Δευτέρα, 04/12/2023 | 21:15

Π.Ε Πρέβεζας: «Υπενθύμιση εγγραφής – επικαιροποίησης εθνικού μητρώου εμπορικού εκμεταλλεύσεων πουλερικών»

245 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 15/11/2022, 11:51 πμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ: «Υπενθύμιση εγγραφής – επικαιροποίησης εθνικού μητρώου εμπορικού εκμεταλλεύσεων πουλερικών»

Σχετ:
1) Η υπ.’ αρ. 1824/332840/24.11.2021 (ΦΕΚ Β΄ 5718) υπουργική απόφαση
2) Η με αρ. πρωτ. 548/360327/13-12-2021 εγκύκλιος
3) Η με αρ. πρωτ. 295/170935/21-06-2022 εγκύκλιος
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 1824/332840/24.11.2021 (ΦΕΚ Β ́ 5718) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη δημιουργία εθνικού ηλεκτρονικού μητρώου εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών, οι ιδιοκτήτες των εκτροφών εκείνων που βρίσκονταν σε λειτουργία στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω ΥΑ, οφείλουν έως τις 10 Δεκεμβρίου 2022 να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο ή να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους σε αυτό, κατά περίπτωση. Ειδικά για τις εκμεταλλεύσεις ωοπαραγωγών ορνίθων, τα εκκολαπτήρια και τα αναθρεπτήρια πουλερικών, η μεταβατική περίοδος έχει ήδη παρέλθει καθώς έχει ξεκινήσει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ».
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν συμμορφωθεί έως σήμερα, να προβούν στην υποβολή της σχετικής αίτησης εγγραφής ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι στις 10 Δεκεμβρίου 2022, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τον ν.4235/2014 (άρθρο 23, παράγραφος δ, σημείο 3) περί μη εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις εκμεταλλεύσεις εκείνες που έπρεπε να είχαν εγγραφεί ή επικαιροποιηθεί τα στοιχεία τους πριν την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ».
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι μη εγγεγραμμένες εκμεταλλεύσεις στο ηλεκτρονικό μητρώο δε θα καταχωρίζονται στο σύστημα TRACES, ενώ όσες από αυτές είναι ήδη καταχωρισμένες στο εν λόγω σύστημα θα διαγραφούν.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα