Σάββατο, 09/12/2023 | 06:34

Άρση διακοπής της κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Ιωαννίνων -Αντιρρίου, στο ύψος του Δ.Δ. Κερασώνα Δήμου Ζηρού Πρέβεζας

540 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 12/12/2021, 11:13 πμ | 0 σχόλια

ΘΕΜΑ: «Άρση διακοπής της κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Αντιρρίου στο ύψος Δ.Δ. Κερασώνα Δήμου Ζηρού»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
σχετικά.
β)Το άρθρο 29Α
του Ν. 1558 / 1985 ( ΦΕΚ Α-137 ) «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /
1992 ( ΦΕΚ Α-154 ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 § 4 εδάφ. α & β του Ν. 2800 / 2000 ( Α-41 ).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες
οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα
οργάνωσης Υπηρεσιών»
ε) Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, προσωρινά, με σκοπό την
ομαλή και ασφαλή οδική κυκλοφορία, επί της, λόγω έντονων καιρικών
φαινομένων, υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Λούρου και αποτροπή
πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.
στ)Την από 12/12/2021 προφορική αναφορά του Α.Τ. Ζηρού
Πρέβεζας.
ζ) Την υπ΄αριθμ. 2501/1/102-α από 11/12/2021 Απόφασή μας.
θ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
-Την άρση διακοπής της κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αντιρρίου στο ύψος
του Δ.Δ. Κερασώνα Πρέβεζας, λόγω υποχώρησης των πλημμυρικών φαινομένων
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
– Ως εκ τούτου, η ανωτέρω (ζ) Απόφασή μας παύει να ισχύει.
Άρθρο 2
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Ζηρού.

Άρθρο 3
Σελίδα 2 από 2
Η Δ.Α. Ιωαννίνων παρακαλείται για την ενημέρωσή της και τις δικές της ενέργειες
αρμοδιότητάς της.
Πρέβεζα, 12/12/2021
Ο Διευθυντής
ΣΙΩΡΟΣ Κων/νος
Αστυνομικός Διευθυντής

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα