Κυριακή, 01/10/2023 | 10:32

Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων

233 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 30/09/2022, 9:44 πμ | 0 σχόλια

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους πολίτες ότι για το χρονικό διάστημα: από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 15η Φεβρουαρίου 2023 η αποκομιδή ογκωδών αστικών αποβλήτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες μικρές οικιακές συσκευές, στρώματα, φελιζόλ, ξύλινα κιβώτια κλπ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες ανά περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.
Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 24-27 Οκτώβρη και 20-23/27-30 Δεκεμβρίου θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα κεντρικά σημεία του Δήμου.
Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας αποκομιδής, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούνται οι πολίτες:
να εναποθέτουν τα ογκώδη απόβλητα μόνο τις δύο (2) προηγούμενες ημέρες του προγράμματος της αποκομιδής τους,
να τοποθετούν τα ογκώδη στους χώρους που υποδεικνύονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων και σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν έχουν καθοριστεί, να εναποθέτουν τα ογκώδη έξω από τους κάδους και δίπλα από αυτούς, φροντίζοντας να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους,
να ενημερώνουν άμεσα για έκτακτες περιπτώσεις και πριν εναποθέσουν τα ογκώδη ή για ογκώδη στο κέντρο της πόλης, είτε το αρμόδιο τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626, είτε τον Πρόεδρο της Κοινότητας.
Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση των μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών προερχόμενων από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σύμφωνα και με τα άρθρα 6.5.Β, 8.5 και 9.3 του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας. Την αποκομιδή τους, μεταφορά και διάθεση υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες και οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα αυτά.
Τέλος, απρόβλεπτα γεγονότα ή τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την τήρηση του προγράμματος αποκομιδής, θα αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό από την Υπηρεσία κατόπιν σχετικών ενημερώσεων και ανακοινώσεων.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών
Περιοχή Ηγουμενίτσας (κέντρο πόλεως):
Μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626
Περιοχή Νέας Σελεύκειας:
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022
Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2023
Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023
Περιοχή Γραικοχωρίου:
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023
Περιοχή Λαδοχωρίου:
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023
Περιοχές Αμπέλια – Εθν. Αντιστάσεως – Κωτσέικα – Μαυρούδι:
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)
Περιοχές Καστρί – Αγ. Βλάσιος:
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022
Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023
Περιοχές Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου:
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ)
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ)
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023
Περιοχή Πλαταριάς:
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022
Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023
Περιοχές Φασκομηλιά – Σκορπιώνα – Αργυρότοπος – Πολυνέρι:
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022
Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023
Περιοχή Συβότων:
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2022
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023
Περιοχή Πέρδικας:
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023
Περιοχές Μαργαρίτι – Καταβόθρα – Ελευθέρι – Σπαθαραίοι – Μορφάτι:
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023
Περιοχές Καρτέρι – Μεσοβούνι – Μαζαρακιά:
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023
Περιοχές Αγ. Μαρίνα – Βασιλικός – Μύλοι:
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022
Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα