Τετάρτη, 08/02/2023 | 13:02

Πρόσληψη 35 ατόμων ΙΔΟΧ για την καθαριότητα σχολικών μονάδων από τον Δήμο Πρέβεζας

486 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 05/08/2022, 11:22 πμ | 0 σχόλια

Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Αιτήσεις υποβάλλονται από 5 έως και 19/8/2022 .
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης:13980/4.8.2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sox@1485.syzefxis.gov.gr. Η αίτηση και αναλυτικά η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Πληροφορίες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο Πρέβεζας) Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Τηλέφωνο : 2682360633.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα