Κυριακή, 13/06/2021 | 14:14

Προσωρινή διοίκηση , στο νοσοκομείο Πρέβεζας για να τρέξουν οι διαδικασίες!

412 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 28/12/2015, 4:40 μμ | 0 σχόλια

Προκειμένου να τρέξουν διαδικασίες και να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, ορίστηκαν προσωρινά μέλη της διοίκησης του νοσοκομείου Πρέβεζας, που η θητεία τους, λήγει σε… 2 (!) μήνες. σύμφωνα με την απόφαση όπως αυτή αναρτήθηκε στο διαύγεια, έχει ως εξής:

1. Τροποποιούμε την αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.9323/10-2-14 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ
67/ΥΟΔΔ/12-2-14, Α.Δ.Α.: ΒΙΡΧΘ-1ΡΧ), και ορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού
Νοσοκομείου Πρέβεζας, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίων Νήσων, τα κατωτέρω πρόσωπα :
1. ΦΟΝΤΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟ-ΕΥΚΛΕΙΔΗ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 285155, Μηχανολόγο Μηχανικό, ως
τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο, σε αντικατάσταση του Γιολδάση Βασιλείου, με αναπληρωτή
του τον ΠΑΠΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Κυριαζή, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 307772, Συνταξιούχο Τοπογράφο,
σε αντικατάσταση της Χατζηπαντελίδου Μαρίας.
2. ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 286178, Μηχανολόγο Μηχανικό –
Εκπαιδευτικό, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Μαρή Αλέξανδρου, με αναπληρωτή
του τον ΑΥΔΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 768664, Καθηγητή Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, σε αντικατάσταση του Κορμέντζα Κωνσταντίνου.
3. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του
Συμβουλίου – ήτοι την 11-02-16.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα