Τρίτη, 19/01/2021 | 17:17

Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ : Πρόσκληση για Ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

20/11/2019, 6:31 μμ | 0 σχόλια

                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκαν:   η αριθμ. 1616/5-7-2019  ( κωδικός 32.41.2) ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ 2η   Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο […]

Διαβάστε περισσότερα