Δευτέρα, 04/12/2023 | 21:39

Π.Ε. Πρέβεζας: Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

437 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 20/06/2022, 2:49 μμ | 0 σχόλια

Έχοντας υπόψη:
Το Ν.3852/10 [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.]
Το Ν.3013/02 [Περί αναβάθμισης Πολίτικης Προστασίας ΦΕΚ 102/Α/2002,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.]
Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη [ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ].
Το υπ΄αριθμ. 8797/06-12-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. /Δ.Σ. & Α.Ε.Α. Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών 4Η έκδοση με την κωδικη ονομασία [ ΙΟΛΑΟΣ / ΞΕΝΟΚΡΤΑΤΗΣ ] [ΑΔΑ:ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ]
Το υπ΄αριθμ. 2876/12-04-2021 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας Του Πολίτη / Γ.Γ.Π.Π./Δ.Σ.& Α.Ε.Α.
Σας γνωρίζουμε κατόπιν του 3 σχετικού που αφορά το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί, συγκαλείται το [ Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π ] Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολίτικης Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

στις 23 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.
στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πρέβεζας

Η εν λόγω σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί υπό την Προεδρία του κ. Αντιπεριφερειάρχη.
Σκοπός της σύσκεψης είναι η μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στο 4 σχετικό για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας .

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των κ.κ. Δημάρχων καθώς και όλων των εμπλεκομένων φορέων, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να χαραχθεί ενιαία πολιτική και να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός όλων μας για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος.
Στη σύσκεψη του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. παρακαλούμε να συμμετάσχουν όλοι οι αποδεκτές του παρόντος.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ν. ΠΑΠΠΑΣ

 

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα