Κυριακή, 04/12/2022 | 04:16

Πρέβεζα: Μεταγραφική “Βόμβα” Γεωργάκου με Αντιδήμαρχο Ηλία Αλεξανδρή

798 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 04/10/2022, 8:53 πμ | 0 σχόλια

 

Στα πλαίσια της διεύρυνσης του ψηφοδελτίου της Παράταξης “Δήμος της καρδιάς μας” είναι και η ανακοίνωση της αντιδημαρχίας του Ηλία Αλεξανδρή από τη Δημοτική αρχή Πρέβεζας του Νίκου Γεωργάκου. Ο Ηλίας Αλεξανδρής εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Πρέβεζας με την παράταξη του Ευάγγελου Ροπόκη “Δημοτική ανατροπή”, ωστόσο είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τις 22 Μαρτίου του 2021. Είναι σίγουρο ότι η εξέλιξη αυτή θα πυροδοτήσει συζητήσεις με την παράταξη του Δημάρχου φυσικά να παίρνει τα credits αυτής της…”μεταγραφής”. Ακολουθεί η απόφαση αναφορικά με τον Ηλία Αλεξανδρή ο οποίος είναι πλέον αντιδήμαρχος Πρέβεζας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα!

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 4.10.2022
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθμ.πρωτ.: 18033
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας
Αρμόδιος Υπάλληλος: Αδάμου Δήμητρα
Τηλέφωνο 2682 3 60633
E-mail: adamou@1485.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Ανάθεση καθηκόντων σε δημοτικό σύμβουλο»
ΑΠΟΦΑΣΗ 581/2022
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου, όπως
ισχύουν.
2. Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την
εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του
δημοτικού συμβουλίου (περίπτ.ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/11)
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας, δεδομένου ότι ο δημοτικός
σύμβουλος θα εκτελεί το έργο τους χωρίς αποζημίωση.
Αποφασίζουμε
Αναθέτουμε, στο δημοτικό σύμβουλο, Αλεξανδρή Ηλία του Δημητρίου, να
συνδράμει, χωρίς αμοιβή, συμβουλευτικά το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους
με τους οποίους θα συνεργάζεται για τα κατωτέρω θέματα:
1. Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
2. Σχεδιασμού και υλοποίησης της εφαρμογής Σχεδίου Πόλης
3. Ενεργειακής Διαχείρισης και λήψης μέτρων για την μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης.
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα