Πέμπτη, 06/10/2022 | 18:30

Επιμελητήριο Πρέβεζας: Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

385 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 08/12/2021, 5:19 μμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου».

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 13η Τακτική Συνεδρίαση, στις 13 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικού Νο 12/29-11-2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

2. Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

3. Έγκριση μετάταξης του μόνιμου υπαλλήλου του κ. Ν. Καραμάνη από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά στο Επιμελητήριο Πρέβεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’ 13-11-2017) όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις αυτού.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

4. Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων, ηλικίας 24-69, μέσω Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5074756.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

5. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

6. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

7. Καθορισμός των εξόδων κίνησης, της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των μετακινουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοικητικής Επιτροπής και των Υπαλλήλων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μπούρης

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα