Σάββατο, 09/12/2023 | 07:43

Στην Πρέβεζα γονείς μαθητών επωμίζονται οι ίδιοι το κόστος της αγοράς των βιβλίων δεύτερης ξένης γλώσσας

443 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 30/03/2022, 11:25 πμ | 0 σχόλια

ΕΡΩΤΗΣΗ
Θεσσαλονίκη, 14/12/2021
Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: «Στην Πρέβεζα γονείς μαθητών επωμίζονται οι ίδιοι το κόστος της
αγοράς των βιβλίων δεύτερης ξένης γλώσσας, λόγω κρατικής αδιαφορίας και κωλυσιεργίας»
Κυρία Υπουργέ,
Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Πρέβεζας, αγανακτισμένοι είναι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί της τοπικής κοινωνίας για την έλλειψη ανακλαστικών και την κωλυσιεργία που επιδεικνύει το Υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με την καταβολή των ανάλογων κονδυλίων για την έγκαιρη προμήθεια των βιβλίων της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα σχολεία του νομού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι δυσαρεστημένοι γονείς, το πρόβλημα είναι χρόνιο και κάθε φορά είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν με δικά τους έξοδα τα βιβλία δεύτερης γλώσσας των παιδιών τους. Όταν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, εφαρμόζοντας τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες, η προμήθεια βιβλίων δεύτερης ξένης γλώσσας υλοποιείται ομαλά και τις σχετικές πληρωμές υλοποιεί ο εκάστοτε Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνο στον Νομό Πρέβεζας για χρόνια οι γονείς αναγκάζονται να πληρώνουν για αυτά τα βιβλία. Σε επιστολή διαμαρτυρίας τους προς την αρμόδια Υπουργό, οι εκπαιδευτικοί της Πρέβεζας επισημαίνουν ότι με την ατέρμονη ανταλλαγή εγγράφων των αρμοδίων υπηρεσιών και τον γραφειοκρατικό λαβύρινθο εμποδίζεται η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την παραγγελία των βιβλίων, με αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, λίγες μέρες πριν τις διακοπές Χριστουγέννων, τα βιβλία να μην έχουν φτάσει ακόμη στα σχολεία. Το Υπουργείο με τη σειρά του δικαιολογείται ότι δεν έχει καταβάλει τα κονδύλια για την αγορά των βιβλίων, γιατί δεν έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά από καμία Σχολική Επιτροπή έως και σήμερα. Επί χρόνια παρουσιάζεται το πρόβλημα με τις Σχολικές Επιτροπές του Νομού Πρέβεζας, όπως προκύπτει από τις σχετικές αλληλογραφίες μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Βλέποντας όμως ότι το Υπουργείο δε δίνει λύση, αδυνατούν να επανέρχονται κάθε χρόνο, αφού δεν υπάρχει κάποια σχετική οδηγία από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα ο Νομός Πρέβεζας ίσως είναι ο μοναδικός σε όλη τη χώρα που οι γονείς πληρώνουν με δικά τους έξοδα τα βιβλία δεύτερης ξένης γλώσσας. Όμως είναι χρέος της Πολιτείας η διασφάλιση ισότιμων προϋποθέσεων για όλους τους μαθητές, όπως είναι υποχρέωση της κεντρικής διοίκησης, όταν η ίδια ανακαλύπτει ή όταν της κοινοποιείται κάποιο πρόβλημα σε μια περιφέρεια της αρμοδιότητάς της, να κινητοποιεί τις υπηρεσίες της και να λύνεται το πρόβλημα στην κατεύθυνση διαμόρφωσης όρων ισοτιμίας στην παροχή υπηρεσιών για όλους. Οι μαθητές της Πρέβεζας δε θα πληρώνουν το μάρμαρο της κρατικής ραθυμίας και κωλυσιεργίας. Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να δώσει λύση εδώ και τώρα στο χρόνιο αυτό πρόβλημα.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να δώσετε λύση στο χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τη μαθητική κοινωνία της Πρέβεζας;
2. Για ποιους λόγους και παρά τις διαμαρτυρίες των πολιτών της Πρέβεζας δε δίνετε λύση στο χρόνιο πρόβλημα του Νομού;
3. Προτίθεστε να κινητοποιήσετε τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες στον Νομό Πρέβεζας να κινητοποιηθούν και σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές του Νομού να δοθεί λύση στο πρόβλημα;
4. Συνειδητοποιείτε ότι με την υπάρχουσα πολιτική έχουμε στην προκειμένη περίπτωση καταστρατήγηση της δωρεάν εκπαίδευσης και της εξασφάλισης ισότιμων ευκαιριών στη μόρφωση για ομάδα μαθητών; Τι τους απαντάτε σχετικά;
Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 2232/12-1-2022»

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Για την έγκριση και εκτύπωση βιβλίων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 169959/Δ2/15-12-2020 Υ.Α. Για τη διαδικασία προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2021-2022 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Φ.52/101583/Δ1/18-8-2021 εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.13.1/10655/16-12-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου: «(…) Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας απάντησε: (…) όλα τα διδακτικά βιβλία συμπεριλαμβανομένων και των βιβλίων β’ ξένης γλώσσας καθώς και τα βιβλία των εκπαιδευτικών, χορηγούνται δωρεάν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.1566/1985(ΦΕΚ 167/τ. Α’) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ». (…) Αναφορικά με το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, κατόπιν επικοινωνίας και ενημέρωσης των σχολικών μονάδων στις οποίες διδάσκεται η ιταλική γλώσσα, σας γνωρίζουμε ότι η δαπάνη για την προμήθεια πραγματοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από τις σχολικές επιτροπές των σχολικών μονάδων. (…)».
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ Φ.13.1/1610/24-2-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας απάντησε τα εξής: «(…) Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού δεν υπέβαλε δικαιολογητικά. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ΔΥΕΕ ν. Πρέβεζας για την προσκόμιση των επιπλέον δικαιολογητικών που της ζητήθηκαν. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας δεν προσκόμισε τα συμπληρωματικά

δικαιολογητικά που της ζητήθηκαν με αποτέλεσμα ο φάκελος που μας είχε υποβάλει να παραμείνει ελλιπής (…)».

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα