Τετάρτη, 02/12/2020 | 15:36

Τεχνική

Επιμελητήριο Πρέβεζας: AUTHENTIC-OLIVE-NET – 2η Τεχνική Συνάντηση

02/06/2020, 3:53 μμ | 0 σχόλια

    Η δεύτερη Τεχνική Συνάντηση του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET – συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2020 μέσω […]

Διαβάστε περισσότερα