Σάββατο, 03/12/2022 | 05:14

Νοστράδαμο

Μιλόυν για το τέλος του κόσμου το 2022 επικαλούμενοι τον Νοστράδαμο και τους Μάγια

09/01/2022, 7:36 πμ | 0 σχόλια

Με την έλευση του 2022, αρκετοί συνωμοσιολόγοι έχουν ανοίξει τα αρχαία βιβλία ιστορίας και ξεσηκώνουν θεωρίες, από το Ημερολόγιο των Μάγιας ή τις προβλέψεις του […]

Διαβάστε περισσότερα