
παραλαβή σκουπιδιών και πετρελαιοειδών καταλοίπων, παράδοση νερού στα πλοία,
λιμενικά τέλη, κλπ.
3. Στο δεύτερο επισυναπτόμενο αρχείο, μπορείτε να βρείτε την επιστολή του Διευθυντή
του Τελωνείου Πρέβεζας, που επιβεβαιώνει ότι για το δεύτερο τετράμηνο του 2016,
το ύψος των φόρων, που καταβλήθηκε για εμπορεύματα (που αφίχθηκαν με πλοία
στο λιμένα) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται στο ποσό των δύο
εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (για την ακρίβεια
2.588.318,10 ευρώ). Αν προσθέσουμε και του πρώτου τετράμηνου τότε τα έσοδα
ξεπερνάνε το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο
μέχρι και Αύγουστο.
4. Έσοδα προκύπτουν ακόμα και στη Διεύθυνση Γεωργίας και φυσικά τους
ασφαλιστικούς φορείς.
Τα παραπάνω ποσά εισπράττονται αποκλειστικά από την δραστηριότητα του εμπορικού
λιμένα Πρέβεζας, και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο κάποιοι φορείς μιλάνε για «ραγδαία πτώση
στην εμπορική κίνηση του λιμανιού», «για έναν χώρο που έχουν συμφέρον μόνο κάποιοι
λιμενεργάτες» και λοιπά σχόλια που έχουν έναν καθαρά υπονομευτικό χαρακτήρα σε μια
περίοδο, που έχουν αναδειχθεί νέα συμφέροντα από τις χρήσεις του λιμένα Πρέβεζας.
Με αφορμή τα νέα οικονομικά στοιχεία της εμπορικής χρήσης του λιμανιού, θα θέλαμε
να παραθέσουμε τα σχόλιά μας για τις τελευταίες εξελίξεις, που έχουν άμεση επίδραση στην
εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού:
Κυματική Μελέτη τουριστικού λιμένα Πρέβεζας και αντίστοιχη απόφαση του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας
Ύστερα από την κατάθεση της κυματικής μελέτης από το γραφείο Μελετών της κας
Στέλλας Βλαχογιάννη, ακολούθησε η απόφαση 185/2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,
όπου και αποφασίστηκε η μετακίνηση του κυματοθραύστη κατά έξι μέτρα βορειότερα.
Ως εργαζόμενοι στον εμπορικό λιμένα, θα αναφέρουμε ότι δεν μας ικανοποιεί η
απόφαση αυτή μετακίνησης του κυματοθραύστη ΜΟΝΟ κατά έξι μέτρα. Γιατί με την
προϋπόθεση ότι η δυτική προβλήτα θα είναι ελεύθερη για την κάλυψη των αναγκών του
εμπορικού λιμανιού, περιορίζεται δραστικά το μήκος των πλοίων, που θα πλαγιοδετεί στη
συγκεκριμένη προβλήτα.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μέσω της ίδιας απόφασης, ζητάει και πάλι τη χρήση για
παραβολή πλοίων στην δυτική προβλήτα και ελπίζουμε το Υπουργείο να άρει αυτή την
απαράδεκτη απαγόρευση που επιβλήθηκε το 2012 και «με ασάφεια» παρέμεινε και με την
απόφαση του 2013, σημεία που έχουμε θίξει και σε προηγούμενες επιστολές μας.
Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ένα σημαντικό σημείο, που αναφέρεται και στην
κυματική μελέτη και πρόκειται για πλήρη παρανόηση/παραπληροφόρηση. Παρουσιάζονται
3
φωτογραφίες του «βόρειου κρηπιδώματος της Μαρίνας» με τις λεγόμενες «σημαντικές
φθορές». Δυστυχώς κανένας δεν έχει αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο σημείο ΠΟΤΕ δεν
ολοκληρώθηκε ή κατασκευάστηκε κρηπίδωμα. Πρόκειται για τσιμέντο που τοποθετήθηκε σε
πέτρες, ώστε να χρησιμοποιείται για την κατά καιρούς χρήση. Επαναλαμβάνουμε ποτέ δεν
ολοκληρώθηκε η κατασκευή αυτού του κρηπιδώματος. Αλλά η έλλειψη της πληροφορίας ή
γνώσης οδηγεί σε εντελώς λανθασμένα και ενίοτε κατευθυνόμενα συμπεράσματα.
Τέλος, να επισημάνουμε ότι στην κυματική μελέτη δεν λαμβάνεται υπ’ όψη η
εποχικότητα των ανέμων. Οι νότιοι άνεμοι που προκαλούν τον κυματισμό από τον οποίο θα
προστατέψει τον τουριστικό λιμένα ο προτεινόμενος κυματοθραύστης εμφανίζονται με
ελάχιστη συχνότητα και σχεδόν αποκλειστικά τον Χειμώνα που ο λιμένας είναι άδειος από
τουριστικά σκάφη.
Τροποποίηση Master Plan για την ανατολική προβλήτα του λιμανιού
Παρότι έχουν υπάρξει ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την
τροποποίηση του Master Plan, στο οποίο να περιλαμβάνεται και η κατασκευή της ανατολικής
προβλήτας, και έχει «δοθεί η εντολή» για επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά και υπόσχεση του
Λιμενικού Ταμείου για εκπόνηση νέας μελέτης, ΔΕΝ έχει υπάρξει καμία απολύτως ενέργεια
προς αυτή την κατεύθυνση.
Για την κατασκευή με σωστούς όρους της ανατολικής προβλήτας, ένα εξίσου βασικό
σημείο είναι και η κατάλληλη περιβαλλοντική μελέτη, για να αποφευχθούν προσκολλήσεις που
συνέβησαν στο παρελθόν για τη συγκεκριμένη προβλήτα.
Κρουαζιέρα
Τέλος θα θέλαμε να αναφερθούμε στον εμπορικό χαρακτήρα της τουριστικής κίνησης
για την πόλη μας. Κατά καιρούς έχουν ειπωθεί ανυπόστατες απόψεις για το αν η κρουαζιέρα
«αφήνει χρήματα» στην πόλη, αλλά και ασυναρτησίες περί μόλυνσης του περιβάλλοντος κλπ.
Αν ο Δήμος ή τα τουριστικά γραφεία της πόλης μας δεν μεριμνήσουν ΕΓΚΑΙΡΩΣ, ώστε να
εντάξουν οι κρουαζιέρες το λιμάνι και κατ’ επέκταση την πόλη της Πρέβεζας στο ταξίδι τους και
επιπλέον, οι εκδρομές των επιβατών να περιλαμβάνουν μέρη της Πρέβεζας, η κρουαζιέρα θα
παραμείνει στα μέχρις στιγμής επίπεδα για να μην αναφέρουμε και την απώλεια του “Aegean
Odyssey”, που είχε σταθερές περί τις τέσσερις με πέντε αφίξεις την καλοκαιρινή σεζόν. Σε αυτή
την μίζερη αντιμετώπιση της κρουαζιέρας, και με αφορμή την πρόσφατη πλαγιοδέτηση του
κρουαζιερόπλοιου VARIETY VOYAGER στην εναλλακτική παλιά προβλήτα στο ιστορικό κέντρο
της πόλης, παρατηρήσαμε με μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση ότι τα μεγάλα λάστιχα για την
ασφαλή πρόσδεση των κρουαζιερόπλοιων είχανε αφαιρεθεί! Αν πρόκειται για εχθρική στάση
συμπολιτών ή απλά ανευθυνότητα του Λιμενικού Ταμείου, δεν έχει τόση σημασία όση στο να
υπάρξει μια αλλαγή στον τρόπο υποδοχής της κρουαζιέρας, αλλά και οργανωμένη
κινητοποίηση πρόσκλησης κρουαζιερόπλοιων στην πόλη μας.
Με αφορμή και την κρουαζιέρα, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι ο εμπορικός λιμένας
δεν μπορεί να δέχεται καταργήσεις ή απαξιώσεις. Η δυτική προβλήτα του εμπορικού λιμένα θα
πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται, και μάλιστα τους καλοκαιρινούς μήνες να φιλοξενεί
4
κρουαζιερόπλοια αρκεί να έχει και τις απαραίτητες υποδομές, εγκαταστάσεις-γραφεία που θα
χρειάζονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.
Τέλος, θα αναφέρουμε το γεγονός ότι τα μέλη της επιτροπής του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Πρέβεζας, παρά τις πρωτοβουλίες μας τα τελευταία χρόνια, συνεχίζουν να μην μας
κρατάνε ενήμερους έγκαιρα για τις εξελίξεις, συνεχίζουν να αδιαφορούν για την τεχνογνωσία,
που μπορούμε να προσφέρουμε σε όλα τα καίρια θέματα που αφορούν το λιμάνι και τελικά να
καταλήγουν σε ασαφείς αποφάσεις και αποσπασματικές ενέργειες αφήνοντας
ανεκμετάλλευτες τις περισσότερες ευκαιρίες ώστε να βάλουν μια τάξη στη διαχείριση του
λιμανιού και των χρήσεων του.
Ζητάμε άμεσα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει στη μελέτη του master plan
του λιμανιού για να ξεμπλοκαριστεί, αλλά και να βελτιωθεί η λειτουργία του εμπορικού λιμένα,
ώστε εκτός της τεχνικής και οργανωτικής ανάπτυξης στη διακίνηση φορτίων, να υπάρξει και
κατάλληλη υποδοχή κρουαζιερόπλοιων (κατά κύριο λόγο στη Δυτική Προβλήτα)

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα