Δευτέρα, 06/12/2021 | 10:54

ΔΙΠΕ ΑΡΤΑΣ: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ “LUCKY”

97 Προβολές
Σπύρος Πλέουρας | 10/11/2021, 4:27 μμ | 0 σχόλια

Mια συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων στον τομέα της επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα μέσω της χρήσης της Μουσικής στη διαδικασία διδασκαλίας ενηλίκων με στόχο την τόνωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας και συνεργασίας.
Θέλουμε να γίνουμε μια σύγχρονη κοινωνία που αναζητά νέους τρόπους αυτοβελτίωσης. Είμαστε σίγουροι ότι το έργο «Linguistic and Maths skills through music – a key to Creativity of integrated European societies» θα συμβάλλει θετικά σε αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με εταίρους από την Τουρκία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Μια διεθνής συνεργασία θα υποστηρίξει την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αξιών όπως η κοινωνική ένταξη, η ανεκτικότητα, η διαπολιτισμική κατανόηση.
Το εγχείρημα είναι διεπιστημονικό και πολύπλευρο και αναφέρεται κυρίως στη μουσική, τα μαθηματικά και τις ξένες γλώσσες. Θα εφοδιάσει τους ενήλικες ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν δομές δραστηριότητας ως μια μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες είναι άτομα διαφορετικής ηλικίας από 18 έως 50+, 60+ και άνω, εργαζόμενοι, άνεργοι ή συνταξιούχοι, καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό – το άνοιγμα σε νέες προκλήσεις. Είναι άνθρωποι που επιθυμούν να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στη ζωή και να απαλλαγούν από τα στερεότυπα μέσω της γνώσης της κουλτούρας των άλλων χωρών και που θέλουν να επιδείξουν τις δεξιότητές τους σε τοπικές, περιφερειακές ή διεθνείς εκδηλώσεις και να αυτενεργήσουν στη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας τους σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Στο πρόγραμμα αυτό η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Άρτας, μετά από πρόσκληση του ΑΚΕΘ και σε συνεργασία με τις: ΔΙΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και ΔΙΔΕ Πρέβεζας, πρότεινε ως συμμετέχοντες τους κάτωθι εκπαιδευτικούς, ήτοι:
1. Κούλης Ιωάννης (8ο Δημοτικό Σχολείο) – ΔΙ.Π.Ε. Άρτας.
2. Γεώργιος Παλαιοδήμος (Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων)- ΔΙ.Π.Ε. Άρτας.
3. Κουτσιμπέλας Στυλιανός (Δημοτικό Σχολείο Πέτα)- ΔΙ.Π.Ε. Άρτας.
4. Μπουζούκης Φώτιος- ΔΙ.Δ.Ε. Πρέβεζας.
5. Ευάγγελος Κοτρότσιος – ΔΙ.Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Μια δυνατή ομάδα από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, από τρεις διαφορετικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με Μουσικό τον κ. Κοτρότσιο, η ΔΙΠΕ Άρτας, ανοίγει τον ορίζοντα συνεργασιών και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, μέσω της Τέχνης. Στον τομέα της δια βίου μάθησης, όπου η ανάπτυξη ταλέντων, ιδεών κοινωνικής ένταξης σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σχετίζεται με την εκπαιδευτική αξία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και εργαστηρίων για διαφορετικές ομάδες-στόχους, π.χ. θεματικές συναντήσεις για τραγούδια και μουσική με μουσικούς ή καθηγητές μουσικής, συναυλίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι δραστηριότητες του έργου σχεδιάζονται για την εκπλήρωση των στόχων που συνάδουν με τις προτεραιότητες του Erasmus+ και ως εκ τούτου, η συνεργασία μας ακόμα και σε τοπικό επίπεδο αφορά σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και φορείς.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εκπαίδευσης ενηλίκων, ο κύριος στόχος είναι η τόνωση, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων συνεργασίας, για τη βελτίωση της γνώσης των πολιτισμών άλλων χωρών, καθώς και η επισήμανση οργανωτικών, οικονομικών και νομικών συνθηκών που επηρεάζουν την εκπαίδευση, καθώς και την ανάπτυξη και συσχέτιση των δομών μη τυπικής εκπαίδευσης, με την απόκτηση νέων ικανοτήτων: μαθηματικά, γλώσσα, μουσική, που θα ενισχύσουν τις απαραίτητες ικανότητες στην αγορά εργασίας του σύγχρονου κόσμου, για την εκμάθηση των μεθόδων και τεχνικών όχι μόνο στην εκπαίδευση ενηλίκων που χρησιμοποιούνται διεθνώς, αλλά και στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και στην ενδυνάμωση μαθητών με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.


Η εκπλήρωση των στόχων θα επιτευχθεί μέσα από διαφορετικές μορφές δραστηριοτήτων. Κάθε συνεργαζόμενος οργανισμός παροτρύνεται να οργανώσει ένα πρόγραμμα κυκλικών συναντήσεων για εργασία σε δύο σφαίρες: μουσική και γλωσσική:

– Κυκλικές συναντήσεις χορωδίας, συναυλίες στο περιβάλλον, οργάνωση και προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων
– Μαθήματα χορού: τοπικοί χοροί, εθνικοί χοροί – περιστασιακά κατά τη διάρκεια συναντήσεων συνεργατών, γνωριμία με τον πολιτισμό των συμμετεχόντων χωρών
– Πάνελ συζήτησης για την εκπαίδευση ενηλίκων – ανταλλαγή εμπειριών
– Δημοσιεύσεις
– Θεματικές συναντήσεις για τραγούδια με “λουλούδια” σε διάφορες γλώσσες
– “Συναντήσεις με μουσική” – όταν οι ακροατές μαθαίνουν αγγλικά μέσω μετάφρασης των λέξεων και των στίχων του τραγουδιού. Κατά τη διάρκεια των κυκλικών συναντήσεων οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη μουσική ακοή, στη μνήμη, στη λεκτική ικανότητα ξένης γλώσσας και στην ανάπτυξη ευαισθησίας τονισμού-εκπομπής.
Σε τοπικό επίπεδο, ο επιθυμητός αντίκτυπος είναι, μέσω της Τέχνης, οι άνθρωποι να ξεπεράσουν τυχόν στερεότυπα και προκαταλήψεις και να αναπτύξουν μια πολιτισμική ευρωπαϊκή ταυτότητα. Θα είναι σημαντικό να διαμοιραστεί το έργο έτσι ώστε όλοι να μπορούν να επωφεληθούν από την αποκτηθείσα εμπειρία. Σε περιφερειακό επίπεδο αναμένεται η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε από κοινού να συνεργαστούν για έναν ευρύτερο κοινό σκοπό, απεικονίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που αποκτήθηκαν και βελτιώνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης. Σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται το έργο αυτό να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας πρώτης ποιοτικής προσέγγισης της δια βίου μάθησης και να ενισχύσει την υλοποίηση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού πλαισίου.

Οραματιζόμαστε ότι αυτό και κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα έχει αντίκτυπο σε κάθε οργανισμό, εταίρο, περιοχή ή χώρα που δραστηριοποιούνται οι εταίροι εντός της χώρας τους και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του εντοπισμού και της ανάλυσης των διαφορών και ομοιοτήτων που οδηγεί στην αναγνώριση κοινών μοντέλων, πρωτοκόλλων, κατευθυντήριων γραμμών, δομών, μηχανισμών, πολιτικής και διαδικασιών.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
Δρ. Κλεοπάτρα Ν. Βασιλείου

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Παρόμοια άρθρα