Σάββατο, 16/11/2019 | 01:25

έγκριση χρηματοδότησης

Επιμελητήριο Πρέβεζας : θετική αξιολόγηση και έγκριση χρηματοδότησης για το «FRESH WAYS»

17/04/2018, 10:04 πμ | 0 σχόλια

    Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας “INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020” υποβλήθηκε πρόταση από σχήμα εταίρων με επικεφαλής εταίρο το αεροδρόμιο του Μπάρι […]

Διαβάστε περισσότερα