Πέμπτη, 02/02/2023 | 01:17

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων στα πλαίσια του Κανονισμού 1/2005 και της ΚΥΑ 314754/2009 (Β’ 2025)

151 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 15/12/2022, 11:03 πμ | 0 σχόλια

 

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων στα πλαίσια του Κανονισμού 1/2005 και της ΚΥΑ 314754/2009 (Β’ 2025)

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 17 έως και τις 19 Ιανουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή, κόνικλοι και πουλερικά) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο λαμβάνει χώρα βάσει:

  1. της απαίτησης των άρθρων 6 και 9, καθώς και των Παραρτημάτων Ι –ΙV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97»
  2. των διατάξεων του άρθρου 3 της ΚΥΑ 314754/2009 (Β’ 2025) «Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 1/2005 και 1255/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και για τις τρεις μέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του και τα μαθήματα θα διεξαχθούν διαδικτυακά (εξ αποστάσεως ) με τη χρήση συνδέσμου που θα παράσχει η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ.    Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει αιτήσεις σε όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίας της Χώρας. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις έχουν συσσωρευτεί εξαιτίας της αδυναμίας πραγματοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα τρία προηγούμενα έτη λόγω των μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις είτε από δικό τους χώρο είτε κατόπιν προσέλευσης στα γραφεία των Τμημάτων Κτηνιατρικής κατόπιν

διαθεσιμότητας και μεταξύ σας συνεννόησης. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα παρακολουθήσουν από δικό τους χώρο θα λάβουν από εσάς το σύνδεσμο που θα σας αποστείλουμε.

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε χώρους που προτείνουμε να διαθέσουν οι κατά τόπους Κτηνιατρικές υπηρεσίες των οικείων ή όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 μετά το πέρας των διαλέξεων ή την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 ή τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 κατόπιν συνεννόησης των εξεταζόμενων με τις εν λόγω υπηρεσίες και υπό την επιτήρηση υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών. Εξετάζεται από πλευράς μας η δυνατότητα διάθεσης μεγαλύτερων αιθουσών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μετά το πέρας της διεξαγωγής των εξετάσεων, τα γραπτά μαζί με τα φωτοαντίγραφα ταυτότητας και διπλωμάτων οδήγησης (βλέπε κατωτέρω) θα αποσταλούν από τις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στο Τμήμα Προστασίας των Παραγωγικών Ζώων και Ζώων Εργαστηρίων της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων , Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ με απόδειξη παραλαβής για τη διόρθωση και βαθμολόγησή τους και την έκδοση των Πιστοποιητικών ικανότητας.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.

 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκπαιδευόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν αντίγραφο της ταυτότητάς τους, του διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Γ και άνω σε ισχύ και της αίτησης τους, στο οικείο Τμήμα Κτηνιατρικής ώστε να αποσταλούν στην υπηρεσία μας μαζί με το έντυπο εξέτασής τους.

 

Θα ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα ενημέρωση για το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου καθώς και για τον τρόπο παρακολούθησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Το εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία των συμμετεχόντων έχει αποσταλεί σε προηγούμενα σεμινάρια. Θα αποσταλεί ξανά σε όποιον δεν το έχει και μας το ζητήσει.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δρ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα