Τρίτη, 06/06/2023 | 10:47

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

113 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 24/03/2023, 3:29 μμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 2η Τακτική Συνεδρίαση, στις 29 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

 

Τρόπος Διεξαγωγής της συνεδρίασης:  Μεικτή Συνεδρίαση  (δια ζώσης: με φυσική παρουσία και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη: μέσω της εφαρμογής ZOOM σε σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί),  σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών). 

 

 1. Επικύρωση πρακτικού Νο 1/08-02-2023 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Μηνάς Μικρούλης.

 

 1. Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

       Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας- Ενημέρωση. 

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης και η Ειδικός Συνεργάτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιππολύτη Μακρή.

 

 1. Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2023 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης και η Ειδικός Συνεργάτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιππολύτη Μακρή.

 

 1. Έγκριση Απολογισμού Δράσεων Έτους 2022 του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (Ν.4497/2017 αρθ.79 παρ.3). 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 1. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου στην  Επιτροπή  Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του Τ.Π. CLLD/LEADER  ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 1. Καθορισμός μηνιαίων εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στα Μέλη του ΠΕΣΗ (ΦΕΚ 27/Α/14-2-2023 Ν. 5019, αρ. 76).

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 1. Ενημέρωση για το με αρ. πρωτ. 999/07-03-2023 έγγραφο του εκκαθαριστή κ. Δ. Φίλη για την εκκαθάριση του “ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ”, “EPIRUS BIC”. Λήψη απόφασης.

        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 1. Βεβαίωση οφειλών – συνδρομών μελών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για το έτος 2013 προκειμένου της αποφυγής της 10ετής παραγραφής σύμφωνα με το Ν. 4497/2017.

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

 

 1. Βεβαίωση ανείσπρακτων τελών Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για το έτος 2018 προκειμένου της 5ετής παραγραφής σύμφωνα με την ΚΥΑ 79752/14 ΦΕΚ 3623/Β/23-12-2014 αρθρ. 3.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης. 

 

                                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                                                   Ο Πρόεδρος                     

                                                                       

                                                                                Ιωάννης Μπούρης

 

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα