Δευτέρα, 25/01/2021 | 12:25

Κατατοπιστική απάντηση του υπουργείου, σε ερώτηση Σ. Γιαννάκη, για τις υπηρεσίες υγείας!

358 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 10/12/2015, 2:20 μμ | 0 σχόλια
Απαντώντας στις με αρ. 452/22-10-15 ερώτηση,
που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Σ. Γιαννάκη, σχετικά
με προβλήματα λειτουργίας της του ΓΝ Πρέβεζας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στις προτεραιότητες του Υπουργείου μας είναι η αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών των Νοσοκομείων της χώρας, προκειμένου να
αντιμετωπίζονται άμεσα σχετικές ανάγκες πασχόντων συνανθρώπων μας.
Για το λόγο
αυτό το Υπουργείο μας μεριμνά πάντα για την ταχύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων
που υποβάλλονται από τα αρμόδια όργανα (Νοσοκομεία, ΥΠΕ) και αφορούν στην
οργάνωση και λειτουργία τμημάτων και Μονάδων Νοσοκομείων, όπως αυτό προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία, στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων και των
επιμέρους αναγκών των Νοσοκομείων.
Πέραν των
ανωτέρω και σε ότι αφορά το Καρδιολογικό Τμήμα του ΓΝ Πρέβεζας, σας γνωρίζουμε
ότι, βάσει του ισχύοντος Οργανισμού του, ο αριθμός των υφισταμένων θέσεων
εξειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Καρδιολογίας ανέρχεται σε τρεις (3)
θέσεις.
Όσον αφορά
στη λειτουργία του εν λόγω Τμήματος, λόγω νόμιμου διορισμού ιατρού στην Αθήνα,
αυτή υποστηρίχθηκε με την πρόσληψη επικουρικού ιατρού και τη συμμετοχή
Καρδιολόγων από το ΠΕΔΥ-ΜΥ Πρέβεζας και Άρτας.
Η αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου προωθεί τις διαδικασίες διορισμού προσωπικού του κλάδου
ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, παλαιότερων προκηρύξεων. Σε εφαρμογή αυτού, με τις
Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας:
·        
αρ. Α2α/ΓΠ39403/2011/27-10-2015 , με θέμα «Διορισμός σε θέση του κλάδου ιατρών
ΕΣΥ»,
·        
αρ. Α2α/ΓΠ62141/2011/27-10-2015 , με θέμα «Διορισμός σε θέση του κλάδου ιατρών
ΕΣΥ»,
Σελίδες
απάντησης: 2 Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 2
  • αρ.
    Α2α/ΓΠ77803/2011/27-10-2015, με θέμα «Διορισμός σε θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ»
    και
  • αρ. Α2α/ΓΠ84209/2011/27-10-2015, με θέμα «Διορισμός σε θέση του κλάδου
    ιατρών ΕΣΥ», π οποία έχει σταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ (σχ.
    έγγραφο Α2α/ΓΠοικ.84209/3-11-2015),
διορίζονται
στο ΓΝ Πρέβεζας ειδικευμένοι ιατροί ειδικοτήτων: Νευρολογίας, Οφθαλμολογίας,
Παθολογικής Ανατομικής και Ψυχιατρικής, αντίστοιχα.
Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
εξετάζει όλα τα υποβληθέντα αιτήματα των Διοικήσεων των Μονάδων και προωθεί τις
διαδικασίες διορισμού επικουρικών ιατρών όλων των ειδικοτήτων για την κάλυψη
άμεσων και επιτακτικών αναγκών, με τις διαδικασίες που ορίζονται στην εγκύκλιο
με αρ. Α2α/ΓΠοικ.46322/19-6-2015 (ΑΔΑ: 6ΗΠΡ465ΦΥΟ-ΘΦ7) «Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την
τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών και τη διαδικασία τοποθέτησής τους».
Για το ΓΝ Πρέβεζας έχει
δρομολογηθεί και ολοκληρώνεται η πρόσληψη τεσσάρων (4)
επικουρικών ιατρών, Καρδιολόγου, Παθολόγου Νεφρολόγου και Ουρολόγου.
Η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αναγνωρίζοντας τα πολύ σοβαρά
προβλήματα έλλειψης ανθρώπινου
δυναμικού στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας
/
της χώρας, αποφάσισε την παράταση της
θητείας των επικουρικών ιατρών και του λοιπού επικουρικού προσωπικού. Η θητεία
των εργαζόμενων λήγει την 31-12-2015 και ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση που θα
εξασφαλίσει την παράτασή της μέχρι 30- 9-2016.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.  
Γρ. Υπουργού
2.   Τμήμα
Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου &
Κωδικ.
3.  
Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
Δ/νση
Ανθρώπινων πόρων ΝΠ.                                          Ο
ΑΝΑΠΑ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                                    
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ
ΤΗΝΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

 

 


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα