Κυριακή, 13/06/2021 | 22:53

Κατάθεση αιτήσεων, στο δήμο Πρέβεζας, για χρήση αιγιαλού…

369 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 05/05/2016, 10:43 πμ | 0 σχόλια
Από το Δήμο Πρέβεζας ανακοινώνεται πως την 27η Απριλίου 2016 δημοσιεύθηκε η παρ.56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/26-4-2016 τεύχος Α΄), σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ με αριθμ.πρωτ ΔΔΠ0005159/586ΒΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β) για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών , στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄βαθμού, έως 30-4-2017. Συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος σε τρίτους που έληξαν ή λήγουν έως την 30-4-2016, δεν παρατείνονται.
Καλούνται οι επιχειρηματίες που κατέχουν όμορες επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες και οι οποίοι δικαιούνται την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας , να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στο Δήμο Πρέβεζας (Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 και στα γραφεία του Δήμου στο Κανάλι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 13-04-2016, μαζί μετά παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
2. Δημοτική Ενημερότητα.
3. Αντίγραφο Μισθωτηρίου.
4. Τοπογραφικό διάγραμμα (κάτοψη του χώρου που ζητούν για εκμίσθωση).
5. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιπροσθέτως θα πρέπει να προσκομίσουν το ειδικό σήμα λειτουργίας και την υπεύθυνη δήλωση τιμών του 2016.
Καταλυτική Ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 13η Μαίου 2016.
Πέραν αυτής της ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
Όσοι δεν καταθέσουν αιτήσεις, το όμορο τμήμα αιγιαλού θα δημοπρατηθεί.


Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Χρήστος Μπαίλης

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα